Verslag DatacenterWorks Expertsessie Next Gen Koeling

DCW_expertsessie_koeling_20220524

 

Dinsdag 24 mei vond de DatacenterWorks Expertsessie Next Gen Koeling plaats in het Switch Datacenters in Woerden voor 90 bezoekers toont aan dat het onderwerp leeft. Tegelijk is tijdens de dag duidelijk geworden dat het een lastig onderwerp is waarbij het minder gaat om koeling en meer om de vraag wat er praktisch mogelijk is met de warmte die datacenters en serverruimtes produceren.

Zoals gezegd, ruim 90 bezoekers voor een bijeenkomst over koeling, het gebruik van restwarmte van 60 graden Celsius of meer en alles wat daarmee samenhangt. Bedoeling was te komen tot een gemêleerd gezelschap en vooral ideeën en kennis uitwisselen. Dat is gelukt. Medewerkers van datacenters en toeleveranciers waren makkelijk te bewegen naar Woerden te komen. Gebruikers van de datacenters of dedicated ruimtes zijn gericht benaderd, net als vertegenwoordigers van de publieke sector en de mogelijke afnemers van de warmte van datacenters.

Kenmerkend voor Nederland is een hoge no-show. Die viel per saldo lager uit omdat zonder de verplichte inschrijving vooraf meer dan een dozijn bezoekers zich last minute bij de ingang melden. Voor de organisatie is dat reden het inschrijf- en toelatingsbeleid voor de komende expertsessies verder aan te scherpen, maar daarover zal later nog apart worden gecommuniceerd.

Na de obligate welkomst woorden van organisator, Eric Luteijn nam Edgar van Essen commercieel directeur van Switch Datacenters het woord. Deels onbedoeld maakte hij direct al duidelijk wat een van de problemen is van Next Gen Koeling. Het is een makkelijk begrip, maar het is ook veel te breed. Je kunt een heel betoog houden over free air, adiabatisch of vloeistofkoeling. Je kunt stilstaan bij de koeling van een heel gebouw of van hele serverkasten of individuele componenten. En alsof dat nog niet genoeg is kun je vervolgens uitweiden over de manieren om die warmte als apart product in de markt te zetten om zo van “afval” een nuttig “grondstof” te maken.

Peter Sprenkeler Project and program manager sustainability (Equinix) koos voor een totaal andere benadering. Zijn goede presentatie was vooral een spiegel voor de datacentersector. Begrippen als conservatief kwamen meermaals voor. Conservatief in de kijk op de wereld, het vasthouden aan bouwconcepten die achterhaald zijn en niet geschikt voor een goede omgang met restwarmte. Voor hem was het debacle rond Zeewolde (die case kwam tijdens de dag natuurlijk vaker voorbij!) naast leerzaam ook ietwat ergerlijk. Met betere en oprechtere communicatie was een hoop ophef en vooral ruis tussen de partijen te voorkomen geweest.

Waar Peter ook een sterk punt had was met het kijken naar de arbeidsmarkt. Dat volgde na de zaal een de spiegel te hebben voorgehouden over de kijk op techniek en daardoor het minder imago in de samenleving . Hoe denkt men aan personeel te komen als iedereen spreekt over stroom en water verslindende lelijke blokkendozen die ook nog eens het landschap ontsieren?

Na de lunch informeerde Peter Vermeulen directeur van PB7 de aanwezigen over de stand van zaken van de warmteatlas. Dat is een weergave van alle punten in Nederland die geschikt kunnen zijn voor koppeling op een warmtenet. Opdrachtgever voor de atlas is de RVO en de tweede editie is recent opgeleverd. Volgens de analyse van Peter zijn er op dit moment 9 datacenters in Nederland die in staat zijn warmte af te geven. Op een totaal van 133 gebouwen die vallen onder de definitie van RVO is dat nog wel erg weinig. Het illustreert wel duidelijk waar de we staan: ergens helemaal aan het begin.

Job Witteman CEO van iXora sprak, uiteraard zonder slides, de zaal daarna toe. Waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar gaan we heen. Ook Job stond stil bij het mindere imago van de sector en de gevolgen daarvan. Hij weet als geen ander hoe de radertjes van de politiek werken. Zijn betoog was deels een waarschuwing voor de aanwezigen, niet alleen de datacenters ook de leveranciers moeten in beweging komen. Energie blijven verstoken om te kunnen koelen en die warmte vervolgens de buitenlucht in sturen is geen model dat nog lang wordt geaccepteerd. Die warmte kan beter worden benut. Dat vergt samenwerking en tussen de partijen die immersed koeling oplossingen aanbieden is dat volgens Job al aan de orde.

Er zijn verschillende manier om de hardware in datacenters te koelen. Na het betoog van Job volgde drie presentaties. Marcel Pol Director IT vertelde kort over de oplossingen die Rittal over de jaren heeft geïntroduceerd om complete serverkasten te koelen. Daarbij maakte hij de opmerking dat ze misschien te vroeg zijn begonnen. Te ver voor de muziek uitlopen is, ook met een goede oplossing, niet de manier om een sector in beweging te krijgen. Die opmerking sloot aan op de woorden van Peter Sprenkeler.

Rittal kijkt nog steeds naar manier om servers te koelen. Daarvoor is het de samenwerking aangegaan met Zutacore. Shahar Belkin EVP Product & Innovation van dat bedrijf was de enige spreker die niet in Woerden aanwezig was. Via een videoverbinding legde hij de werking van de Direct-to-chip koeling uit. Een collega van hem was in Woerden met een voorbeeld. Het principe is simpel: richt je niet op het koelen van een heel rack of hele server. De chips zijn de enige echte bronnen van warmte. De CPU voorop, maar dat is niet de enige warmtebron op een moederbord. Als je alleen de chips koelt heeft dat als voordeel dat de vloeistof voor de koeling ook een hoge temperatuur heeft. Dat maakt het interessanter voor de businesscase van restwarmtegebruik.

Bertil Brendeke VP Sales EMEA van Submer sprak minder over de immersed oplossing van zijn bedrijf. Hij koos meer voor het bredere plaatje. Net als enkele van zijn voorgangers wees hij op de noodzaak in beweging te komen.

De laatste spreker van de middag was Ernst Japikse CEO van Ennatuurlijk. Dat is een van de grootste, en tegelijk minste bekende, warmteleveranciers van Nederland. Zijn organisatie is betrokken geweest bij het gefaalde project in Zeewolde. Mede daarom kon ook hij de zaal een goede spiegel voorhouden. Man en paard benoemen, waar gaat het mis en wat kan er beter.

Een groot deel van de zaal wist niet dat een warmtenet bedrijf per project een businesscase heeft gebaseerd op een terugverdientijd van 15 jaar. Ernst wil daarom wel de zekerheid hebben dat het datacenter ook zolang op die plek staat en de afgesproken hoeveelheid warmte levert. Welk datacenter heeft daar al met het ontwerp en de verbouwingen rekening mee gehouden?

Ernst constateerde dat partijen elkaar eigenlijk niet kennen, er is dus nog een lange weg te gaan terwijl de tijd dringt. Hij heeft net als andere sprekers uitgesproken dat overheidsingrijpen een reële mogelijkheid is. 

De DatacenterWorks Expertsessie in Woerden was in meerdere opzichten verhelderend en confronterend tegelijk. Uit de vragen en reacties uit de zaal bleek dat de aanwezigen begrijpen dat er iets kan en vooral moet veranderen. Warmte uit een datacenter, rekencentrum of serverruimte is nuttig en hard nodig voor de verwarming van kantoren en woningen. Maar de onzekerheid is groot.

De onzekerheid te verkleinen kan door het delen van kennis, cases en het aangaan van het gesprek met alle stakeholders. Deze DatacenterWorks Expertsessie is opgezet om precies dat te bereiken. Is dat gelukt? De reacties zijn positief, maar het kan altijd beter.

Natuurlijk werd er uitgebreid nagepraat tijdens de borrel.

 

Lees ook
Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Volgens een recente studie van het Duitse Borderstep Institute kan het hergebruiken van restwarmte uit datacenters in de toekomst jaarlijks tot 400.000 ton aan broeikasgassen besparen. Deze bevinding komt voort uit het DC2HEAT-project, dat de mogelijkheden en effecten van restwarmtebenutting in datacenters onderzoekt.

STULZ lanceert koeldistributie-unit CyberCool CMU

STULZ lanceert koeldistributie-unit CyberCool CMU

STULZ heeft de lancering aangekondigd van CyberCool CMU - een innovatieve nieuwe koeldistributie-unit voor koelvloeistoffen (CDU). De CyberCool CMU is speciaal ontworpen om de efficiëntie van de warmte-uitwisseling in vloeistofkoeling oplossingen te maximaliseren.

iXora benoemt Vincent Beek tot CEO

iXora benoemt Vincent Beek tot CEO

iXora, ontwikkelaar van innovatieve koeloplossingen voor datacenters, maakt bekend dat Vincent Beek is benoemd tot CEO. Beek, die sinds de oprichting in 2020 COO van iXora was, volgt Job Witteman op