Asperitas genomineerd voor ICT Milieu Award

Asperitas is genomineerd voor de ICT Milieu Award 2018. De ICT Milieu Award is een initiatief van de branchevereniging van de ICT-sector, Nederland ICT, en wordt jaarlijks uitgereikt aan een ICT-project met een significante positieve impact op het milieu, door slimme innovatieve oplossingen voor energiebesparing of de terugwinning van grondstoffen.

Asperitas-300x200 Asperitas heeft gedurende twee jaar een innovatieve datacenter-in-een-box oplossing ontwikkeld voor datacenters, waarbij wordt ingezet op het behalen van een hogere energie-efficiëntie op IT. In deze opstartfase heeft Asperitas innovatiekrediet ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de ontwikkeling van de technologie. Met deze technologie genaamd Immersed Computing worden alle elektronische componenten ondergedompeld in olie en gekoeld door water. De warmte die wordt gegenereerd door de IT, wordt direct opgenomen door de olie en hoeft dus niet meer door lucht gekoeld te worden.

Datacenters verbruiken een groot deel van het wereldenergieverbruik en zijn een noodzakelijk infrastructuur element voor digitale technologieën en innovaties. Het is dus noodzaak om echt duurzame datacenters te bouwen die zelfs de hoogste performing hardware kunnen faciliteren. Opkomende technologieën draaien high-performing CPU’s en GPU’s en ze verbruiken meer energie en hebben meer ruimte in datacenters nodig. Asperitas lost met haar Immersed Computing technologie beide use cases op ongeacht welke klimaatzone in de wereld. Bij EcoRacks Datacenter in Eindhoven staat een door Asperitas uitgevoerd project waar het hergebruik van de energie daadwerkelijk zal worden afgenomen door omliggende bedrijven. Voor het energie-efficiënte Immersed Computing datacenter project ontving Asperitas een Demonstratie Energie Innovatie (DEI) subsidie, een zogenoemde Topsector Energie subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

“De jury van de ICT Milieu Award looft deze Nederlandse innovatie toepassing die efficiënte koeling combineert met kansen voor hergebruik van de warmte. Dit levert aantoonbaar flinke ruimte-, energie- en kostenbesparingen op. Asperitas loopt hiermee voorop in het energie-efficiënter maken van datacenters”, aldus Nederland ICT. Asperitas is een van de 3 genomineerde bedrijven, die bij de jury het hoogst scoorden op de positieve impact op het milieu. Wie van deze drie nominaties de award in ontvangst mag nemen, wordt op 13 september bekendgemaakt tijdens de Avond van de Digitale Economie.