<


Samenwerking van datacenter- en cloud-industrie

source-4280758_280.jpg

Een jaar na de goedkeuring van de Europese Green Deal hebben vooraanstaande datacenter en cloud bedrijven het Klimaatneutrale Datacenter Pact in het leven geroepen. Dit gebeurde tijdens de KickStart Europe 2021 conferentie. Vijfentwintig bedrijven en zeventien verenigingen hebben ingestemd met een initiatief tot zelfregulering, om de datacenters in Europa tegen 2030 klimaatneutraal te maken. Bedrijven die zich bij het Pact aansluiten, vertegenwoordigen de belangrijkste spelers in de Europese industrie op het gebied van datacenter- en cloudinfrastructuur. Dit is een historisch en ongekend engagement van een industrie om proactief leiding te geven aan de overgang naar een klimaatneutrale economie.

Het ‘Climate Neutral Data Centre Pact’ voorziet in een zelfregulering dat in samenwerking met de Europese Commissie is ontwikkeld. Het ondersteunt zowel de Europese Green Deal, die tot doel heeft Europa tegen 2050 tot het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken, als de Europese Datastrategie door Europese datacenters tegen 2030 klimaatneutraal te maken.

 

Green Deal

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal: “Burgers in heel Europa gebruiken steeds meer technologie voor hun dagelijkse leven. Zij willen deze technologie, ook om een duurzame toekomst voor mens en planeet veilig te stellen. De belofte van vandaag van belangrijke delen van de data-industrie is een belofte aan de samenleving en vormt een welkome eerste stap op weg naar het verwezenlijken van onze gemeenschappelijke ambities voor een slimme en duurzame toekomst.“

Stijn Grove, directeur van de DDA (Dutch Data Center Association): “Datacenters zijn het fundament van onze steeds digitaler wordende economie en samenleving. De COVID-19 pandemie heeft verdere digitalisering alleen maar versneld. Het is essentiële infrastructuur die nodig is om elk gebied slimmer, efficiënter en dus duurzamer te maken. Hoe sterker het digitale fundament van een land, hoe toekomstbestendiger ze is. Kijk naar smart cities, thuiswerken, thuis leren, slimme energiesystemen en deeleconomie, die zonder de groei van datacenter- en cloudinfrastructuren onmogelijk zijn. Met dit zelfreguleringsinitiatief verplichten we onszelf om als industrie de energietransitie te helpen versnellen”.

 

Ruggegraat

Simon Besteman, directeur van Dutch Cloud Community: “Met cloud infrastructuur, de ruggengraat van de digitale economie van de Europese Unie, is onze industrie gecommitteerd aan het idee dat we allemaal een centrale rol moeten spelen in de aanpak van de klimaatverandering. Deze verbintenis ligt ten grondslag aan een routekaart voor de Europese industrie voor cloudinfrastructuur om tegen 2030 klimaatneutrale diensten aan klanten aan te bieden”.

Ambitieuze doelen


Het zelfreguleringsinitiatief stelt ambitieuze doelstellingen vast die de essentiële overgang van Europa naar een groenere economie zullen vergemakkelijken. Het verbindt de ondertekenaars ertoe ervoor te zorgen dat hun datacenters klimaatneutraal zijn door ambitieuze meetbare doelstellingen voor 2025 en 2030 vast te stellen op de volgende gebieden:

  • Bewijs van energie-efficiëntie met meetbare doelstellingen
  • Inkoop van 100% koolstofvrije energie
  • Prioriteit geven aan waterbesparing
  • Recycling en reparatie van servers
  • Zoek naar manieren om warmte te hergebruiken

 De Europese Commissie zal twee keer per jaar toezicht houden op de vooruitgang die wordt geboekt bij het realiseren van klimaatneutrale datacenters.

Kijk hier voor meer informatie over het nieuwe ‘Climate Neutral Data Centre Pact’:  www.climateneutraldatacentre.net.

Meer over
Lees ook
Interxion gaat restwarmte leveren aan Polderwarmte voor bedrijventerreinen in Schiphol-Rijk

Interxion gaat restwarmte leveren aan Polderwarmte voor bedrijventerreinen in Schiphol-Rijk

Interxion: A Digital Realty Company, aanbieder van cloud- en carrier-neutrale datacenterdiensten in Europa, en warmtebedrijf Polderwarmte, gaan samenwerken om restwarmte te leveren aan bedrijventerrein in Schiphol-Rijk. AMS5, een datacenter van Interxion, is gelegen in de zuidelijke punt van Schiphol-Rijk en zal de restwarmte uitkoppelen. Dit is in...

Vertiv breidt UPS-aanbod uit met een uiterst efficiënte enkelfasige lithium-ionreeks

Vertiv breidt UPS-aanbod uit met een uiterst efficiënte enkelfasige lithium-ionreeks

Vertiv, wereldwijde leverancier van bedrijfskritische infrastructuur en connectiviteitsoplossingen, maakt vandaag de beschikbaarheid van enkelfasige noodstroomvoorzieningen (UPS) met een lithium-ionbatterij bekend. Deze vormen een uitbreiding op het aanbod van line-interactive UPS-systemen.

DatacenterWorks Expertsessie Koeling in het Datacenter

DatacenterWorks Expertsessie Koeling in het Datacenter

DatacenterWorks en Pb7 Research zijn een onderzoek gestart naar de stand van zaken op het gebied van koeling in het datacenter. De resultaten van dit onderzoek zijn het onderwerp van de volgende online Expertsessie op 18 november.