Vijf redenen om omgevingssensoren in het datacenter te installeren

Afgelopen jaar zijn er diverse artikelen gepubliceerd over hoe sensoren in een zeer korte tijd hun weg hebben gevonden in de meest uiteenlopende industrieën. Er zijn innovatieve toepassingen bekend waarbij organisaties als gevolg van deze mogelijkheden hun bedrijfsvoering hebben aangepast.

Zo viel in een recent gepubliceerd artikel te lezen: ‘Sensoren in auto’s stellen verzekeringsmaatschappijen in staat hun premies te koppelen aan data welke inzage kunnen geven hoe en waar een auto is gereden. Sensoren in teddyberen maken het mogelijk voor ziekenhuizen en ouders om zieke kinderen te monitoren in een natuurlijke en comfortabelere omgeving waarbij een ziekenhuisopname niet altijd meer noodzakelijk is. Verder maakt ook Disney tegenwoordig gebruik van sensor-enabled MagicBands waarmee haar bezoekers toegang wordt verleend tot parkeerplaatsen, hotelkamers en zodat ze eten kunnen kopen met een eenvoudige handbeweging langs een scanner’.

Revolutionaire doorbraak

Datacenters zijn een andere plek waar sensoren op het punt staan een revolutionaire doorbraak te maken. Hoewel in de datacenterindustrie sensoren al langere tijd in omloop zijn en de meeste ICT- en facilitaire specialisten op de hoogte zijn van het bestaan, wordt het gebruik van sensoren nog maar mondjesmaat toegepast voor het monitoren en optimaliseren van datacenter omgevingen. Potentieel een zorgwekkende zaak. Dat de apparatuur die in datacenters staat kostbaar is, hoeft geen verder uitleg. Dat het datacenter het hart van menig bedrijf is geworden weet inmiddels ook iedere leek. Je kunt tegenwoordig vrij eenvoudig stellen: zonder datacenter wordt continue bedrijfsvoering uiterst lastig. Je zou er ook niet aan moeten denken welke kosten gemoeid zijn met een noodzakelijke vervanging van apparatuur in geval van outages door brand, waterschade, oxidatie of oververhitting.

Het is dan op z’n zachtst gezegd verwonderlijk te constateren dat er nog vele datacenters en serverruimtes zijn waarbij preventieve maatregelen niet verder gaan dan een thermostaat aan de muur. Omgevingssensoren zorgen er onder andere voor dat temperatuur binnen de gestelde normen kan blijven en er geen over- of onderkoeling van apparatuur optreedt. Ze maken het eveneens mogelijk om ‘hot spots’ te detecteren als gevolg van een slechte circulatie, geven een signaal af in geval van een waterlekkage en waarschuwen bij een te hoge luchtvochtigheid die kan leiden tot elektrische ontlading of corrosie. Kortom, het toepassen van sensoren in datacenters en serverruimtes zijn veelal een effectieve manier om schade aan apparatuur te voorkomen, stroombesparend, verhogen uptime en zijn zelfs in staat additionele capaciteit aan te geven waarvan men niet eens op de hoogte was. Dus bent u ontwerper, installateur of eigenaar van een datacenter, wellicht is het nu de tijd om de mogelijkheden van de diverse sensoren verder onder de loep te nemen.

Bespaar op koeling

Temperatuursensoren in het rack geven een veel nauwkeurigere en real-time kijk op de daadwerkelijke datacenter temperatuur dan CRAC uitlezingen. Sommige temperatuur- en luchtvochtigheid-sensoren in de markt zijn daarbij ook nog eens ontworpen volgens ASHRAE-richtlijnen (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) om metingen uit te lezen aan de onderkant, het midden en bovenkant van de serverkast. Deze real-time temperatuurgegevens kunnen worden gebruikt om de koeling te optimaliseren door een of meerdere CRACs uit te zetten wanneer deze niet noodzakelijk zijn. Met deze gegevens is het bevendien mogelijk om temperatuurtrends te zien en helpen bij het identificeren van hot spots.

Voorkom hot spots en optimaliseer uptime

Luchtstroomsensoren (airflow) monitoren koude en warme luchtstromen om ervoor te zorgen dat het koelsysteem optimaal geregeld wordt en dat deze luchtstroom de serverkasten op de juiste plaats van koude lucht voorziet. Luchtdruksensoren helpen bij het meten van luchtdrukverschillen en geven aan wanneer er lekken zitten in de fysieke scheiding van hot en cold aisles. Het regelen van de juiste hoeveelheid lucht door CRACs kan hierbij dan ook gerealiseerd worden. Ondervloerse luchtdruksensoren geven een signaal door aan CRAHs, CRACs of het gebouwbeheer-systeem die de snelheid van ventilatoren aanpassen mocht dit noodzakelijk zijn. Dit is zeer nuttig om de gestelde ondervloerse luchtdruk te waarborgen.

Beveiliging van serverkasten

Contact closure sensoren kunnen ingezet worden om een gebeurtenis te triggeren zodat een aangesloten webcam een foto kan maken op het moment dat een serverkast geopend wordt. Hiermee kan ongeautoriseerde toegang op beeld worden vastgelegd. Ook zijn er sensoren op de markt die in combinatie met rookdetectoren een eventuele rookmelding kunnen aangeven.

Verbetering van uptime

Luchtvochtigheidsensoren dragen eraan bij om de juiste luchtvochtigheid te waarborgen en voorkomen hiermee potentiële elektrische ontladingen op het moment dat de luchtvochtigheid te laag is en/of er condensatieproblemen dreigen te ontstaan. Watersensoren geven een signaal af wanneer er een waterlek van buitenaf is ontstaan of door bijvoorbeeld een lek in een van de pijpen van een watergekoelde kast. Verder detecteren deze vernuftige sensoren ook de aanwezigheid van glycol bij lekkage van het koelsysteem. Datacenter managers kunnen met bovengenoemde sensoren thresholds en notificaties instellen om ruimtes onsite, op afstand danwel lights-out faciliteiten 24/7 te monitoren om bij te dragen aan het veilig laten opereren van apparatuur.

Omgevingssensoren als onderdeel van DCIM

De toepassing van omgevingssensoren wordt geadviseerd als onderdeel van een datacenter infrastructure management (DCIM) oplossing, waarbij real-time de temperatuur nauwkeurig gemeten kan worden en mogelijke besparingen in kaart gebracht kunnen worden. Het datacenter ecosysteem kan met de implementatie van omgevingssensoren namelijk geoptimaliseerd worden en zorgt er bovendien voor dat wettelijke en/of interne richtlijnen behaald worden, operationele kosten tot een minimum beperkt blijven en een PUE verbetering gerealiseerd kan worden. Verder krijgen ICT- en facilitaire medewerkers inzicht in mogelijk onbenutte capaciteit waarmee CAPEX investeringen kunnen worden uitgesteld. Datacenter eigenaren die voor Raritan’s intelligente PDUs (Dominion PX) hebben gekozen, hebben als bijkomend voordeel dat het niet nodig is om een aparte controller aan te schaffen maar kunnen Raritan sensoren rechtstreeks op de PDUs aansluiten. Men bespaart daarbij ook nog eens op additionele network drops wat een implementatieproces versnelt en financieel laagdrempeliger is.

Vijf redenen om sensoren in het datacenter te installeren

REDEN 1

Bespaar op koeling door de temperatuur van het datacenter veilig te verhogen

REDEN 2

Zorg voor uptime door het monitoren van luchtstroom en luchtdruk naar en van serverkasten

REDEN 3

Bied serverkastbeveiliging met contact closure sensoren

REDEN 4

Verbeter datacenter uptime door het afgeven van alerts bij afwijkingen binnen en rondom de serverkastomgeving

REDEN 5

Maak strategische beslissingen op omgevingsontwerp en aanpassingen

 
Dossiers