Verklein de risico’s van koelen met vloeistof in het datacenter

Ronald van Veen, Technical Solutions Architect, Vertiv

De opkomst van artificial intelligence (AI)-applicaties legt een grotere druk op datacenters. Meer data en snelle en complexe berekeningen voor AI vereisen namelijk een zeer korte latency. Dit kan alleen geleverd worden door high density racks, die tegenwoordig meer dan 30 kW aan kunnen. Dit heeft echter wel gevolgen voor de manier waarop datacenters worden ingericht, vooral als het gaat om koelingvoorzieningen. Het laatste wat je wilt is dat kloksnelheden moeten worden teruggeschroefd om oververhitting en schade te voorkomen. Datacenters zullen daarbij over de angst voor koelen met vloeistof heen moeten stappen.

 

Er is bij datacenter operators nog altijd een gezonde weerstand tegen het koelen met vloeistof. Dat is begrijpelijk als je bedenkt welke risico’s er verbonden zijn aan het blootstellen van elektronische apparatuur aan vloeistof. De huidige generatie vloeistof gekoelde oplossingen is echter zo ontwikkeld dat de risico’s op lekken tot een minimum kunnen worden teruggebracht en dat de schade door lekkage uiterst beperkt blijft. De sleutel ligt onder andere in het afwenden van risico’s in iedere stap van het datacenterontwerpproces. De vloeistof moet veilig en efficiënt gedistribueerd kunnen worden van en naar de racks. Dat betekent dat er veel aandacht dient uit te gaan naar het ‘loodgieterswerk’: de buizen, aansluitingen, kranen of pompen. Het materiaal dat werkelijk in aanraking komt met de koelvloeistof dient geschikt of zelfs gecertificeerd te zijn; het moet kunnen functioneren in een vochtige omgeving. Je zult hierbij onder andere rekening moeten houden met druk- en temperatuurverschillen. Fittingen en aansluitingen moeten onder streng toezicht staan, want dit zijn kwetsbare onderdelen in het gehele vloeistofdistributiesysteem. En vergeet ook niet het systeem te voorzien van kleppen, zodat delen van de vloeistofdistributie snel kunnen worden afgekoppeld in geval van een calamiteit.

Lekkage detecteren

En over calamiteiten gesproken: een systeem waarmee lekken kunnen worden opgespoord is een essentieel onderdeel van een koelsysteem gebaseerd op vloeistof. Zo’n systeem moet in het ontwerp van het datacenter worden meegenomen en kan afgestemd worden op de specifieke behoeften van een organisatie. De ene gebruiker tolereert nu eenmaal meer risico dan de andere. Los hiervan kunnen we twee verschillende vormen van het detecteren van lekkage onderscheiden:

  • Indirecte methode van lekkagedetectie: druk en doorstroming van de vloeistof worden gemonitord over het hele vloeistof distributiesysteem. Kleine veranderingen in de nauwkeurig gecontroleerde variabelen worden gezien als een indicatie voor een mogelijk lek.
  • Directe methode van lekkagedetectie: met behulp van strategisch geplaatste sensoren of detectiekabels gaat er direct een alarm af wanneer er ergens vloeistof wordt opgemerkt. Zo kun je in een vroeg stadium interveniëren.

Een essentieel element in een succesvol lekkagedetectiesysteem is het minimaliseren van ‘vals alarm’ zonder dat je concessies doet aan het detecteren van echte lekken. Dit vereist een goede balans en daarover zul je het gesprek moeten aangaan met een infrastructuurpartner. Deze balans is ook afhankelijk van de vraag hoeveel risico’s je bereid bent te nemen. Wanneer je dan daadwerkelijk moet ingrijpen, gebeurt dat gewoonlijk handmatig, maar automatische systemen worden steeds gebruikelijker. Wanneer dit gebeurt, zal het controlesysteem de juiste maatregelen nemen. Denk hierbij aan het afsluiten van de vloeistoftoevoer of het uitschakelen van de stroom.

Risico’s beheersen

De risico’s die gepaard gaan met de introductie van vloeistof in de datacenterracks kun je niet negeren of bagatelliseren. Tegelijkertijd mogen ze ook niet voorkomen dat datacenterbeheerders verder gaan met vloeistofkoeling. Nu racks met een dichtheid van 30 kW of hoger meer regel worden dan uitzondering, is vloeistofkoeling een werkbare manier om de prestaties en beschikbaarheid van de toepassingen die deze racks ondersteunen te beschermen.

Operators en hun partners moeten de tijd nemen om een gedetailleerde risicobeoordeling uit te voeren aan de voorkant van een project. Tegelijkertijd zullen zij risicobeperkende strategieën op moeten nemen in elke fase van het ontwerp. Doe je dat goed, dan wegen de risico's van vloeistofkoeling ruimschoots op tegen de voordelen voor het datacenter en de organisaties die het voorziet van rekenkracht. Deze is nodig om moderne AI-gebaseerde applicaties te laten draaien.

Wie meer wil weten over vloeistofkoeling in het datacenter kan onder andere terecht op de Green Data Centre Conference op 14 oktober in Rotterdam. Op 28 oktober vindt het IT Infrastructure Datacenters congres plaats in Brussel.

 

Ronald van Veen is Technical Solutions Architect bij Vertiv

 

Lees ook
IBM bouwt 15 nieuwe datacenters

IBM bouwt 15 nieuwe datacenters

IBM investeert ruim 880 miljoen euro in de bouw van nieuwe datacenters. Het aantal datacenters dat het bedrijf wereldwijd in bezit heeft moet dit jaar nog worden uitgebreid van 25 naar 40. De investeringen volgen nadat IBM de clouddienstverlener Softlayer vorig jaar overnam. Voor het bedrijf werd bijna 1,5 miljard euro betaald. IBM meldt maar lie1

Is koelaanpak PlayStation 4 ook bruikbaar in computerruimtes?

Is koelaanpak PlayStation 4 ook bruikbaar in computerruimtes?

Spelcomputers als de Xbox en de PlayStation wijken in veel opzichten nauwelijks af van meer traditionele high-performance computers zoals we die in datacenters tegenkomen. Een van de grote problemen bij dit soort spelcomputers is de enorme warmte die wordt geproduceerd door de GPU's ofwel graphical processing units. Een van de Japanse ontwerpers v1

Klimatisering bij Equinix AM3 Amsterdam

Klimatisering bij Equinix AM3 Amsterdam

In veel datacenters vertegenwoordigt de koeling ongeveer 25 procent van het energieverbruik. Daarmee komt klimatisering wat kosten betreft op de tweede plaats na de IT-hardware. In oudere centra is het percentage nog hoger. Hier ligt dus een aanzienlijk potentieel voor energiebesparing. Equinix heeft in AM3 Science Park Amsterdam een innovatief co1