Branche Gebouw Automatisering sluit zich aan bij FHI

De Nederlandse Brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering heeft zich aangesloten bij FHI, federatie van technologiebranches. Per 1 januari 2016 is de aansluiting als vijfde FHI branche formeel een feit. Na de goedkeuring door beider algemene ledenvergaderingen eind 2015, hebben de voorzitters Piet van Veelen van de branche Gebouw Automatisering en Eric van Schagen van FHI op 21 januari 2016 de aansluiting officieel bezegeld door hun glas te heffen.

fhi-logo Beide organisaties verwachten elkaar te gaan versterken. De branche Gebouw Automatisering kan nu haar leden het volledige pakket aan branchediensten van FHI aanbieden, gemakkelijker de samenwerking vinden over de grens van de eigen branche en meer gewicht in de schaal leggen bij het behartigen van haar belangen bij de overheid en andere stakeholders.

Draagvlak vergroten

Anderzijds verwelkomt FHI de nieuwe lidbranche omdat daarmee het draagvlak van de federatie wordt vergroot en omdat bedrijven in de andere FHI branches belang hebben bij samenwerking over de branchegrenzen heen. Een flink aantal FHI bedrijven legt al dwarsverbanden tussen gebouwautomatisering en industriële elektronica of industriële automatisering, twee van de vier ‘oude’ FHI branches.

De Nederlandse Brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering is nog vrij jong. Op 1 januari 2012 werd de vereniging formeel opgericht, na een korte voorbereidende periode, op initiatief van bedrijven die waren aangesloten bij andere branches van FHI, LonMark Nederland en BACNet. In korte tijd is de organisatie uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van zestig aangesloten bedrijven die samen een belangrijk deel van het aanbod in Nederland vertegenwoordigen, verdeeld over de gehele waardeketen.

Pakket met branche activiteiten

In de afgelopen drie jaar is door het management van FHI met het branchebestuur en de leden een stevig pakket voor branche activiteiten ontwikkeld en uitgebouwd, met als jaarlijks hoogtepunt de Nationale Conferentie Gebouw Automatisering.

Voor FHI is het de tweede keer in haar zestigjarig bestaan dat een brancheorganisatie formeel toetreedt tot de federatie. In 1991, bij de omvorming van de coöperatieve vereniging ‘Het Instrument’ naar de vereniging FHI, federatie van technologiebranches, was het de branche voor Industriële Elektronica die toetrad. FHI richt zich op gezamenlijke technologiemarketing, belangenbehartiging voor de branches Industriële Elektronica, Industriële Automatisering, Laboratorium Technologie en Medische Technologie.

Verwachte groei

Beide voorzitters verwachten dat de Nederlandse Brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering in de nieuwe constellatie gedurende de komende jaren door zal groeien naar honderd tot honderdvijftig aangesloten lidbedrijven.