Sterke groei neemt weer verder toe

DDI #6

De DDI scoort ook bij de meting van eind mei beduidend sterker dan vorige maand met een score van 69 voor de afgelopen drie maanden en zelfs 74 voor de komende drie maanden. Na enkele maanden van daling, is de groei weer helemaal terug in de index.

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen Pb7 Research en DatacenterWorks de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort en krachtig in beeld. We meten iedere maand of de activiteit de afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel is afgenomen en wat de verwachtingen zijn voor de komende drie en twaalf maanden.

Mei/juni 2014

De afgelopen maanden zagen we dat de groei van de datacenter-activiteiten wat afzwakte. Ook in de bredere IT-markt viel op dat het optimisme dan voor de Kerst getemperd werd. Nu ook daar de twijfels over het herstel voorlopig weer worden afgeschud, blijkt er ook weer ruim baan voor investeringen in de Nederlandse datacenters. Met een score van 74 punten zitten we ver boven de 50, waarbij groeiers en krimpers elkaar in evenwicht houden. We kunnen de komende drie maanden dus een nog sterkere toename in activiteiten tegemoet zien.

Ook de vooruitzichten voor de komende twaalf maanden blijven bijzonder positief met beduidend meer datacenters die groei verwachten, dan datacenters die krimp verwachten. De index handhaaft zich hier op 70 punten, gelijk aan de vorige index. Het is daarom nog te vroeg om te stellen dat het hoge niveau van de komende drie maanden zich verder doorzet.

Tabel: Dutch Datacenter Index, Mei 2014

  Maa - Mei Jun - Aug Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 64 65 58
Vermogen 64 79 65
Investeringen 78 73 82
Totaal 69 74 70

Investeringen

De sterke groei is de komende maanden vooral het gevolg van een toename in het gebruikte vermogen van het datacenter. Ook de investeringen blijven op een hoog niveau en gaan naar verwachting in de loop van het jaar nog verder toenemen. Op het gebied van vierkante meters zien we steeds meer organisaties die aangeven dat ze het aantal gaan reduceren, maar voorlopig hebben de datacenters die de oppervlakte denken te gaan uitbreiden nog de overhand.

Wat de investeringen betreft, zien we dat datacenters aangeven dat ze vooral gaan investeren in vermogen, het verbeteren van de energie efficiency en beheersystemen. Op het gebied van vierkante meters neemt de vraag vooral bij in-house datacenters af, terwijl externe datacenters hard door blijven groeien.

Figuur: Dutch Datacenter Index, Januari - Mei 2014

           

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research

 
Dossiers