Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen voor bekabeling en netwerkoplossingen

R&M_Michiel_Panders-400px  

De vraag naar bandbreedte, digitalisering, en duurzaamheid neemt snel toe. Dit zijn de drijvende krachten achter investeringen in glasvezel, en overheidsbeleid dat als doel heeft de uitrol ervan te versnellen. Doorlopende, razendsnelle, en onfeilbare toegang tot Internet en Cloudapplicaties, alsook hoge ‘Quality of Service’, zijn inmiddels essentieel voor zowel thuis- als bedrijfsmatig gebruik. Bedrijven dienen dan ook weloverwogen beslissingen nemen over oplossingen die glasvezel dichter bij werkplekken en eindgebruikers brengen en de bandbreedte van Wi-Fi-toegangspunten vergroten.


Verder zien we momenteel een samengaan van verschillende soorten gebouwinfrastructuur – denk aan airconditioning, verlichting, LAN, toegangscontrole of verwarming. Nieuwe technische ontwikkelingen – ondersteund door bekabeling – maken het mogelijk systemen te combineren en steeds efficiënter te laten werken. Door dit alles op een gemeenschappelijk IP-platform samen te brengen kan de gecombineerde intelligentie van voorheen op zichzelf staande systemen optimaal worden benut. Single Pair Ethernet (SPE) is ideaal voor de bekabeling van traditionele technologie bij de overgang naar IP. Zo hoeft er bijvoorbeeld minder bekabeling te worden aangelegd op plekken waar ‘traditionele’ kabels te dik zouden kunnen zijn. SPE helpt kantoren verduurzamen, terwijl ze ondertussen steeds meer apparaten en sensoren toevoegen.

Voor datacenters zijn uptime, kostenbeheersing, efficiëntie en ‘Time to Capability’ essentiële prestatiegraadmeters. Ook wordt verwacht dat applicaties in slechts enkele weken operationeel zijn – in plaats van maanden. Om dit mogelijk te maken, zijn een aantal zaken essentieel: langetermijnplanning, inzicht in beschikbare infrastructuur, en de mogelijkheid om iedere aansluiting op elk moment in kaart te brengen (mede voor compliance-doeleinden). Modernisering, beheren van aansluitingen met een steeds hogere dichtheid en het garanderen van 'Time to Capability' vraagt om systemen die op ieder gegeven ogenblik precies laten zien hoe de volledige infrastructuur is aangesloten en wordt beheerd. Zo’n vijf jaar vooruit plannen is verstandig maar moeilijk, bijvoorbeeld waar het gaat om beschikbare ruimte, bandbreedte, CPU, netwerkcapaciteit, en servers – waarvan de capaciteit zal toenemen van 25 naar 100 naar 400 Gb.

Om snelle uitrol van huidige en toekomstige technologieën te ondersteunen is het belangrijk om voldoende capaciteit te creëren zonder overdreven specificaties te hanteren of teveel geld uit te geven. Infrastructuurmanagers hebben inzicht nodig in de snelheid waarmee nieuwe diensten of functionaliteiten beschikbaar kunnen worden gemaakt. Daarnaast dient er ook op de fysieke infrastructuur overzicht te zijn ten behoeve van compliance en om veiligheidsredenen. DCIM en inventarisbeheer zijn hierbij van groot belang.

Wanneer door middel van automatisering ‘Move Add & Changes’ (MAC)-processen en -registraties geoptimaliseerd worden, zal daarbij de beschikbaarheid, uptime en Time to Capability voor organisaties verbeteren en op een modulaire manier uitbreiden. Geautomatiseerde workflow kan personeel helpen om processen door te lopen en MAC's eenvoudiger maken – met name in Edge Datacenters, die vaak op plekken worden gebouwd waar weinig getraind ondersteunend personeel beschikbaar is. Automatisering biedt uitkomst voor kleinere Datacenters, waar vaak één enkele persoon verantwoordelijk is voor IT, infrastructuurbeheerder en facilitair management.

Telco/FTTX-markten in verschillende regio’s maken gebruik van sterk uiteenlopende technische en logistieke methodes voor het realiseren van glasvezelverbindingen. Tel daarbij verschillen in wetgeving, vergunningen, (verouderde) technologieën, eisen en oplossingen op… Dit alles betekent complexe vraagstukken voor providers en netwerkbeheerders. Technologische oplossingen dienen nauwgezet worden afgestemd op en aangepast aan de lokale situatie en klantbehoeften.

Op dit moment wordt er fors geïnvesteerd in de uitrol van 5G – de sleutel tot grootschalige digitalisering. Om 5G mogelijk te maken, moet glasvezel verder worden doorgetrokken tot vlakbij antennemasten en zijn er ook veel meer toegangspunten nodig. De bekabeling en apparatuur moet in steeds kleinere locaties passen terwijl het aantal glasvezelaansluitingen flink hoger moet zijn.

‘Smart Cities’ zullen naast comfort en veiligheid ook een belangrijke rol spelen bij het verminderen van energieverbruik. Echter, elke ‘Smart City’ is uniek wat betreft omvang, functies, straatmeubilair, eisen van inwoners en bedrijven, en meer, dus is maatwerk vereist. Systemen worden 'slim' door connectiviteit, ondersteund door glasvezel of 5G (waaraan glasvezel ten grondslag ligt). Dit is tevens van cruciaal belang voor elektrificatie van verkeer en de optimalisatie van elektriciteitsnetten.

Bedrijven hebben steeds meer (netwerk)apparatuur en bekabeling nodig, maar dienen tegelijkertijd hun duurzaamheidsprestaties nauwlettend in de gaten te houden. Gelukkig wordt glasvezel gemaakt van silicaat, wat in vrijwel onbeperkte hoeveelheden beschikbaar is. Grondstoffen kunnen tegen een redelijke kostprijs worden gewonnen of gerecycleerd en er is minder materiaal nodig.

De belangrijkste Duitse breedbandvereniging maakte onlangs bekend dat kopernetwerken tot zeventien keer meer elektriciteit verbruiken dan glasvezelnetwerken. Het Duitse Umweltbundesamt toont aan dat CO2-uitstoot per uur videostreaming voor FTTH slechts de helft bedraagt van die van het snelste kopernetwerk. Een studie van de FTTH Council Europe concludeerde dat het ontmantelen van kopernetwerken en het overschakelen op glasvezel aanzienlijke milieuvoordelen oplevert – glasvezelnetwerken stoten per gigabit 88% minder broeikasgassen uit dan verouderde technologieën.

Kritische succesfactoren

Aanbieders moeten rekening kunnen houden met de huidige en toekomstige behoeften van klanten en ervoor zorgen dat netwerken op een modulaire manier kunnen blijven groeien. Dit hangt sterk samen met diepgaand inzicht in lokale behoeften, klantrelaties, specificaties en regelgeving, en productkenmerken. Bedrijven die netwerkapparatuur leveren moeten in staat zijn klanten te ondersteunen en advies te geven over standaardiseren, automatiseren, en optimaliseren. Zo kunnen eindklanten hun ‘business cases’ realiseren zonder zich zorgen te maken over techniek, implementatie, en toekomstbestendigheid.

 

Michiel Panders is General Manager Europe excl. DACH, R&M (Reichle & De-Massari)

Meer over
Lees ook
Storing bij Gyro center door uitval koelunits

Storing bij Gyro center door uitval koelunits

Vrijdag rond 19:00 is een storing ontstaan bij het Amsterdamse Gyro center, een datacenter dat bij velen bekend is als colo-aanbieder. De problemen zouden rond zaterdag 01:00 onder controle zijn, dan wel verholpen. Het ging dus om een, voor Nederlandse begrippen, langere storing.

Ontdek ook het ultieme glasvezel kabelgoot systeem – YellowDuct

Ontdek ook het ultieme glasvezel kabelgoot systeem – YellowDuct

Vandaag de dag is de vraag naar betrouwbare en schaalbare glasvezelinfrastructuur van cruciaal belang. Om aan deze behoefte te voldoen, bieden wij YellowDuct®, het ultieme systeem dat speciaal is ontworpen om te voorzien in al jouw glasvezelkabelbeheerbehoeften.

Amsterdam en de datacenters moeten gaan bewegen

Amsterdam en de datacenters moeten gaan bewegen

Amsterdam heeft er nog een probleem bij en volgens de lokale pers zal nu nog meer naar datacenters gekeken gaan worden. Die belangstelling heeft niets te maken met het gebrek aan stroom of ruimte. Amsterdam heeft enorme behoefte aan restwarmte om het warmtenet te kunnen realiseren.