‘UPS onderhoud op locatie is eindig’

Huub, portret_410x615

Regelmatig onderhoud aan een UPS is van groot belang. De foto laat een batterijkast van een UPS zien waar 3 jaar niet meer naar gekeken is. Nu is alleen kijken niet voldoende, maar een eerste observatie op locatie vertelt meteen iets over temperatuur, vochtigheid, corrosie en stofaanslag. Voorts moeten er bij onderhoud spanningen en stromen gemeten worden aan de in- en uitgang van de UPS, de DC bus en de batterijen bij zowel ontladen als laden. En dan zijn er nog zaken als controle van ingestelde parameters, signalering, firmware versie uitlezen van het logboek en een functionele test. Een dergelijk onderhoud wordt ook wel een preventief onderhoud genoemd en het verdient aanbeveling dit 1x per jaar door een UPS service organisatie te laten uitvoeren.

Foto-1-Batterijkast-onploft_615x461-300x225 Serviceorganisaties op UPS gebied zijn er in 2 smaken:

Onafhankelijke UPS service organisatie; kunnen meerdere UPS fabricaten onderhouden met als voordeel dat één bedrijf langskomt en niet meerdere voor diverse merken. Deze bedrijven moeten dan wel service engineers in dienst hebben met de competenties voor deze merken en de competentie om batterijen te kunnen onderhouden, immers 50% van de installatie van een UPS bestaat uit een batterijconfiguratie.

Merkafhankelijke UPS service organisatie; onderdeel van de UPS fabrikant zelf. Er zijn slechts twee fabrikanten in Nederland, die met open source werken. De meeste fabrikanten doen dit niet en het betekent dat voor specifiek onderhoud zoals het uitzetten van een alarmmelding of verandering van parameters een toegangscode in het apparaat vereist is. Indien alleen de fabrikant daarover beschikt en niet de eindgebruiker, dan is de eindgebruiker of de technische dienstverlener verplicht om de fabrikant voor soms een eenvoudige handeling op te roepen.

Monoblock versus modulair

Onafhankelijk of merkafhankelijk; wat doe je als service organisatie nu precies: Naast Service Engineers met de juiste competentie moet je als organisatie 24/7 paraat staan. Bij een storingsmelding verwachten klanten dat de Service Engineer binnen 4 uur op locatie is en aanvangt met zijn werk om de storing op te lossen. Hij zal moeten beschikken over meetapparatuur, onderdelen bij zich moeten hebben en heeft hij deze niet bij zich, dan moeten deze direct opgestuurd kunnen worden. Het preventieve onderhoud vindt jaarlijks plaats. Een goede registratie is een vereiste om uiteindelijk alle UPS installaties te kunnen beheren. De klant verlangt een meerjarenplan en dus is het niet wenselijk om in november een grote batterijvervanging voor het jaar daarop aan te kondigen. UPS installaties worden daar waar bedrijfskritische processen plaatsvinden gebruikt en aan de gehele keten die daarbij betrokken is worden hoge eisen gesteld.

Elinex-460x615

Daarnaast heeft de service organisatie te maken met oude techniek versus nieuwe techniek: de oude monoblock technologie versus de modulaire opbouw van de huidige UPS (zie foto). Monoblock technologie vraagt om een geheel andere benadering. De service engineer moet beschikken over kennis op het gebied van vermogenselektronica. De vele informatie die beschikbaar is over het monoblock apparaat moet goed geborgd worden en beschikbaar zijn voor de service engineer. Deze service engineers behoren veelal tot de oudere garde binnen de organisatie met veel werkervaring. Dit zijn de babyboomers die binnen nu en 12 jaar met pensioen zijn. De nieuwe aanwas binnen de service organisatie zijn jonge mensen met weinig kennis van vermogenselektronica maar des te meer kennis van en affiniteit met IT. De modulaire UPS komt dus precies op tijd. Het monoblock zal de komende jaren gaan uitfaseren en alles wat nu wordt geplaatst is modulair. De modulaire UPS wordt niet op locatie gerepareerd. De modulaire UPS heeft 3 vervangbare onderdelen; de UPS module waarvan er een meervoud is geplaatst, de statische by-pass module en de communicatie module welke zowel de interne bus bevat als de externe communicatie doet. Dat is dus alles wat een service engineer aan de UPS kan vervangen.

En dan hebben we ook nog te maken met bereikbaarheid. Voorspeld wordt dat de komende 5 jaar het aantal files met 40% gaat toenemen. Geen best vooruitzicht voor een UPS service organisatie met engineers op de weg en de verplichte response tijden.

EPMS: monitoring op afstand

Het is een verandering van UPS technologie én IT die het mogelijk maakt om UPS onderhoud niet meer op locatie uit te voeren maar vanaf het bureau. Monitoring van de UPS en de batterij vindt continu plaats en niet één maal per jaar tijdens een preventief onderhoud, wat uiteindelijk een momentopname blijft. Ingestelde tresholds zorgen voor een alarmmelding op het moment dat het apparaat buiten de getolereerde waarden komt. Meting vindt niet alleen op de UPS installatie plaatst maar ook op de ruimte waar deze staat, denk aan sensoren en camera’s.

Het Elinex Power Management System (EPMS) bestaat uit de volgende onderdelen:

UNMS: UPS Network Management System; Dit is een software applicatie en alle UPSen worden in dit systeem opgenomen. De UPSen maken gebruik van hun webkaart. Hebben de UPSen nog geen webkaart dan zijn er in 95% van de gevallen webkaarten voor toepassing met UNMS beschikbaar. De gebruiker van het systeem dus de beheerder van de UPS installaties heeft een plattegrond van de locatie(s) op zijn scherm en krijgt bij storing een melding waarop hij vervolgens kan inzoomen om te zien waar en bij welk apparaat de storing zich voordoet. Vervolgens kan hij binnen UNMS inzoomen in de UPS zelf om te zien waar het probleem zich voordoet en de logfile uitlezen. Hiermee wordt storing verhelpen meteen een stuk gerichter. Veel vragen kunnen vooraf beantwoord worden zoals; Is de storing urgent? Moet er meteen iemand naar toe? Wie sturen we en met welke competentie? Welke onderdelen moeten meegenomen worden?

BACS: Battery Analyze Care System; 50% van de waarde van een UPS installatie bestaat uit de batterijconfiguratie. Batterijconfiguraties zijn het meest gevoelig voor afwijkende omgevingscondities. De dynamiek van het chemische proces binnen ieder batterijblok levert geen constante kwaliteit op gedurende de door de fabrikant gestelde levensduur. Integendeel; blokken vallen eerder uit en dienen vervangen te worden. Veel van deze problemen kunnen allereest voorkomen worden door BACS maar daarnaast worden batterij blokken met afwijkende waarden op tijd gedetecteerd. Het BACS bestaat uit een software applicatie samen met hardware onderdelen die aan ieder blok worden gemonteerd. Deze monitoren niet alleen de batterijen door het meten van de impedantie, temperatuur en blokspanning, maar zorgen ook voor balancing van de blokspanning, wat resulteert in gelijke spanningswaarden voor alle individuele blokken. Het resultaat is inmiddels een verlenging van de door de batterijfabrikant opgegeven levensduur met 30% wanneer BACS wordt geïnstalleerd. De 30% levensduur verlenging is een veilige waarde want er lopen proeven met 5 jaars batterijen die inmiddels al 10 jaar meegaan.

RCCMD: Remote Console CommanD; Onderdeel van EPMS om bij een netspanningsuitval de IT een gecontroleerde shutdown te laten uitvoeren, ook wel genoemd afsluitsoftware. RCCMD is voor alle meest voorkomende platforms beschikbaar.

EPMS kan in het geheel of in delen worden toegepast. Een installatie kan bijvoorbeeld ook alleen met BACS worden uitgevoerd. Voor de beheerder en/of eigenaar van de UPS betekent het dat de CAPEX toeneemt met EPMS of onderdelen daarvan. Wat er tegenover staat is een hogere betrouwbaarheid en langere levensduur van de batterijen (BACS). Voorts kan de beheerder en/of eigenaar rekenen op een lagere OPEX, een hogere MTBF en een lagere MTTR.

Dit zijn uiteindelijk kenmerkende overwegingen van (groot)gebruikers van UPS installaties om tot toepassing van EPMS over te gaan. Verandering van UPS topologie, ontwikkeling in IT maar dus ook maatschappelijke veranderingen zullen laten zien dat EPMS gemeengoed is geworden en niet meer weg te denken is als het gaat om professioneel UPS onderhoud.

Huub van Raamsdonk, Directeur Elinex Power Solutions B.V.