Rated level of Tier level ?

pry_20

Jaren lang bestond verwarring over naar welke standaard men refereerde als men sprak over TIER levels. In zowel de ANSI/TIA-942 van de Telecommunications Industry Association als de TIER standaard van het Uptime Institute werd de term TIER level gebruikt. Sinds de publicatie van de maart 2014 versie van de ANSI/TIA-942-A standaard is eindelijk een duidelijke scheiding gemaakt tussen de benaming van de levels door de verschillende standaarden. Is de scheiding hiervan bij u al volledig doorgedrongen? 

Uptime Institute

Enkel indien een audit van het data center is uitgevoerd door het Uptime Institute kan men strikt genomen nog spreken van TIER levels. Op moment van schrijven heeft Nederland twee datacenters die zich volgens het Uptime Institute een TIER rating hebben. De voorwaarden voor TIER rating zijn uitgewerkt in documenten die te verkrijgen zijn via de website van het Uptime Institute.

ANSI/TIA-942-A

In de TIA-942-A, de meer populaire standaard voor datacenters uitgegeven door de Telecommunications Industry Association, wordt de ‘TIER’ term niet langer gebruikt. In plaats daarvan heeft men het nu over Rated levels. De TIA-942-A gaat dieper in op vereisten dan het Uptime Institute doet. Waarbij het Uptime Institute meer doelgericht te werk gaat stelt de TIA-942-A harde eisen waar een data center aan dient te voldoen. De Telecommunications Industry Association voert zelf geen audits uit op data centers. De TIA-942-A is een standaard die enkel tegen betaling te verkrijgen is.

Toekomst van de TIA-942

Recent zijn door de TIA TR-42.1 commissie de werkzaamheden aan de opvolger van de TIA-942-A in gang gezet, deze werkzaamheden moeten op termijn resulteren in de TIA-942-B standaard. De belangrijkste wijzigingen lijken vooralsnog het toevoegen van Addendum 1: Cabling Guidlines For Data Center Fabrics als Annex aan de standaard, het toevoegen van category 8 twister pair bekabeling als toegestaan binnen het data center en het toevoegen van MPO 16 en MPO 32 als erkende connector types. Momenteel is de TIA-942-B nog volop in ontwikkeling en kunnen nog veel meer wijzigingen verwacht worden. Naar waarschijnlijkheid wordt de TIA-942-B in de loop van 2017 gepubliceerd.

Auteur: Marcel Brouwers

Dossiers