Power monitoring: meten is weten

bp1

In een datacenter is meten weten. Door nauwkeurig te meten is het mogelijk het energieverbruik van een datacenter te optimaliseren, de energiekosten van specifieke activiteiten in kaart te brengen, hotspots op te sporen en te verhelpen, technische problemen in een vroegtijdig stadium op te merken en energieverbruik door te berekenen aan de verbruiker. Dit wordt ook wel power monitoring genoemd.

“Bij power monitoring wordt alles gemeten wat door de stroomkabel heen gaat”, aldus Jacob van de Erve, technisch directeur van Bervé Power.

Bervé Power levert uiteenlopende energieproducten voor datacenters, waaronder de Riello UPS systemen, batterijen, PV inverters en power monitoring van Packet Power. “Bij power monitoring worden zowel energie- als milieuwaarden gemeten. Energiewaarden hebben onder andere betrekking op het geleverde vermogen, fluctuaties in de energievoorziening en het energieverbruik. Bij milieuwaarden kan worden gedacht aan de temperatuur en luchtvochtigheid”, legt Jacob van de Erve van Bervé Power uit. “Met de power monitoring oplossingen van Packet Power kunnen beide soorten waarden worden gemeten. Alle gegevens zijn in realtime beschikbaar.”

Voortekenen van technische problemen opvangen

Met de oplossingen van Packet Power is het onder andere mogelijk het energieverbruik op rackniveau te meten. “Deze gegevens kunnen erg waardevol zijn voor datacenterbeheerders en bieden allerlei mogelijkheden. Zo kunnen onverwachte veranderingen in het energieverbruik worden opgespoord. Dit is van belang, aangezien zo’n verandering een voorteken kan zijn van een technisch storing. Door deze vroegtijdig op te sporen kan het probleem preventief worden verholpen, nog voordat dit tot een storing leidt. Gaat een server of zelfs een geheel rack onverhoopt toch offline? Dan slaan onze oplossingen automatisch alarm zodat downtime kan worden geminimaliseerd.”

bp4

“Ook kan de energie-efficiëntie van een datacenter worden vergroot. Zo kan blijken dat koelinstallaties in de praktijk harder werken dan noodzakelijk, en hierdoor onnodig veel energie verbruiken. Door de werking af te stemmen op de praktijkcijfers kan het energieverbruik van de koelinstallaties worden teruggedrongen”, legt Van de Erve uit. “Ook voor colocatie providers zijn cijfers over het energieverbruik van groot belang. Zij kunnen hierdoor precies zien hoeveel energie een klant heeft verbruikt, zodat de hieraan verbonden kosten kunnen worden doorberekend.”

Hotspots opsporen

Daarnaast maken de Packet Power oplossingen van Bervé Power het mogelijk milieuwaarden te meten. “Hierdoor kunnen hotspots of hitte punten worden opgespoord. Op deze plekken loopt de temperatuur hoog op, wat tot problemen kan leiden. Door hotspots in kaart te brengen kan gericht gekoeld worden of de luchtstroom worden verbeterd om hotspots te verhelpen. Daarnaast kan de luchtvochtigheid worden geoptimaliseerd, wat eveneens van belang is. Een te hoge of juist te lage luchtvochtigheid kan er voor zorgen dat IT-apparatuur niet optimaal presteert. Het loont dan ook de luchtvochtigheid te optimaliseren”, aldus de technisch directeur.

bp3

De meetwaarden maken het mogelijk de praktijkcijfers te toetsen aan de streefwaarden. “Bij ieder datacenterontwerp wordt uitgegaan van bepaalde streefwaarden. Het is echter de vraag of deze waarden in de praktijk gehaald worden. Door energie- en milieuwaarden van een datacenter in kaart te brengen, is het mogelijk de praktijkwaarden te vergelijken met de streefwaarden. Dit maakt het mogelijk de installaties bij te sturen om de praktijkcijfers alsnog te realiseren.

Modulair systeem

De Packet Power oplossingen die Bervé Power levert zijn modulair, waardoor afhankelijk van het datacenter en het gewenste monitoringniveau een systeem op maat kan worden samengesteld. “Voor het meten van energiewaarden leveren wij de Packet Power Smart Power Cables. Dit zijn kabels die tussen de bestaande bekabeling in een datacenter geplaatst kunnen worden en informatie verzamelen over de energie die door deze kabels loopt. Voor het meten van milieuwaarden is de Packet Power Environmental Monitor beschikbaar. Deze verzamelt informatie van luchtvochtigheids- en temperatuursensoren in het datacenter.”

“De data wordt inzichtelijk gemaakt in de Packet Power EMX Energy Portal. Deze beheeroplossing maakt het mogelijk zowel het energieverbruik, de temperatuur als de luchtvochtigheid in een datacenter te beheren, visualiseren en rapporteren. Zo kunnen beheerders naar wens cijfers weergeven in zowel grafieken als tabellen en deze opnemen in rapportages. Ook kunnen thermische 3D-kaarten worden gemaakt om de warmte in het datacenter te visualiseren en eventuele hotspots zichtbaar te maken. Deze functionaliteiten helpen het energieverbruik, de temperatuur, luchtvochtigheid en andere waarden inzichtelijk te maken voor bijvoorbeeld het management.”

Impact van problemen minimaliseren

“Daarnaast kunnen beheerders de meetwaarden gebruiken om snel in te grijpen indien technische problemen optreden. Hiervoor kunnen policies worden ingesteld en grenswaarden worden opgegeven. Zodra deze waarden worden overschreden, wordt de datacenterbeheerder hiervan via e-mail of sms op de hoogte gesteld. Beheerders worden dus direct op de hoogte gesteld van problemen, zodat maatregelen kunnen worden genomen om de impact van problemen te minimaliseren”, aldus Van de Erve. “Het is mogelijk data uit meerdere datacenters in één beheerconsole te verzamelen. De EMX Energy Portal is beschikbaar als on-premise oplossing of vanuit de cloud.”

bp5

“Alle Smart Power Cables en Environmental Monitors moeten hun data kunnen doorsturen naar de Packet Power EMX Energy Portal. Om de belasting die dit oplevert voor het reguliere wifi netwerk te minimaliseren, wordt gebruik gemaakt van de Packet Power Wireless Gateway. Deze is via een IP-adres met het netwerk verbonden en verzamelt via een eigen communicatieprotocol alle data van de Smart Power Cables en Environmental Monitors, waarbij automatisch voor load balancing wordt gezorgd. De verbinding tussen de sensoren en de EMX Energy Portal is beveiligd met een 128-bits encryptie. Eén gateway kan worden verbonden met maximaal 300 Environmental Monitors of Smart Power Cables”, aldus Van de Erve. “Het is mogelijk het Packet Power systeem via Modbus, TCP/IP, SNMP of XML te integreren in een bestaand gebouwbeheersysteem (BMS) of Data Center Infrastructure Management (DCIM) oplossing.”

Plug ‘n play

“Alle producten zijn plug ’n play en dus eenvoudig te installeren. Zodra de Packet Power Wireless Gateway in de lucht is, koppelt deze automatisch met iedere Environmental Monitor of Smart Power Cable die in het datacenter wordt aangesloten. Deze koppeling wordt gemaakt via een uniek identificatienummer, dat wij vooraf aan het EMX Energy Portal account van de klant koppelen. De Environmental Monitor of Smart Power Cable worden hierdoor volledig automatisch geconfigureerd zodra zij via de Wireless Gateway verbinding maken met internet. De klant hoeft voor het volledige Packet Power systeem slechts eenmalig een configuratieprofiel aan te maken en daarin aan te geven welke waarden in het datacenter gemeten moeten worden”, aldus de technisch directeur. Het is mogelijk monitoringapparatuur van andere fabrikanten aan te sluiten op het systeem. Hiervoor levert Bervé Power de Packet Power Hub. Alle apparaten die SNMP of Modbus ondersteunen, kunnen worden aangesloten op de EMX Energy Portal.

In totaal kunnen honderden Environmental Monitors of Smart Power Cables worden aangesloten op een Wireless Gateway. Het kan dan ook een uitdaging zijn het overzicht te houden over alle sensoren in het datacenter en te weten welke sensor wat meet. Om hierbij te helpen levert Bervé Power de Packet Power Manager Software. “Met deze software kan een gedetailleerde 3D-visualisatie van het datacenter worden gemaakt. In deze visualisatie is per rack zichtbaar welke apparatuur hierin aanwezig is en welke sensoren hierop zijn aangesloten. Ook data uit de EMX Energy Portal, zoals het energieverbruik en de temperatuur, zijn in de Packet Power Manager Software beschikbaar”, zegt Van de Erve. “De oplossingen van Packet Power geven beheerders dus een compleet en gedetailleerd overzicht over hun datacenter, de apparatuur die hierin aanwezig is en alle relevante meetwaarden. Meten is immers weten.”

Wouter Hoeffnagel is freelance journalist