Cloud- en IoT-management, de IT-afdeling kan het niet alleen

GuidoNeijmeijer

Door Guido Neijmeijer, Country Manager Benelux bij Vertiv

Wie leiding geeft aan een IT-afdeling houdt altijd in het achterhoofd dat dingen serieus mis kunnen gaan. Daardoor is er onder IT-managers het besef dat ze te allen tijde de juiste voorzorgsmaatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat een storing geen calamiteit wordt. Bij andere afdelingen binnen een organisatie leeft dit idee veel minder. Daar kijkt de manager vooral naar de voorkant van IT en naar de eindgebruiker. Dat is het recept voor shadow IT.

Shadow IT - het gebruik van software buiten het zicht van de IT-afdeling - komt vooral voort uit de opkomst van de cloud en de bijbehorende Software-as-a-Service-applicaties. Ook trends als Bring Your Own Device en de consumerization van IT hebben hun bijdrage geleverd. Volgens Gartner is in 2020 een op de drie cyberaanvallen het gevolg van shadow IT. Aanvallers maken daarbij gebruik van het feit dat applicaties die buiten IT om worden gebruikt vaak minder goed beveiligd zijn.

Uit gesprekken met klanten blijkt dat het vooral marketingafdelingen zijn die shadow IT omarmen, direct gevolgd door HR en finance. Zij gebruiken bekende consumentenapps als Office 365, Google Docs en Dropbox. En als de bijbehorende beveiligingsissues dan inderdaad tot een aanval of storing leiden, is de IT-afdeling de eerste die het te horen krijgt en mag de IT-manager aan het management uitleggen hoe het heeft kunnen gebeuren.

Ga eens vijftien jaar terug. Toen was de ERP-oplossing de meest complexe applicatie waar de IT-afdeling mee te maken had. Dat is sindsdien drastisch gewijzigd. Onderzoek door Cisco laat zien dat grote bedrijven meer dan 1.200 clouddiensten gebruiken en dat dit aantal met 112 procent per jaar groeit.

Voor een IT-afdeling is het onmogelijk om dat helemaal alleen te beheren. Het is dus nodig dat IT samen met andere afdelingen bekijkt welke applicaties nodig zijn en hoe dit past binnen de IT-strategie van de organisatie. Gelukkig heeft de cloud ook de back-end vereenvoudigd, waardoor de IT-afdeling daar meer tijd voor heeft. Op die manier kan de IT-afdeling ervoor zorgen dat de organisatie voldoet aan alle eisen op het gebied van beveiliging, back-up en compliance en dat een applicatie goed kan functioneren binnen de bestaande infrastructuur.

Daarnaast is het belangrijk dat de IT-afdeling eigenaar is van de overall visie op de infrastructuur en optreedt als IT-integrator binnen de business. Zo zijn resources te optimaliseren, zowel voor wat betreft tijd, inspanningen en geld. Door IT gecentraliseerd te benaderen is het mogelijk om te besparen op investeringen en operationele kosten, zijn redundante services te voorkomen en profiteert de organisatie optimaal van alle bestaande resources.

Overigens is shadow IT niet de enige zorg van de IT-afdeling. Ook het Internet of Things gaat de nodige uitdagingen met zich mee brengen. Veel bedrijven zijn al bezig met een strategie op dit gebied, hoewel er nog veel vragen zijn over de precieze mogelijkheden. Duidelijk is wel dat het Internet of Things gaat zorgen voor een extra golf van data en vooral aan de rand van het netwerk voor extra druk gaat zorgen. Daar bevinden zich alle devices die alle data verzamelen.

De Internet of Things-revolutie leidt tot meer devices, meer applicaties en dus potentieel tot meer problemen voor de IT-afdeling. Zo zal de kwetsbaarheid van de infrastructuur toenemen. Het is daarom van groot belang dat IT en business nauw samenwerken en er zo voor zorgen dat medewerkers kunnen beschikken over veilige tools, die probleemloos passen in infrastructuur én strategie.