Blog Datacenter Organisation: Marco Wenzkowski over continuïteit = mensen + techniek

Marco Wenskowski54631

Een datacenter vandaag de dag is een omgeving waarbij het maar om één ding draait, ‘continuïteit’. We geven verschrikkelijk veel geld uit om de continuïteit van onze datacenters naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen. We proberen een maximale uptime te behalen en het liefst te garanderen aan onze interne- en/of externe klanten. Kost wat het kost moeten we de 4- of zelfs 5-negens weten te behalen. Eén en ander zoals vastgelegd in de Tier standards van het Uptime Institute of de TIA942. 

In de basis draait alles in een datacenter om twee zaken ‘de techniek’ en ‘de mens’.

 

Dit klinkt voor ons allemaal logisch en vanzelfsprekend, maar de realiteit is anders. De aandacht die deze twee werkvelden de laatste jaren hebben gekregen is zeer eenzijdig. De techniek krijgt tenminste 95% van de aandacht, onder meer in geld en zorg (onderhoud en beheer). Slechts 5% gaat naar de menselijke factor waardoor deze naar mijn mening zeer sterk onderbelicht is.

Wist u dat circa 70% van alle verstoringen in een datacenter gerelateerd kan worden aan menselijke interventies ? Hieruit resulteert dat ‘slechts’ 30% van de verstoringen feitelijk te wijten zijn aan het falen van de techniek.

Deze 70% is op te delen in:

  • Organisatorisch: ‘processen en procedures’ binnen een datacenter.
  • Het ‘gedrag’ van mensen en de competenties die bijvoorbeeld een beheerder zou moet hebben om zijn rol binnen een datacenter goed te kunnen te vervullen.

De interne processen en procedures (p&p) zijn bij veel datacenters matig tot slecht ingericht. Hier zijn een aantal redenen voor.

  • Vaak is er onduidelijkheid over ‘de eigenaar’ van deze ‘papiermassa’.
  • Deze p&p zijn ‘discipline overlappend’. Zowel ICT- als facilitaire medewerkers van een datacenter moeten hiermee werken. In een volgende blog wil ik u graag wat gaan vertellen over deze twee werelden (ICT en facilitair) binnen één datacenter.
  • In tegenstelling tot hetgeen vaak gedacht wordt, zijn p&p niet Er zijn veel redenen waarom de p&p opnieuw tegen het licht gehouden zouden moeten worden. Bijvoorbeeld na een ingrijpende verbouwing van het datacenter (nieuwe technieken) of op het moment dat er organisatorische wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Het gedrag en de competenties van mensen is een tweede belangrijk onderdeel. Het gedrag van iemand is iets wat hem is meegegeven in zijn DNA en dat hem van kinds af aan is aangeleerd.

Het gedrag van mensen is zeer moeilijk te beïnvloeden. Technici zijn nu eenmaal goed in logisch redeneren en handelen, en ze zijn vaak oplossingsgericht. Ze zijn vaak niet bezig om gedrag van zichzelf of anderen te analyseren en te reflecteren. Dit resulteert erin dat ze nauwelijks bewust zijn van het gedrag van zichzelf of anderen. Dit vergroot de kans op onbewust handelen met alle gevolgen van dien.

Bij een sollicitatieprocedure voor bijvoorbeeld een technicus wordt uiteraard gekeken naar de competenties van een sollicitant. Zijn voorgaande werkgever(s) en opleidingen zijn hierbij belangrijke parameters. Uit deze gegevens kan in grote lijnen herleid worden of iemand bekwaam (competent) is om zijn vak goed uit te voeren.

Echter door de alsmaar veranderende datacenter markt waarin we zitten, is het gerechtvaardigd om medewerkers continu te blijven trainen om met deze veranderingen om te gaan. Nieuwe technieken, hogere continuïteitseisen en veranderingen in de organisatie vragen er nu eenmaal om up-to-date te blijven.

In de praktijk zie ik echter zelden dat medewerkers frequent getraind worden. Vaak wordt als reden gebruikt dat men druk is en geen tijd heeft. Vaak ook omdat men er zich niet van bewust is dat trainen bijdraagt tot een tevreden werknemer met als resultaat een hogere continuïteit van het datacenter.

Bovenstaande lezende kan ik me niet anders voorstellen dat velen van u zich hierin zullen herkennen. Met het bewust worden van deze 70% kunnen we met elkaar aandacht gaan geven aan het ‘menselijke component’ met als gevolg dat de continuïteit van onze datacenters en de tevredenheid van onze collega’s zal toenemen.

Marco Wenzkowski is directeur van MMConsultancy