Optimalisatie TCO in UPS batterij back-up

Een statische noodstroominstallatie (UPS) met accu’s blijft een populair en bewezen concept om de werking van uw datacenter te garanderen in geval van stroomuitval. De goede en betrouwbare werking alsook de kosten hangen daarbij in belangrijk mate af van de juiste keuze van de accu-technologie.

Vaak is er beperkt informatie terug te vinden over de diverse accu-technologieën en hoe u nu precies de juiste technologie voor uw noden kan definiëren. Een ‘state-of-the-art’ UPS lijkt een vanzelfsprekendheid maar wist u dat zonder een ‘state-of-the-art’ accu de betrouwbaarheid van uw noodstroominstallatie zienderogen daalt, terwijl uw Total Cost of Ownership omgekeerd evenredig stijgt? In dit artikel proberen we u, als lezer, een beter inzicht te geven waar u zoal op kan letten en vragen aan uw toeleverancier van UPS en/of accu’s.

Levensduur

Stationaire (noodstroom) accu’s worden ontworpen voor een bepaalde levensduur. Die levensduur kan volgens diverse methoden worden gedefinieerd. Om het eenvoudig te stellen: een 10-jarige accu zal niet noodzakelijk 10 jaar de volledig vooropgestelde autonomie leveren tenzij u dat, als gebruiker, duidelijk definieert. Waar temperatuur de levensduur van bepaalde accu’s aanmerkelijk kan beïnvloeden bestaan er daarnaast ook types die, mits een correcte fabrikant dimensionering, toelaten de omgevingstemperatuur te verhogen en zodoende een bijkomende besparing op koelingskosten of zelfs ‘free cooling’ te realiseren.

Verder dragen correcte inspectie van de accu’s aan de hand van de fabrikantvoorschriften in belangrijke mate bij tot de betrouwbaarheid en het beheersen van de TCO. Het zesmaandelijks controleren en evalueren van een aantal kritische parameters van uw accu’s kan aanzienlijk bijdragen tot de bescherming van uw (accu-) investering, zonder dat u een (relatief duur) batterij-monitoring systeem hoeft te plaatsen.

Eurobat-classificaties

(Verwachte) levensduur van een accu is één van de zaken die u als gebruiker best goed specifieert.

Daarvoor verwijst u, voor wat betreft onderhoudsarme AGM en GEL accu’s, het beste naar relevante classificaties zoals die door Eurobat (Vereniging van Start – en Industriële batterij-fabrikanten) worden erkend. De Eurobat-classificaties vermelden duidelijk de levensduurcategorieën volgens welke een accu kan worden geclassificeerd. Tevens betekent een verwijzing naar een Eurobat-categorie steeds dat de accu op het einde van de vooropgestelde levensduur nog 80% restcapaciteit dient te bezitten.

Indien u een accu met 10 jaar levensduur wenst kunt u deze eenvoudig specificeren als

een accu volgens Eurobat classificatie ‘10/12 Years Long Life’ en vermelden dat de accu de volle autonomie moet kunnen leveren op het einde van de levensduur. Accu-fabrikanten dienen dan de accu-configuratie te berekenen met een bijkomende, door Eurobat vastgelegde parameter.

De autonomie berekeningsnota voor uw project dient u, als gebruiker, daarom te ontvangen via de UPS- of accu fabrikant. Voor de hoogste betrouwbaarheid gedurende 10 jaar verwijzen echter meer en meer professionele gebruikers naar de hoogste Eurobat-categorie ‘> 12 Years Very Long Life’.

De fabrieks-attesten met betrekking tot levensduur volgens Eurobat en een berekeningsnota die u vertelt hoe de accu-configuratie werd berekend, worden via uw toeleverancier, op aanvraag verstrekt door de oorspronkelijke accu-fabrikant.

TCO

Zonder een duidelijke verwijzing naar één van de relevante levensduur categorieën zou u (of uw klant) mogelijk een accu krijgen die weliswaar 10 jaar werkt maar, om het scherp te stellen, mogelijk slechts 20 procent restcapaciteit heeft na 10 jaar – iets wat waarschijnlijk al na enkele jaren zal leiden tot een vroegtijdige vervanging van de accu’s, onvoorziene kosten en ontevreden gebruikers. Het volledig overzicht van de bestaande Eurobat-categorieën en andere relevante informatie vindt u op de website van Eurobat.

Een ander TCO-aspect waarop mogelijk kan worden bespaard zijn de kosten om de accu’s opgeladen te houden (onderhouds-lading) of te herladen in geval van stroomuitval. Bepaalde accu-technologieën (bijvoorbeeld GEL) vragen een aanmerkelijk kleinere (her)laadstroom dan andere. De totale (her)laadkosten voor accu’s, gezien over de totale levensduur, zijn weliswaar relatief klein maar veel kleine besparingen... Daarnaast is het zo dat, met het oog op mogelijk toekomstige verhoogde integratie van duurzame energie en lokale energieopslag, de herlaad-efficiëntie van accu’s nog belangrijker wordt.

Naast de klassieke ‘top-terminal’ aansluitingen (accu’s met klemmen bovenop de accu) zien we ook vaker dat data center-gebruikers, voor grotere accu-installaties, steeds vaker voor “Front Terminal” klemmen (aansluiting vooraan) kiezen.

Plaatsbesparing, een makkelijke toegankelijkheid tot de accuklemmen (inspectie) en de mogelijkheid tot snelle uitwisseling van een paar blokken zorgen daar voor bijkomende voordelen.

Waarom een statische UPS met accu?

Een vraag die wel eens vaker wordt gesteld door de (her)intrede van een aantal noodstroom alternatieven.

De statische UPS met (correct gedefinieerde ) accu heeft zich langdurig en betrouwbaar bewezen als een volledig ontwikkelde technologie met volwassen spelers. De aanschafprijs en onderhoudskosten voor een noodstroomsysteem met accu’s is in de meeste gevallen lager (en transparanter) dan zijn alternatieven.De bekende accu wordt op het einde van de levensduur geheel gerecycled volgens de lokale en EU regelgeving en is daarom een milieuvriendelijke en verantwoorde noodstroom oplossing. Het ontbreken van mechanisch draaiende componenten brengt geen bijkomende slijtage met zich mee.

De accu blijft daarnaast één van de goedkopere energie-opslagsystemen.

Zoals is te lezen is de ene accu de andere niet, het duidelijk specificeren van de gewenste levensduur is fundamenteel en er bestaan nogal wat verschillen inzake accu-technologie.

Dit biedt u goede mogelijkheden om uw bestaande en toekomstig batterij-park te optimaliseren, zowel technisch als voor wat betreft de TCO.

Gerenommeerde accu-fabrikanten hebben doorgaans een eigen filiaal van waaruit zij u, zowel in de ontwerpfase van uw project als tijdens en na de realisatie, graag zullen ondersteunen.

Raf Bruggeman, GNB Industrial Power

 
Meer over
Lees ook
Eaton introduceert nieuwe generatie 93E UPS

Eaton introduceert nieuwe generatie 93E UPS

Powermanagementbedrijf Eaton kondigt de introductie aan van de tweede generatie van de 93E UPS (Uninterruptible Power Supplies). De Eaton 93E UPS biedt hogere beschikbaarheid, meer energie-efficiëntie en een compacte footprint voor geavanceerde stroombeveiliging in kleine en middelgrote datacenters en andere toepassingen tegen lagere exploitatiekosten...

Schneider Electric breidt UPS-productlijn uit

Schneider Electric breidt UPS-productlijn uit

Schneider Electric heeft de Galaxy VS geïntroduceerd. Deze zeer efficiënte, modulaire, driefase Uninterruptible Power Supply (UPS) met capaciteiten van 10-100 kW is eenvoudig te installeren. De UPS is ontwikkeld om aan de kritieke vermogensvereisten in IT-, commerciële of industriële omgevingen te voldoen. Met zijn compacte en flexibele design komt...

Slim systeem vergroot betrouwbaarheid van UPS-systemen BIT

Slim systeem vergroot betrouwbaarheid van UPS-systemen BIT

Het Battery Analysis & Care System (BACS) helpt managed hosting-, outsourcing- en colocatiespecialist BIT de betrouwbaarheid van zijn UPS-systemen te waarborgen. Het systeem reguleert de spanning op de verschillende accu’s die aan de UPS-systemen zijn gekoppeld en verlengt hierdoor de levensduur van de batterijen. Daarnaast geeft het systeem in...