Eerste Datacenter Innovations Day: Innovatie bepaalt de toekomst van het datacenter

Gaan datacenters komend jaar daadwerkelijk restwarmte leveren aan andere marktpartijen? Hoe krijgen we de hiervoor benodigde warmte-infrastructuur beschikbaar? Speelt Immersed Computing hierbij straks een hoofdrol? Hoe kunnen we innovatie gebruiken om de elektrische installaties in een datacenter nog veiliger te maken? Wordt de impact van Open Compute op het datacenter inderdaad zo groot als OCP-evangelist John Laban verwacht? En hoe zit het eigenlijk met het idee voor een klimaatstresstest voor datacenters?

Minkels lanceert nieuwe whitepaper over micro datacenters: van strategie tot implementatie

De rol van datacenters verandert snel, gedreven door de cloud, datagroei en IT-kostenreductie. Dit leidt tot nieuwe uitdagingen als het gaat om het future-proof maken van datacenterinfrastructuren. De experts van Minkels hebben een aantal whitepapers gepubliceerd die als richtlijn dienen voor het creëren van een toekomstbestendig en energiezuinig datacenter. Minkels lanceert nu een nieuwe whitepaper over micro datacenters, met als titel ‘Whitepaper 09 – micro data centres: from strategy to implementation’. Edge Computing en IoT vragen om deze voorgeconfigureerde oplossingen, volgens Minkels’ Lead Data Centre Expert Niek van der Pas.

‘Iedere schakel in de keten moet sterk zijn – ook de PDU’

De markt voor Power Distribution Units (PDU’s) kenmerkt zich door felle concurrentie. Die strijd legt een stevige druk op de prijzen die datacenters bereid zijn te betalen. Dat weerhoudt een aanbieder als Schleifenbauer Products er echter niet van om al bijna 10 jaar een belangrijke rol te spelen in met name het premium-segment van deze markt. “Wij werken nauw samen met – vooral – middelgrote datacenters die zich heel goed realiseren dat iedere schakel in de powerinfrastructuur van hun faciliteit sterk moet zijn. En dus ook de PDU”, zegt managing director Alain Schuermans.

De weg vrijmaken voor hogere snelheden

De datacenters van nu moeten de extreme behoefte van bandbreedte ondersteunen van cloud-gebaseerde bedrijfs- en opslagoplossingen, video streaming en video-oproepen, opkomende databasetechnologie en online gaming. De behoefte aan snellere connectiviteit en datatransmissie stuwt de evolutie naar hogere snelheden in de datacenter-backbone. Transmissiesnelheden van 40 en 100 gigabits per seconde (Gb/s) zijn al normaal, maar binnenkort zullen Ethernetoplossingen van 200 Gb/s en 400 Gb/s nodig zijn om de explosieve groei in bandbreedte te ondersteunen die verder wordt gevoed door de snelle ontwikkeling van Big Data en Internet of Things (IoT).

DCIM-systemen ondersteunen energie-efficiënt airflow-management

Het gebruik van Datacenter-Infrastructure-Management-software verhoogt de transparantie van IT-omgevingen en toont in realtime het besparings- en optimalisatiepotentieel van het airflow-management.

DBR Generatorsets presenteert een dynamisch roterend UPS systeem

Helaas zijn stroomstoringen onderdeel van onze dagelijkse realiteit. Regelmatig staan verstoringen van de energievoorziening in grote steden in het nieuws en dat stelt ons voor grote problemen. Leidt stroomuitval in sommige toepassingen al tot ongekend hoge kosten, in andere gevallen kunnen hierdoor zelfs levensgevaarlijke situaties ontstaan. Denk bijvoorbeeld maar eens aan ziekenhuizen. Bij dit soort ‘Mission Critical’ toepassingen wordt gebruik gemaakt van UPS-systemen (Uninterrupted Power Supply). Een UPS-systeem zorgt te allen tijde voor een ononderbroken voeding van kritische toepassingen en dus gegarandeerde levering van de prestaties van deze toepassingen.

Bachmann verbetert met BlueNet energiebeheer in datacenters

Niets is zo kenmerkend voor onze industriële vooruitgang als de informatietechnologie. Daarbij vormen krachtige datacenters het hart van elke business. De stroomvoorziening draagt voor een belangrijk deel bij aan de hoge betrouwbaarheid van deze complexe processen. 

Informatietechnologie van de toekomst is hybride

Het IT Room Infra event is voor Rittal een belangrijk platform voor ontmoeting, kennisdeling en het uitwisselen van ideeën. De vakbeurs markeert ook de start van een nieuw innovatieseizoen en is ook voor Rittal een mooie gelegenheid om de meest recente productontwikkelingen aan het vakkundige publiek te presenteren. Dit jaar staan de Rittal Hybrid Cloud Packages (HCP) en de veelzijdige TS IT datacenter racks centraal. Met deze producten toont Rittal een toekomstvisie op de ontwikkelingen in de wereld van de IT-infra, de opkomst van cloud computing en de integratie van organisatiegebonden IT en intelligent gebouwbeheer.

Hoe brengen we DCIM naar een hoger niveau?

Datacenter Infrastructure Management ofwel DCIM biedt interessante mogelijkheden voor tal van spelers: denk aan facilitair managers, CIO’s en IT-managers. De voordelen die het meeste bij een facilitair beheerder zullen aanspreken hebben ongetwijfeld te maken met de voorzieningen die de kans bieden om de kosten van een datacenter te verlagen, de betrouwbaarheid te verbeteren en het beheer te stroomlijnen. Dat is ook nodig, want het datacenter kan en moet beter beheerd worden. En dat lukt ook – met een nieuwe kijk op DCIM. 

Cloud app ondersteunt bij systeemonderhoud en service

Energiedistributiesystemen zijn de kurk waar ieder datacenter op drijft. Geen power betekent immers downtime. Toch zijn er nog wel eens drempels op de weg van het uitvoeren van professioneel onderhoud en storingswerkzaamheden in kritische omgevingen. Om die weg eenvoudig te maken heeft Elektro Internationaal in samenwerking met QR-linked een applicatie ontwikkeld.

Load bank testing? Dat kan vaak veel flexibeler, sneller en goedkoper

Als in een datacenter de niet-onderbreekbare voeding (uninterruptible power supply, ofwel UPS) wordt getest, wordt daar vaak speciale load bank testing-apparatuur voor ingehuurd. Dat kost tijd en geld, terwijl het veel eenvoudiger kan, betoogt Guido Neijmeijer, Country Manager Benelux bij Vertiv. “Door een UPS met ingebouwde mogelijkheden voor load testing aan te schaffen, zijn datacenters veel flexibeler en kunnen ze sneller operationeel zijn. En deze zogenaamde Safe Capacity Test bespaart nog energie ook.”

Het wordt tijd voor de digitale transformatie van het datacenter

Hoezo, hoor ik u denken. Een datacenter staat toch praktisch gelijk aan de digitale transformatie? Het maakt alle nieuwe applicaties, werkwijzen en verdienmodellen mogelijk. Maar toch is het waar. Hoe we er ook naar kijken, een datacenter heeft nog altijd een component dat wordt gedomineerd door de facilitaire wereld en een waar IT het voor het zeggen heeft. Nieuwe technologieën als 3D en virtual- en augmented reality doen voorzichtig hun intrede. Maar dan voornamelijk op het gebied van de IT-omgeving. Voor het facilitaire deel, met het gebouw en bijbehorende voorzieningen, is dat anders. Tijd om daar verandering in te brengen.