Vijf manieren om digital twins in te zetten voor datacenters

digital twin

De digital twin is een van de snelst groeiende toepassingen van de industriële IoT-technologie. Het is bovendien een concept dat prima past bij datacenters en serverruimtes. Als een volledige digitale replica van een fysiek object of een fysieke installatie fungeert de twin als centraal punt in de digitale communicatie. Momenteel zegt bijna de helft van de organisaties die met IoT werkt dat ze een digital twin hebben of van plan zijn om deze te gaan gebruiken.

Zonder op al te veel technische details in te gaan, zijn de voordelen van een digitale versie van een fysiek object of een fysieke installatie duidelijk.

Je kunt de prestaties van een digitaal object monitoren terwijl je het onder verschillende omstandigheden aan stresstesten onderwerpt.

Dankzij simulaties kun je voorspellen waar storingen kunnen optreden en waar het ontwerp van de installatie of een component daarin kan worden verbeterd. En dat alles zonder dat er ook maar enige activiteit hoeft worden onderbroken of stopgezet.

Gartner schat dat het gebruik van digital twins tegen 2022 zal verdrievoudigen - de mogelijkheden zullen alleen maar toenemen. Maar hoe is de technologie het beste inzetbaar in datacenters?

Kwaliteitsmanagement

Continue monitoring van de fysieke infrastructuur via IoT-apparaten en sensoren heeft meer voordelen voor het kwaliteitsmanagement dan ad hoc de installatie bekijken en onderhouden, zoveel is duidelijk. De digital twin kan elk onderdeel van de fysieke infrastructuur monitoren en modelleren om te achterhalen waar problemen kunnen optreden. Maar ook de samenstelling van de installaties kan worden geanalyseerd om na te gaan of er betere componenten of processen kunnen worden gebruikt.

Wanneer je je fysieke infrastructuur wilt uitbreiden of aanpassen met andere componenten of werkprocessen, dan kan dat eerst worden getest met de digital twin. Zo kun je niet alleen zien hoe een aanpassing van invloed is op het gehele proces, maar ook de manier waarop het proces werkt aanpassen op deze verandering.

Virtuele opstart

Met behulp van data uit het verleden van vergelijkbare componenten of installaties binnen een fabriek is het mogelijk om de prestaties van een nog niet gebouwde installatie te voorspellen. Met de digital twin kun je op basis van deze informatie verschillende scenario’s voor de nieuwe apparatuur modelleren en de plekken identificeren waar nieuwe installaties kunnen worden verbeterd ten opzichte van eerdere omgevingen.

Virtuele simulaties helpen bij het ontwerpen van nieuwe installaties en varianten daarvan. Data die wordt verzameld door het gebruik van een of meer componenten kan ook helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van versiebeheer. Met een digital twin kun je data uit een beheersysteem combineren met gegevens uit andere bedrijfsapplicaties zoals systemen voor asset management of IT-management, zodat je tijdens het herontwerpproces van de installatie feedback over het gebruik van een of meer componenten uit de ‘echte’ wereld kunt meenemen.

Samengestelde implementaties

Datacenters die digital twins adopteren als methode om ontwerp en beheer verder te verbeteren, zullen te maken krijgen met samen­gestelde implementaties van honderden of zelfs duizenden kleinere digital twins. Ze nemen de ecosystemen van digital twins over - dit vereist een zeer effectief beheer.

Met verschillende IoT-standaarden, verschillende soorten digital twins en een groeiende verscheidenheid aan mensen en systemen die verbinding zoeken, is een identiteitsgestuurd IoT-platform de enige oplossing voor de veilige toegang, data-integriteit en uitgebreide beheermogelijkheden die hierbij vereist zijn.

Robert Hoeksema  is Director Benelux bij OpenText