Blog Buitengewoon Beveiligd: Brand meester

Op de website van Brandweer.nl staat het klip en klaar: Heeft uw gebouw een brandbeveiligingsinstallatie met een automatische doormelding naar de alarmcentrale van de brandweer? Dan is het belangrijk dat de brandweer het gebouw gemakkelijk in kan! Verderop staat er: De rijroutes op het eigen terrein naar de voertuig-opstelplaatsen moeten geschikt zijn voor brandweervoertuigen. Duidelijker dan dat kunnen ze het niet schrijven. Veel gebouwen zijn natuurlijk voorzien van een hekwerk en poort(en), juist om ongenode gasten te weren. Maar de Brandweer moet er natuurlijk direct door kunnen. Daarom blijf ik mij verbazen dat er vaak te weinig vermeld wordt  in een bestek, m.b.t. sturingen en eventuele noodvoorzieningen. Vaak vervalt het dan in de post ‘onvoorzien’.  Met meer aandacht en een advies, kan dit voorkomen worden.

Blog Buitengewoon Beveiligd: Bezint eer ge begint

Als je in Google zoekt op ‘het plaatsen van een hekwerk’, krijg je 1.860.000 resultaten. Een kleine twee miljoen resultaten waarin de zoeker zich een weg moet banen om tot het juiste inzicht te komen. Op zich niet verkeerd, want het gezegde ‘bezint eer ge begint’ is ook bij het plaatsen van een hekwerk van toepassing. En juist aan die bezinning schort het vaak.

Blog Buitengewoon Beveiligd: Johan van den Wittenboer over een goed toegangssysteem voor optimale controle

Een goed toegangssysteem zorgt voor optimale identiteitscontrole en beheersing van de stroom inkomende en uitgaande goederen en personen. U wilt hier immers grip op hebben en houden.

Blog Buitengewoon Beveiligd: Johan van den Wittenboer over beveiligingssystemen

In veel Nederlandse wijken staan bij de toegangswegen van die lichtborden waarmee de politie oproept om vooral waakzaam te zijn voor het dievengilde. Dankzij de vele voorzorgsmaatregelen zoals goed sluitwerk, afrasteringen en alarmsystemen is het aantal diefstallen de afgelopen jaren fors afgenomen. Volgens de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn er in het eerste kwartaal van 2015 maar liefst 18% minder woninginbraken geweest ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014. Dat gaat dus de goede kant op.

Blog Buitengewoon Beveiligd: Johan van den Wittenboer over vertragen waar mogelijk

In mijn vorige blog had ik het over de schoonheid van het hekwerk. Daar valt natuurlijk veel over te vertellen – we geven de hekwerken zelfs mythische namen van Griekse goden – maar uiteindelijk gaat het toch om uw gasten en medewerkers op een prettige manier binnen te laten en juist de ongenode gasten buiten te laten.

Blog Buitengewoon Beveiligd: Johan van den Wittenboer over je maakt maar één keer een eerste indruk

In het geval dat twee mensen elkaar ontmoeten, kan een ontmoeting cruciaal zijn en allesbepalend voor een verdere relatie. Voor gebouwen is dat eigenlijk ook zo. Veel architecten besteden dan ook de nodige aandacht aan de façade van het gebouw en als ze hun visitekaartje willen afgeven – en de ruimte dit toelaat – nemen ze ook een toegangspoort met bijpassend hekwerk op in het bestek.

Blog Buitengewoon Beveiligd: Johan van den Wittenboer over lekker slapen

In mijn vorige blog had ik het over het feit dat buitenbeveiliging behoorlijk wordt onderschat. Een conclusie die getrokken kan worden uit het Pb7 onderzoek naar de manier waarop Nederlandse datacenters omgaan met buitenbeveiliging. De onderschatting van de nut en noodzaak van buitenbeveiliging is niet exclusief voor datacenters, het strekt zich ook uit over veel andere sectoren. Dat verklaart volgens mij waarom er voor hekwerken niet zoiets bestaat als een certificering. Vreemd is dat wel, want voor de meest uiteenlopende zaken en zeker voor security zijn er keurmerken, classificaties of certificaten ‘te verdienen’ en voor zoiets ‘bedrijfskritisch’ als buitenbeveiliging nou net weer niet.

Blog Buitengewoon Beveiligd: Johan van den Wittenboer over fysieke bescherming datacenters wordt zwaar onderschat

Uit onderzoek dat Pb7 Research samen met DatacenterWorks heeft uitgevoerd, is naar voren gekomen dat één op de vijf Nederlandse datacenters de afgelopen jaren te maken heeft gehad met – zeg maar – ‘ongewenst bezoek’. Anders gezegd: inbrekers. Hun motief? Het kan om het stelen van apparatuur gaan, vandalisme of misschien zelfs wel pogingen om gevoelige bedrijfsgegevens te pakken te krijgen. We weten het niet precies.