Blog DC Mirror: Mees Lodder over de PUE van uw DC - rijdt uw DC ook 1 op 7?

R M Lodder Def3

1 op 7?

Laatst heb ik het rapport van de Gemeente over alle datacenters in Groot Amsterdam nog eens doorgenomen. Zij rapporteerden in 2013 dat de gemiddelde PUE van DC’s in haar gemeente 1,8 bedraagt. Voorts vindt de gemeente dat een PUE van 1,4 voor bestaande DC’s het ‘verbruik’ van DC’s ‘hoort’ te zijn.

PUE 1,0 is het laagste wat je kunt bereiken, dat is namelijk het feitelijke stroomverbruik van de opgestelde IT-hardware zelf.

De gemeente stelt dus dat uw ‘verbruik’ met 50% kan en hoort te dalen, namelijk van 0,8 (bovenop de 1,0 voor het IT-verbruik) naar 0,4 zoals het ‘hoort’.

Om dat met autoverbruik te vergelijken : uw auto rijdt 1 op 7 maar kan en hoort 1 op 10 te rijden volgens het ‘boekje’. Als uw auto zo’n verbruik zou geven, zou u er wat aan doen?

Energierekening -20%

De verlaging van PUE van 1,8 naar 1,4 betekent een daling van uw energierekening van afgerond 20% (0,4/1,8)

Her rapport vermelde ook dat de besparing van alle DC’s gelijk is aan de energierekening van 20.000 huishoudens. Dit zegt mij eigenlijk niet zoveel, dus heb ik deze maar eens omgebouwd.

Alle DC’s kunnen 20% besparen op haar energierekening, volgens de gemeente.

Hoeveel huishoudens moeten ook 20% besparen om hetzelfde te bereiken?

Juist ja : ……… 100.000 huishoudens.

Amsterdam heeft 400.000 huishoudens.

Begrijpt u nu waarom de gemeente wil dat u gaat besparen met uw DC?

U ook?

Mees Lodder, CEO WCoolIT