<


ABN AMRO - Verduurzaming IT heeft duw in de rug nodig

ABN AMRO

  • Duurzaamheid voor ruim 2 op 3 bedrijven geen belangrijk criterium bij inkoop IT-producten en -diensten
  • Meeste duurzaamheidsinspanningen verwacht vanuit datacenters
  • Combinatie overheidsingrijpen en samenwerking in IT-keten cruciaal voor omslag duurzame IT

Traditionele instelling staat duurzame inkoop IT in de weg

Duurzame IT wordt nog lang niet door alle bedrijven omarmd. Slechts één op de drie IT-beslissers neemt duurzaamheid mee als criterium bij de inkoop van IT-producten en -diensten. Bijna een derde zegt dat de belangrijkste reden is dat ze andere prioriteiten hebben. Zo voeren de snelheid, veiligheid en continuïteit van IT traditioneel de boventoon bij deze beslissingen. Voor 32 procent staan de hoge kosten en voor ruim een kwart een gebrek aan kennis de duurzame inkoop van IT in de weg. Dat is een gemiste kans, want ‘groene IT’ heeft niet alleen een positieve milieu-impact, maar biedt óók commerciële kansen, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO in samenwerking met PanelWizard onder bijna 600 IT-beslissers van bedrijven uit alle bedrijfssectoren. Om de ecologische voetafdruk van de sector te verkleinen, is een flinke inhaalslag nodig. Zo zijn de productie en het gebruik van IT goed voor 2,1 tot 3,9 procent van de wereldwijde CO2-emissies; een percentage dat in 2040 tussen 6 en 14 procent zal bedragen door de toenemende digitalisering van de samenleving.

Verwachtingen van IT-partijen onevenredig verdeeld

Datacenters liggen als grootverbruikers van energie nu het meest onder het vergrootglas van IT-inkopers. Bijna de helft verwacht dat zij duurzaamheid opnemen in hun propositie. Voor cloud- en hostingproviders geldt dit in mindere mate (43 procent), gevolgd door IT-hardware (41 procent). Veel minder wordt op dit gebied verwacht van softwarebedrijven (37 procent), terwijl volgens ABN AMRO met een energiebewust softwareontwerp veel bereikt kan worden. Hieruit blijkt dat van verschillende IT-dienstverleners niet hetzelfde wordt verwacht, terwijl zij wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de sector te vergroenen. Daarnaast sijpelt deze verantwoordelijkheid niet altijd door tot aan het einde van de keten, bij de ontwikkelaars van digitale diensten. Ook zou de levensduur van IT-apparatuur moeten worden verlengd, bijvoorbeeld door componenten van IT-hardware slim te hergebruiken of door ‘refurbishing’, waarbij oude elektronica wordt opgeknapt en een nieuw leven krijgt.

Financiële prikkels kunnen duurzame IT aantrekkelijker maken

De bijdrage van IT aan de samenleving wordt door digitalisering alleen maar groter. Dat betekent volgens ABN AMRO dat meer prikkels nodig zijn om bedrijven de overgang naar duurzame IT te laten maken. “Veel bedrijven zijn terughoudend met het omarmen van duurzame IT, omdat ze andere prioriteiten hebben. Dit leidt te vaak tot stilstand en dat moet worden doorbroken”, zegt Julia Krauwer, Sector Banker Technologie, Media en Telecom van ABN AMRO. “Positief is dat IT-bedrijven die duurzame producten aanbieden de vraag wel geleidelijk zien toenemen, zeker als het gaat om duurzame IT-proposities die commercieel voordeel opleveren. Zo verwacht ruim een kwart van de IT-inkopers dat investeringen in duurzame IT zich uiteindelijk uitbetalen. De manier om digitalisering duurzaam te maken, is samenwerking en kennisuitwisseling tussen alle partijen in de keten. Daarnaast is overheidsingrijpen belangrijk om bedrijven over de streep te trekken, onder meer door de ontwikkeling van duurzame IT-oplossingen te subsidiëren.”

Meer over
Lees ook
Hoe datacenters met de juiste UPS op een duurzame manier kunnen groeien en efficiëntie kunnen verhogen

Hoe datacenters met de juiste UPS op een duurzame manier kunnen groeien en efficiëntie kunnen verhogen

Beheerders van enterprisedatacenters, cloud- en serviceproviders en colocatiefaciliteiten staan onder toenemende druk om aan de groeiende vraag te voldoen. Tegelijkertijd moeten de uptime en prestaties worden verbeterd, kosten beheerst en aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie gewerkt. Een manier om met deze uitdagingen om te gaan, is...

Nieuw rapport helpt IT inkopers greenwashing en valse claims te vermijden

Nieuw rapport helpt IT inkopers greenwashing en valse claims te vermijden

Bij complexe productcategorieën zoals IT lopen de sociale en milieurisico's hoog op. TCO Development, de organisatie achter TCO Certified - de duurzaamheidscertificering voor IT-producten, heeft het nieuwe rapport 'Impact and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verification' gepubliceerd.

Update: Mohan Gandhi spreker Digital Twins Expertsessie

Update: Mohan Gandhi spreker Digital Twins Expertsessie

Op donderdag 17 juni van 13:00 tot 14:00 uur discussiëren specialisten uit de markt, waaronder Eric Terry (4DCOOL), - online - met Peter Vermeulen van PB7 over digital twins in het datacenter. Aan de hand van stellingen zullen zij, gemodereerd door Robbert Hoeffnagel (lead editor DatacenterWorks) u bijpraten over de laatste stand van zaken.