UPS-as-a-Reserve verbetert stabiliteit energievoorziening

9395P 550-right

Steeds meer energieleveranciers stappen over op hernieuwbare energiebronnen. Dit kan leiden tot volatiele elektriciteitsvoorziening. Dat is niet optimaal voor datacenters, die afhankelijk zijn van een betrouwbare en stabiele energiebron. Het toepassen van een UPSaaR-dienst helpt om dit probleem op te lossen.

Naar schatting zal in 2025 zo’n 20 procent van alle beschikbare elektriciteit in de wereld worden verbruikt door datacenters. Dit als gevolg van de steeds grotere hoeveelheden data die worden gecreëerd en verzameld. Deskundigen denken daarnaast dat de ICT-industrie rond 2040 verantwoordelijk zal zijn voor 14 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Indrukwekkend

Dat zijn indrukwekkende cijfers die tot actie moeten leiden. Zo erkennen veel datacenters nu al de noodzaak om hun energieverbruik terug te dringen en energie-efficiëntie voorop te stellen. Hierbij spelen zowel de noodzaak om de kosten tot een minimum te beperken als de milieu­effecten. Een aantal datacenters onderzoekt momenteel de mogelijk­heden om elektriciteit - opgeslagen in accu’s van elektrische voertuigen - op een energie-efficiënte manier op te slaan. Daarnaast testen andere datacenters het proces waarbij restwarmte van datacenters wordt hergebruikt.

9395P_1100_right

Het is zeer bemoedigend dat steeds meer energieleveranciers overstappen op hernieuwbare energiebronnen. Vorig jaar werd wereldwijd 24 procent van de benodigde elektriciteit opgewekt door hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-, wind- en waterkrachtenergie. Energiebronnen die echter volatiel zijn. Als de transitie naar een koolstofarme economie wordt doorgevoerd, moeten datacenters deze hernieuwbare energie gebruiken en tegelijkertijd een stabiele stroomvoorziening handhaven. En daar zit het addertje onder het gras, want onregelmatigheid en het opwekken van hernieuwbare energie gaan hand in hand.

Schommelingen

Naarmate de energiemarkt evolueert naar een toekomst zonder fossiele brandstoffen kan de productie van hernieuwbare energiebronnen veel volatieler opleveren. Daarmee wordt het niet alleen moeilijker de productie van elektrische energie nauwkeurig te voorspellen, maar ook is het lastiger om energienetwerken in balans te houden. Daarnaast nemen het frequentie stabilisatiemechanisme van het net en de mate van traagheid af. Dit zorgt voor grotere en snellere frequentieveranderingen, vooral bij storingen.

Die instabiliteit van de elektriciteitsvoorziening is verre van optimaal voor datacenters, die afhankelijk zijn van een betrouwbare en stabiele energiebron. Met de piek van hernieuwbare energiebronnen en een toenemende vraag naar elektriciteit, voorspellen we meer schommelingen in de stroomkwaliteit van het net.

Cruciale rol

Wat betekent dit voor de toekomst van datacenters? Dat zij de macht hebben om een cruciale rol te spelen bij het helpen van de energieleveranciers om de stroomkwaliteit in stand te houden, door de opwekking van elektriciteit in evenwicht te brengen met het verbruik.

Het betekent daarnaast dat bedrijven uit de energiesector andere organisaties moeten helpen om direct te reageren op de energievraag in het stroomnet, om de frequentie binnen vastgestelde grenzen te houden. Dit verkleint de kans op wijdverbreide stroomuitval in het net. Oftewel, datacenters kunnen beloond worden voor het niet afnemen van vermogen, of voor het terugleveren van vermogen aan het landelijk net.

UPS-as-a-Reserve

In dat besef zouden meer bedrijven UPS-as-a-Reserve (UPSaaR) moeten overwegen. Dit zijn datacenter-oplossingen die inkomsten uit de initiële UPS-investering mogelijk maken. Dit geeft datacenters de controle over hun energie, door te kiezen hoeveel capaciteit ze op een bepaald moment willen aanbieden en tegen welke vastgestelde prijs, waarbij de inkomsten kunnen oplopen tot 50.000 euro per jaar per MW.

Met een UPSaaR-dienst kunnen datacenter operators de UPS toepassen als onderdeel van een virtuele elektriciteitscentrale, waarmee ze kunnen deelnemen aan de vraagzijde van de markt en aan de primaire reservemarkt. De UPS kan worden toegepast om het elektriciteitsnet te ondersteunen door het gevraagde vermogen uit de accu’s te halen. Het geleverde vermogen wordt dan naadloos parallel aan de UPS-gelijk­richter ingeregeld, zodat zorggedragen wordt voor een nauwkeurige respons, die onafhankelijk is van het belastingniveau.

Eaton_Grid_RES_and_DC_6000px

Datacenter operators kunnen het netwerk vervolgens ondersteunen bij het reguleren van de frequentie, waardoor extra inkomsten kunnen worden gegenereerd ter compensatie van de total cost of ownership van de UPS. Of als onderdeel van het veel concurrerender maken van het datacenter vanuit prijsperspectief.

Efficiënt en veilig

Eaton heeft aangetoond dat UPS-systemen en -batterijen efficiënt en veilig kunnen worden ingezet om op de energievraag te reageren met minimale risico’s voor de primaire taak van de UPS. Zo kan een datacenter samenwerken met bijvoorbeeld een commerciële energie-aggregator om zijn capaciteit aan te bieden aan een transportnetbeheerder of het nationale energienetwerk. Een reeks service providers kan deze functionaliteit installeren en zorgdragen voor de juiste communicatie interface met de systemen van de aggregator. Daardoor kunnen datacenters echt fungeren als een systeem voor verandering en landen helpen in hun missie om een koolstofarme economie te worden.

Door energieleveranciers te helpen het verbruik in evenwicht te brengen met de opwekking van elektriciteit en door elektriciteit terug te verkopen aan het net, kunnen datacenters echt een positief effect hebben op het verminderen van de totale koolstofvoetafdruk. Kortom, het is tijd dat meer datacenters in het hele land een groenere en slimmere benadering van energieverbruik hanteren.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.eaton.nl/powerquality

Dossiers