Vier redenen om naar IT Room Infra te gaan

Robbert

In deze editie van DatacenterWorks besteden we ruim aandacht aan IT Room Infra 2018. Zo’n 500 bezoekers zullen dit jaar naar Den Bosch afreizen om zich op de hoogte te stellen van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van datacenter-infrastructuren.

Vier trends zijn dit jaar sterk naar voren gekomen en zullen ook op IT Room Infra een belangrijke rol spelen. Daar is allereerst de opkomst van Open Compute als alternatief voor traditionele datacenter-infrastructuren. Tot nu toe wordt de interesse in OCP echter vooral gevoed door technologie. Zeer relevant voor hyperscalers, maar het is de vraag of dat ook geldt voor de colocatie- en enterprise-datacenters die we in ons land tegenkomen. Bij ons draait het toch vooral om kosten. Daarom is de presentatie van Jon Summers erg interessant. Hij is samen met het Research Institute of Sweden (RISE) bezig een kostenvergelijking te maken. Maar hij kijkt ook naar de mogelijk­heden om geheel op basis van open source-­software tot een datacenter management-

oplossing te komen. Let wel: dat is dus niet hetzelfde als DCIM. Het gaat hier heel duidelijk om het beheren van het datacenter als geheel - dus infra plus IT.

Ook wordt het interessant om te zien of de trend naar hergebruik van restwarmte op IT Room Infra te zien zal zijn. Nu steeds duidelijker wordt dat het wel degelijk mogelijk is om een prijs voor restwarmte vast te stellen, ontstaan voor veel datacenters ineens nieuwe mogelijkheden om een tweede financiële pijler onder hun business model te plaatsen. In Stockholm biedt men inmiddels al bedragen van 2 ton per jaar. Voeg daarbij het idee van UPS as a Reserve dat Eaton in deze editie van DatacenterWorks aan de orde stelt en we hebben wellicht zelfs een derde financiële pijler te pakken. Want waarom zou een datacenter niet een rol als ‘energy hub’ kunnen spelen in een energienetwerk? Dat is overigens een thema dat nadrukkelijk onderzocht wordt in het Catalyst-­innovatieproject waar Green IT Amsterdam aan deelneemt.

Speaking of Green IT Amsterdam… deze stichting is ook betrokken bij het derde thema dat erg interessant wordt tijdens IT Room Infra: tweedehands datacenter-apparatuur. Waarom altijd nieuwe producten - servers, racks en wellicht zelfs bekabeling - kopen als gebruikt net zo goed werkt? Daar zitten nog de nodige ‘mitsen & maren’ aan vast, maar die heeft Green IT Amsterdam via het ReStructure-project al in kaart gebracht. Met de nodige voorstellen hoe we deze markt op gang kunnen brengen. Deze trend is finan­cieel zo interessant dat we de term ‘tweedehands’ maar het beste snel kunnen vervangen door ‘2e-gebruiker’.

Misschien kan het laatste thema dat ik wil noemen hierbij ook helpen: circulair inkopen van IT. Is dat haalbaar of niet? Rijkswaterstaat doet in ieder geval samen met Cenex een serieuze poging om dit fenomeen op de kaart te zetten. Ook daarover tijdens IT Room Infra een presentatie.

En dan hebben we het hier nog niet eens gehad over de tientallen andere presentaties die tijdens IT Room Infra verzorgd worden. Het is teveel om op te noemen. Ik zie u daarom graag op 13 november in Den Bosch.

Robbert Hoeffnagel is hoofdredacteur van DatacenterWorks