Blog Datacenter Advisory: Wie is verantwoordelijk voor het datacenter?

In onze dagelijkse werkzaamheden komen wij nogal eens de discussie tegen over wie er binnen de organisatie nu verantwoordelijk is voor de computerruimte/het datacenter, is het ICT of is het toch facilitaire zaken? Het is raar maar waar, over een van de primaire voorzieningen in een organisatie is soms nog veel discussie.

Er zijn nogal wat verschillen te noemen tussen de vakgebieden ICT en facilitair. Misschien wel de belangrijkste is de planningshorizon van beide. Facilitair kijkt naar techniek vanuit een oogpunt dat de technische installaties lang mee moeten gaan, minimaal 10 jaar maar liefst natuurlijk langer tot 15 of 20 jaar. Voor ICT is 3 jaar vooruitkijken al proberen in een glazen bol te kijken. Niemand van ICT weet welke ICT apparatuur (servers en storage systemen) er over 3 jaar op de markt zijn. Deze informatie en visie is alleen bekend binnen de R&D afdelingen van de fabrikanten zoals bijvoorbeeld HP, Dell of Cisco. Kortom ICT en facilitair hebben hier een volledig ander uitgangspunt.

De laatste jaren is met name facilitair bezig geweest met het besparen van energie of het vergroenen van het gebouw. Hier zijn mooie resultaten mee geboekt. Men kent de energiehuishouding van een gebouw zeer goed. Natuurlijk is energiebesparing ook belangrijk voor ICT maar ik zou de eerste ICT manager graag nog willen spreken die weet wat het energieverbruik is van zijn ICT apparatuur en die vanuit de organisatie de doelstelling heeft meegekregen om jaarlijks een x-percentage te besparen.

Een ander belangrijk verschil is dat ICT veelal software driven is. Facilitair is van oorsprong natuurlijk veel meer hardware driven. Het werk van facilitair is daarom aan de ene kant veel grijpbaarder maar aan de andere kant zijn er veel installaties waar de gemiddelde medewerker geen weet van heeft. ICT is iets waar iedere medewerker altijd mee te maken heeft, denk aan uw laptop en denk aan alle gebruikersvragen die u altijd voor ICT heeft. Maar ook een groot deel van het ICT werk is voor de gebruikers niet zichtbaar.

Ronald Kok, Directeur All IT Rooms

ICT en facilitair hebben één zeer belangrijke overeenkomst; beide zorgen er voor dat de medewerkers in een organisatie hun werk kunnen doen. Beide willen een 24 x 7 beschikbaarheid realiseren van de middelen voor de organisatie en de medewerkers. Deze overeenkomst moet de basis zijn voor een goede samenwerking tussen beide disciplines ondanks de verschillen die hierboven zijn geschetst.

Mijn stelling is dat een datacenter of computerruimte altijd de verantwoordelijkheid is van ICT. ICT wordt immers aangesproken op het al dan niet beschikbaar zijn van systemen. Ik pleit wel voor een intensieve samenwerking. ICT heeft facilitair absoluut nodig. Bij facilitair zit belangrijke kennis voor ICT. Welke ICT-er heeft verstand van koeling en stroomvoorzieningen? Deze kennis is zeker aanwezig bij facilitair. De inrichting van een ruimte dient gestuurd te worden vanuit ICT, zij kent de ICT omgeving immers als beste. Maar vraag daarbij wel de hulp van facilitair.