Groei zet door, maar investeringsgroei zwakt sterk af

Macro-economische dossiers als de Brexit en de handelsrelatie met China zorgen voor steeds meer onrust in de markt. Dat heeft vooral impact op de geplande investeringen van multi-tenant datacenters voor de korte termijn. Voor de lange termijn gaan multi-tenant datacenters er vanuit dat de vraag naar hun diensten sterk zal blijven groeien.  

Lente maakt een eind aan groeivertraging

We zien in de cijfers dat dossiers als de Brexit en de handelsrelatie met China nog altijd boven de markt hangen, maar dat het vertrouwen in een goede afloop, voor wat de datacenteractiviteiten betreft, toenemen. Vooral het verbeterde sentiment ten aanzien van de 12-maandelijkse groeiverwachting kunnen we als een positief signaal zien.

Groeivertraging zet door

De economische afkoeling waar we mee te maken hebben laat nu ook zijn sporen achter in de groeiverwachting van multi-tenant datacenters. Hoewel de vooruitzichten voor de meeste multi-tenant datacenters zeer positief blijven, mede door de consolidatietrend aan de single tenant zijde, verwacht de sector een matiging van de activiteitengroei. 

Single tenant consolidatie krijgt vaart

We zijn in 2019 in een periode van economische afkoeling terecht gekomen. Multi-tenant datacenters en hyperscale datacenters groeien grotendeels onverstoord door. Single tenant datacenters voelen de druk steeds meer en verwachten meer vaart te gaan maken in het consolideren van serverruimten en het uitbesteden van activiteiten.

Groei zet hardnekkig door te midden van macro-economische onzekerheid

De Dutch Datacenter Index laat zien dat de onzekerheid in de wereldeconomie nog altijd geen echte vat krijgt op de groei van datacenteractiviteit. We zien dat – net als voorgaande jaren – de groei aan het eind van het jaar versnelt en dat de vooruitzichten redelijk stabiel blijven. Voor de middellange termijn verwachting, zien we nog altijd wat terughoudendheid.

Twijfels nemen toe

De Dutch Datacenter Index duidt nog altijd op sterke groei van datacenteractiviteit. Maar de opkomende onzekerheid over de ontwikkeling van de wereldeconomie blijven niet onopgemerkt. Vooral multi-tenant datacenters zijn wat voorzichtiger geworden in hun vooruitblik. De DDI staat weer wat lager dan vorige maand en staat ook lager dan in oktober vorig jaar.

Stevige groei, maar onzekerheid dient zich aan

De Dutch Datacenter Index is dit jaar tot nog toe stabiel. Op seizoensinvloeden na, ontwikkelt de markt zich bijzonder positief. Daar moeten we wel een paar kleine kanttekeningen zetten. De middellange termijn verwachting zakt enkele punten, wat er op duidt dat er onzekerheden rond de economische ontwikkeling door de Brexit en dreigende handelsoorlogen ook doorsijpelen naar de digitale wereld. En we zien ook dat de index iets minder hoog staat dan een jaar geleden.

Datacenteractiviteiten nemen wat sneller toe

De Dutch Datacenter Index is al het hele jaar vrij stabiel. Op wat seizoensinvloeden na, ontwikkelt de markt zich positief zonder grote uitschieters. Multi-tenant datacenters nemen vooral de groei voor hun rekening, terwijl single tenant datacenters vooral inzetten op consolidatie en optimalisatie. Met de zomervakantie achter de rug nemen de groeiverwachtingen voor de komende drie maanden weer wat toe.

Multi-tenant datacenters stampen door

De Dutch Datacenter Index is al enige maanden behoorlijk stabiel. Multi-tenant datacenters blijven stevig doorgroeien, terwijl single tenant datacenters blijven investeren in consolidatie en optimalisatie. Met de zomervakantie in aantocht, nemen de groeiverwachtingen voor de komende drie maanden iets af, maar het optimisme voor de middellange termijn neemt alleen maar toe.

Investeringen nemen verder toe

De Dutch Datacenter Index toont momenteel een vrij stabiel beeld. De groei in vierkante meters en vermogen zwakt lichtjes af, terwijl de investeringen juist wat versnellen. De groei blijft dus op een constant hoog niveau. De groei wordt net als de laatste jaren vooral gedreven door de groei van colocatie. 

Investeringsbereidheid trekt verder aan

De lichte groeivertraging die we in de vorige maanden zagen, is alweer gestabiliseerd in maart. Daarmee blijft de groei sterk in de Nederlandse datacenterwereld. De voorwaarden voor langdurige sterke groei blijven ongewijzigd aanwezig met de doorgaande investeringen in digitale transformatie en de daaruit voortvloeiende behoefte aan robuuste, betrouwbare infrastructuur. 

Doorstomen met beleid

Het eerste kwartaal van 2018 laat zien dat het groeitempo wat vertraagt. Voor de lange termijn lijkt de groei zich te stabiliseren in de Nederlandse datacenterwereld, maar wel op een hoog niveau. De voorwaarden voor langdurige sterke groei zijn en blijven duidelijk aanwezig met de doorgaande investeringen in digitale transformatie en de daaruit voortvloeiende behoefte aan robuuste, betrouwbare infrastructuur. 

Kleine afkoeling in het vooruitzicht

Het laatste kwartaal van 2017 ziet er zeer positief uit voor de Nederlandse datacenterwereld. De groei zet sterk door en bevestigt de sterke rol van de Amsterdam regio als toonaangevend datacenterknooppunt op het Europese vasteland. Voor de komende twaalf maanden lijkt de sterke groei wat af te gaan zwakken. 

Kantelpunt lijkt bevestigd te worden

In oktober bevestigen de uitkomsten van de Dutch Datacenter Index het kantelpunt dat in september vorm kreeg. Er wordt nog vooruitgekeken naar een zeer positief vierde kwartaal, maar daarna lijkt de groei wat af te vlakken. Desalniettemin blijven we een sterke groei zien, vooral bij multi-tenant datacenters.

Kantelpunt in zicht?

Ook september laat een sterke groei zien in de activiteiten in datacenters. We zien een zeer beperkte afvlakking door de vakantieperiode en hoge verwachtingen voor de komende 3 maanden. Maar we zien ook dat de lange termijn verwachtingen wat beginnen in te leveren. Het is nog te vroeg om te spreken van een kantelpunt, maar enige voorzichtigheid lijkt geboden.