WindCores biedt computerruimtes in windmolens

Screen Shot YouTube video WindCORES

Wat is de beste locatie voor het plaatsen van datacentercapaciteit? Lange tijd leek die keuze vooral bepaald te worden door de nabijheid van een Internet Exchange. Inmiddels kijken we met een veel bredere blik naar deze uitdaging. Soms willen we vooral dicht bij specifieke locaties ‘zitten’, in andere gevallen speelt vooral de behoefte om met een gedistribueerd netwerk van faciliteiten te kunnen werken. Kennen we in Nederland al datacenters in voormalige zendmasten, in Duitsland is nu IT-capaciteit beschikbaar vanuit windmolens.

Het project luistert naar de naam ‘WindCores’ en is een initiatief van de WestfalenWind Group. Deze firma exploiteert windmolens. Om energieopwekking en energieafname dicht bij elkaar te houden, heeft men al een jaar lang een kleine opstelling in gebruik waarbij server- en storage-capaciteit is ondergebracht in een windturbine.

Deze proef is kennelijk dusdanig goed bevallen, dat men nu besloten heeft dit experiment op te schalen en tot een veel groter aantal datacenters-in-een-windmolen te komen. Het gehele project wordt uitgevoerd als een samenwerkingsverband waaraan ook de Universiteit van Paderborn, Fujitsu, drm Group, InnoFactory en Green IT Systems deelnemen. De laatste firma richt zich op de exploitatie van de beschikbare IT-capaciteit in de vorm van cloud-diensten.

Gebruiksopties

Screen-Shot-2018-11-16-at-10.51.48-300x195 Het project biedt een aantal mogelijkheden voor het gebruik van het hoog gelegen datacenter:

  • gebruik van één WindCore ofwel één windturbine die meerdere racks van meerdere gebruikers kan omvatten
  • toepassing van meerdere WindCores ofwel: meerdere windturbines op locaties die aansluiten bij de behoeften van de gebruiker en waarbij per windturbine meerdere racks van meerdere gebruikers staan opgesteld
  • het zogeheten ‘exclusive WindCore’ waarbij de volledige ruimte in een windturbine beschikbaar is voor één gebruiker
  • ‘distributed WindCores’ waarbij één gebruiker de volledige capaciteit van meerdere windturbines benut

Dubbele aansluiting

Per windturbine is plaats voor 62 19 inch racks. De ruimte is verder voorzien van een koel­installatie en een oplossing voor branddetectie en brandblussing. Standaard is - indien gewenst - ook reeds een netwerkinfrastructuur aanwezig. Ook is het mogelijk om een eigen Wide Area Network op basis van mobiele communicatie toe te passen (wireless backhaul). De faciliteiten voldoen volgens de leverancier aan Tier III.

Screen-Shot-2018-11-16-at-10.52.23-300x199 Om te voorkomen dat bij zeer weinig wind of juist zware storm de IT-operatie verstoord kan raken doordat de turbine moet worden uitgeschakeld, is standaard voorzien in een tweede aansluiting op het net.

WestfalenWind positioneert de datacenters als zeer groen. Er kan immers voor 100 procent gebruik worden gemaakt van groene stroom. Daarnaast bieden de windmolens interessante kansen om een zeer gedistribueerde IT-capa­citeit te ontwikkelen. Hierdoor komen edge-achtige toepassingen in beeld, maar kan bijvoorbeeld ook een grote mate van redundantie worden ontwikkeld.

Op https://windcores.de is meer informatie te vinden.