Boost op de korte termijn

DDI mei

In de Dutch Datacenter Index van Mei geven Nederlandse datacenter beslissers een duidelijk positief signaal af. Op alle vlakken zien we een duidelijke stijging, maar de meest opvallende is de verwachting voor de komende 3 maanden. Met 63 punten is dit de hoogste score sinds we met de DDI zijn begonnen. Waar multi-tenant datacenters onverminderd positief zijn, geven nu ook single tenant datacenters een duidelijk positief signaal af. 

De datacenterlente zet vol door in mei. Hoewel datacenterbeslissers aangeven dat het aantal vierkante meters toch weer ietsje langzamer is gegroeid ten opzichte van de meting vorige maand, geeft men aan dat het vermogen en de investeringen een stevige stap voorwaarts hebben gemaakt. Als geheel stijgt daardoor de index met één puntje voor wat betreft de driemaandelijkse terugblik. Wat opvalt, is dat single tenant datacenters aangeven de afgelopen tijd meer actief te zijn geworden. Toch komt nog altijd de meeste groei van multi-tenant datacenters.

Op de korte termijn zijn datacenters vooral bezig met het verbeteren van het beheer en het implementeren optimaliseren van DCIM-oplossingen. Op de lange termijn, denkt men vooral te moeten investeren in energiezuinigheid. Veelal komt dat pas echt goed op de agenda zodra nieuwbouw aan de orde is.

Tabel: Dutch Datacenter Index, Mei 2016

  Feb – Apr Mei – Jul Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 54 58 59
Vermogen 59 63 63
Investeringen 58 64 71
Totaal 58 63 65
       
Multi-tenant 67 70 76
Single tenant 51 58 57

Vooruitblik

De driemaandelijkse vooruitblik komt in mei tot een nieuw record. Niet eerder kwam deze indicator boven de 62 uit. Daarmee maakt de index ook een behoorlijke sprong ten opzichte van april. Ook nu zijn het vooral de single tenant datacenters die optimistischer zijn geworden en de index naar boven trekken. Voor de lange termijn zien we het zelfde beeld: de multi-tenant zijn onverminderd het meest optimistisch, terwijl er duidelijk ook weer meer in single tenant datacenters wordt geïnvesteerd. Dat juist de single tenants zo veel positiever zijn geworden, lijkt een beetje de stemming onder mult-tenant datacenters een klein beetje te drukken.

Figuur: Dutch Datacenter Index, Mei 2014 - Mei 2016

DDI

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research

Dossiers