<


Samenwerking van datacenter- en cloud-industrie

source-4280758_280.jpg

Een jaar na de goedkeuring van de Europese Green Deal hebben vooraanstaande datacenter en cloud bedrijven het Klimaatneutrale Datacenter Pact in het leven geroepen. Dit gebeurde tijdens de KickStart Europe 2021 conferentie. Vijfentwintig bedrijven en zeventien verenigingen hebben ingestemd met een initiatief tot zelfregulering, om de datacenters in Europa tegen 2030 klimaatneutraal te maken. Bedrijven die zich bij het Pact aansluiten, vertegenwoordigen de belangrijkste spelers in de Europese industrie op het gebied van datacenter- en cloudinfrastructuur. Dit is een historisch en ongekend engagement van een industrie om proactief leiding te geven aan de overgang naar een klimaatneutrale economie.

Het ‘Climate Neutral Data Centre Pact’ voorziet in een zelfregulering dat in samenwerking met de Europese Commissie is ontwikkeld. Het ondersteunt zowel de Europese Green Deal, die tot doel heeft Europa tegen 2050 tot het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken, als de Europese Datastrategie door Europese datacenters tegen 2030 klimaatneutraal te maken.

 

Green Deal

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal: “Burgers in heel Europa gebruiken steeds meer technologie voor hun dagelijkse leven. Zij willen deze technologie, ook om een duurzame toekomst voor mens en planeet veilig te stellen. De belofte van vandaag van belangrijke delen van de data-industrie is een belofte aan de samenleving en vormt een welkome eerste stap op weg naar het verwezenlijken van onze gemeenschappelijke ambities voor een slimme en duurzame toekomst.“

Stijn Grove, directeur van de DDA (Dutch Data Center Association): “Datacenters zijn het fundament van onze steeds digitaler wordende economie en samenleving. De COVID-19 pandemie heeft verdere digitalisering alleen maar versneld. Het is essentiële infrastructuur die nodig is om elk gebied slimmer, efficiënter en dus duurzamer te maken. Hoe sterker het digitale fundament van een land, hoe toekomstbestendiger ze is. Kijk naar smart cities, thuiswerken, thuis leren, slimme energiesystemen en deeleconomie, die zonder de groei van datacenter- en cloudinfrastructuren onmogelijk zijn. Met dit zelfreguleringsinitiatief verplichten we onszelf om als industrie de energietransitie te helpen versnellen”.

 

Ruggegraat

Simon Besteman, directeur van Dutch Cloud Community: “Met cloud infrastructuur, de ruggengraat van de digitale economie van de Europese Unie, is onze industrie gecommitteerd aan het idee dat we allemaal een centrale rol moeten spelen in de aanpak van de klimaatverandering. Deze verbintenis ligt ten grondslag aan een routekaart voor de Europese industrie voor cloudinfrastructuur om tegen 2030 klimaatneutrale diensten aan klanten aan te bieden”.

Ambitieuze doelen


Het zelfreguleringsinitiatief stelt ambitieuze doelstellingen vast die de essentiële overgang van Europa naar een groenere economie zullen vergemakkelijken. Het verbindt de ondertekenaars ertoe ervoor te zorgen dat hun datacenters klimaatneutraal zijn door ambitieuze meetbare doelstellingen voor 2025 en 2030 vast te stellen op de volgende gebieden:

  • Bewijs van energie-efficiëntie met meetbare doelstellingen
  • Inkoop van 100% koolstofvrije energie
  • Prioriteit geven aan waterbesparing
  • Recycling en reparatie van servers
  • Zoek naar manieren om warmte te hergebruiken

 De Europese Commissie zal twee keer per jaar toezicht houden op de vooruitgang die wordt geboekt bij het realiseren van klimaatneutrale datacenters.

Kijk hier voor meer informatie over het nieuwe ‘Climate Neutral Data Centre Pact’:  www.climateneutraldatacentre.net.

Meer over
Lees ook
SDIA trekt Legrand, Bulk en GF Fisher aan als nieuwe leden

SDIA trekt Legrand, Bulk en GF Fisher aan als nieuwe leden

De Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) heeft in korte tijd een fors aantal nieuwe leden aangetrokken. Het gaat om Legrand, GF Fisher, Bulk Datacenter en Rolls-Royce. Deze partijen gaan deelnemen aan de innovatieprojecten van SDIA die gericht zijn op verduurzaming van de digitale infrastructuur van Europa.

ABN AMRO - Verduurzaming IT heeft duw in de rug nodig

ABN AMRO - Verduurzaming IT heeft duw in de rug nodig

Duurzame IT wordt nog lang niet door alle bedrijven omarmd. Slechts één op de drie IT-beslissers neemt duurzaamheid mee als criterium bij de inkoop van IT-producten en -diensten. Bijna een derde zegt dat de belangrijkste reden is dat ze andere prioriteiten hebben.

Vertiv lanceert volgende generatie UPS-systeem voor kritische toepassingen

Vertiv lanceert volgende generatie UPS-systeem voor kritische toepassingen

Vertiv introduceert de Vertiv™ Liebert® EXM2. Dit is een driefasige monolithische noodstroomvoorziening (UPS) die een dubbele conversie-efficiëntie biedt tot 97 procent. Dit neemt verder toe tot 98,8 procent met de dynamische online modus. Met een vermogen van 100 tot 250 kVA en de toch compacte en flexibele afmeting is de Liebert EXM2 geschikt voor...