<


Succesvolle DCIM-implementaties vergen een gedegen voorbereiding

Server rack, men x 2

Datacenter Infrastructure Management wordt vaak gepresenteerd als de heilige graal die alle problemen oplost. Wie onbezonnen aan een implementatie van DCIM begint, krijgt er echter een probleem bij, namelijk een tool die zorgt voor een enorme beheerlast en de problemen alleen maar groter maakt in plaats van kleiner. Het advies van DCIM-specialist Raritan is eenvoudig: bezint eer ge begint.

“DCIM is momenteel een populaire afkorting waar iedereen erg mooie dingen over leest, maar tegelijkertijd komt er veel bij kijken. Voordat organisaties overgaan tot software-keuze en implementatie dienen er wel eerst een aantal stappen doorlopen te worden voordat DCIM tot resultaat leidt”, meent Peter Grinwis, Senior Account Manager bij Raritan. “Ga goed voorbereid het project in, anders belandt de tool op een plank in de kast.”

Die voorbereiding begint volgens Grinwis en zijn collega Paul Bekema, Sales Engineer bij Raritan, bij het evalueren van de DCIM-producten die in aanmerking komen. De grootste fout die daarbij gemaakt kan worden, is dat bedrijven het internet afstruinen op zoek naar DCIM-tools, alle fabrikanten aanschrijven en vervolgens op basis van features een keuze maken. “Dat is de verkeerde benadering”, zegt Bekema stellig. “Het pakket met de meeste features is waarschijnlijk het duurst, maar niet per definitie het juiste pakket voor het oplossen van je problemen. Visualisatie in 3D is bijvoorbeeld een mooie feature, maar geen eis waaraan alles moet voldoen.”

  • Stroomvoorziening gevisualiseerd
  • Maak resultaat leidend Eerst moet duidelijk zijn welke problemen de organisatie met DCIM wil oplossen. “Verzand niet in feature-vergelijkingen, maar richt je op je doelstellingen en pijnpunten”, adviseert Grinwis. “Organisaties moeten eerst goed na gaan denken over wat de daadwerkelijke pijnpunten binnen het datacenter zijn en vervolgens prioriteiten stellen. Houd het simpel en overzichtelijk.” Bekema: “Maak het niet te complex en ga je niet focussen op de zaken die eens in de tien jaar misschien een keer fout kunnen gaan. Als je alles in één keer wilt implementeren, ontaardt een DCIM-implementatie gegarandeerd in een chaos.”
  • Het advies van Grinwis en Bekema is om met een beperkt aantal leveranciers het gesprek aan te gaan. “Het resultaat moet uiteindelijk leidend zijn voor de gesprekken, en niet de DCIM-tool zelf”, stelt Grinswis. “Als de belangrijkste doelstelling van de klant is om de temperatuur in het datacenter beter te kunnen monitoren, dan kan het advies zijn om de honderd PDU’s die de klant al heeft hangen maar eens uit te gaan rusten met sensoren.”

Zodra er een duidelijk beeld is van de belangrijkste ‘hoofdpijndossiers’, is het zaak om volledig inzicht te krijgen in de processen, hoe die lopen en op welke punten die processen moeten verbeteren. Ook moet in kaart worden gebracht welke ‘resources’ in de vorm van tools, systemen en mensen al aanwezig zijn binnen de organisatie. “Als je met DCIM de powerconsumptie in kaart wilt brengen, dan moet je wel eerst weten of de juiste meters en PDU’s aanwezig zijn en of UPS’en wel geschikt zijn om uit te lezen”, verduidelijkt Bekema. “Het resultaat van de gesprekken kan zijn dat de organisatie voor de monitoring van de powerconsumptie alleen behoefte heeft aan bijvoorbeeld Raritan’s Power IQ energiemanagement-software, of dat een betere benutting van de intelligente PDU’s zelfs al volstaat”, vult Grinwis aan. Om de aanwezige platformen zoals een Building Management Systeem optimaal te kunnen integreren met een DCIM-tool, is het raadzaam om te kiezen voor een open platform.

Creëer draagvlak

Voorafgaand aan de selectie en implementatie van een DCIM-tool is het zaak om een breed draagvlak te creëren. Dat kan onder andere door het aanstellen van een projectleider die over voldoende middelen beschikt om van het project een succes te maken. Ook kan het helpen om klein te beginnen en het project gaandeweg uit te breiden, zodat iedereen geleidelijk kan wennen aan de DCIM-tool. Het helpt als overeenstemming wordt bereikt over het delen van de kosten van het DCIM-project.

“Zorg ervoor dat iedere afdeling een vertegenwoordiger heeft binnen het DCIM-team dat uiteindelijk gaat zorgen voor de implementatie, want alle afdelingen moeten ook met die ene tool gaan werken”, schetst Grinwis. Bekema: “Bij iedereen zal er het besef moeten zijn dat alle implementatie, changes en installaties – zoals het bijplaatsen van een server en de aanvraag daarvan – voortaan via de DCIM-tool verlopen. Als er toch mensen zijn die buiten de tool om werken, dan heeft de tool geen enkel nut. Eis daarom van iedereen discipline.”

Verwachtingen managen

“Maar het belangrijkste is misschien wel het managen van de verwachtingen; daar gaat het vaak fout”, concludeert Grinwis. “Heel wat DCIM-leveranciers geven een gelikte presentatie, maar wat ze er niet bij vertellen, is dat een implementatie lang kan duren. Het is helemaal niet erg als een implementatie een jaar duurt, maar dat moet wel voor iedereen duidelijk zijn. Zie de implementatie van DCIM als een marathon, en niet als een sprint. Selecteer daarom een leverancier die bereid is om die marathon met je te lopen, en behoud rust tijdens het gehele traject.”

Ferry Waterkamp is freelance journalist

 
Dossiers
Meer over
Lees ook
DCIM cruciaal voor optimaliseren van datacenter

DCIM cruciaal voor optimaliseren van datacenter

Bij veel ondernemingen is het datacenter al lang het meest waardevolle bezit van de organisatie. De vraag naar computer- en opslagmiddelen neemt toe, maar dat geldt ook voor de kosten voor het energieverbruik van het datacenter. Daarmee is het voordeel van het optimaliseren van de infrastructuur van het datacenter evident - het is immers een belangrijke...

Europees project ontwikkelt open source datacenter management

Europees project ontwikkelt open source datacenter management

Het monitoren en meten van de belangrijkste hardware-componenten binnen het datacenter zijn uitgegroeid tot de belangrijkste kenmerken van de Data Center Infrastructure Management (DCIM) tools die momenteel commercieel beschikbaar zijn. Er bestaat weliswaar geen eensluidende definitie van DCIM, maar veelal wordt hieronder verstaan: het geïntegreerde...

Veilig vormgeven van digitale transformatie

Veilig vormgeven van digitale transformatie

Herken en minimaliseer de uitvalsrisico’s van een IT-infrastructuur Om economische redenen is het voor veel middelgrote bedrijven moeilijk de eigen IT-experts alleen in te zetten voor de monitoring van IT-systemen. De oplossing? Een slim monitoring-softwareprogramma dat de grotendeels geautomatiseerde infrastructuur rondom de computerruimte bewaakt....