Kleine afkoeling in het vooruitzicht

Het laatste kwartaal van 2017 ziet er zeer positief uit voor de Nederlandse datacenterwereld. De groei zet sterk door en bevestigt de sterke rol van de Amsterdam regio als toonaangevend datacenterknooppunt op het Europese vasteland. Voor de komende twaalf maanden lijkt de sterke groei wat af te gaan zwakken. 

Kantelpunt lijkt bevestigd te worden

In oktober bevestigen de uitkomsten van de Dutch Datacenter Index het kantelpunt dat in september vorm kreeg. Er wordt nog vooruitgekeken naar een zeer positief vierde kwartaal, maar daarna lijkt de groei wat af te vlakken. Desalniettemin blijven we een sterke groei zien, vooral bij multi-tenant datacenters.

Kantelpunt in zicht?

Ook september laat een sterke groei zien in de activiteiten in datacenters. We zien een zeer beperkte afvlakking door de vakantieperiode en hoge verwachtingen voor de komende 3 maanden. Maar we zien ook dat de lange termijn verwachtingen wat beginnen in te leveren. Het is nog te vroeg om te spreken van een kantelpunt, maar enige voorzichtigheid lijkt geboden. 

DDI stijgt tot nieuwe hoogte

In 2017 zien we dat elke meting een stijging van de Dutch Datacenter Index laat zien. Augustus is daarop geen uitzondering. We zien dat de activiteiten vooral sterk groeien bij multi-tenant datacenters, terwijl ook matige groei bij single tenant datacenters doorzet. Deze maand zien we vooral dat de investeringen voor de korte termijn meer gaan groeien. 

Stijging zet ook in juni door

Sinds het begin van dit jaar zien we bij elke meting een stijging van de Dutch Datacenter Index. We zien dat de activiteiten vooral bij multi-tenant datacenters, maar ook bij single tenant datacenters iedere maand sneller toenemen. Daarbij gaat het zowel om de driemaandse terugblik als de verwachtingen voor de korte en middellange termijn. 

De lente pakt stevig door

In april is het sentiment bij datacenterbeslissers voor wat betreft de datacenter-activiteiten nog verder verbeterd. We zien vooral dat de afgelopen drie maanden zeer positief zijn geweest. De korte termijnverwachting is inmiddels bijna even positief en ook de lange termijnverwachting is gestegen ten opzichte van vorige maand. Hoewel de groei het sterkst is en blijft bij multi-tenant datacenters, zien we ook steeds meer groei bij single tenant datacenters.

Lente in datacenterland

In maart is het sentiment bij datacenterbeslissers voor wat betreft de datacenter-activiteiten op alle vlakken verbeterd. Ook de korte termijnverwachtingen hebben zich hersteld, vooral dankzij de plannen en verwachtingen van multi-tenant datacenters. Maar ook single tenant datacenters uiten zich weer positiever voor de langere termijn.

Start van een veelbelovend jaar

In januari is het sentiment bij datacenterbeslissers voor wat betreft de datacenter-activiteiten bijna onverminderd positief. Wel zien we dat de korte termijnverachtingen wat omlaag gaan als gevolg van seizoensinvloeden. De beweging richting multi-tenant datacenters wordt dit jaar nog verder versterkt en daar wordt duidelijk op geanticipeerd in de sector. 

Verdere verschuiving naar multi-tenant

In november is het sentiment bij datacenterbeslissers voor wat betreft de datacenter-activiteiten over het geheel vrij stabiel. Terugkijkend naar de groei die men de afgelopen drie maanden heeft gerealiseerd, zien we dat de groei is versterkt. Voor de komende drie maanden is men net iets minder positief dan een maand geleden. Voor de komende 12 maanden neemt het optimisme duidelijk af. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat de groei van single tenant datacenter lijkt af te zwakken, waar multi-tenant datacenters van hopen te profiteren.

Gaat vierde kwartaal het jaar redden?

In oktober is het sentiment bij datacenterbeslissers voor wat betreft de datacenter-activiteiten licht verbeterd. Terugkijkend naar de groei die men de afgelopen drie maanden heeft gerealiseerd, zien we dat de groei nog wat verder is afgezwakt. Voor de komende maanden is men echter positiever gestemd. Ook voor de langere termijn, de komende 12 maanden, is men net iets optimistischer in vergelijking met de vorige maand. We zien dat vooral het sentiment onder multitenant datacenters weer wat van zijn momentum terugkrijgt, terwijl de opleving van single tenant datacenters wat afzwakt.