Onderzoek: DC’s besteden beheer uit voor verhoging continuïteit

Datacenters zijn afgelopen jaar geplaagd door een reeks incidenten met de stroomvoorziening, waaronder een black-out in Noord-Holland in maart 2015. De aandacht voor noodstroomvoorzieningen en continuïteit nam hierdoor enige tijd sterk toe, maar dit effect is inmiddels vrijwel geheel weggeëbd. Desondanks blijft het vergroten van de continuïteit samen met het verbeteren van de bedrijfszekerheid en beveiliging de belangrijkste reden om het beheer van datacenters uit te besteden.

Dit blijkt uit onderzoek van Pb7 Research in opdracht van SPIE onder de lezers van DatacenterWorks. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan datacenters en serverruimten. Hierdoor worden SLA’s steeds vaker gebaseerd op de behoeften van de business. De business eist vooral een stabielere informatievoorziening. Bij 28% is dit inmiddels de belangrijkste basis voor het opstellen van SLA’s. Hiermee verliezen de eisen van de business het overigens van het ontwerp en/of de redundantie van het datacenter, dat bij 38% van de respondenten de basis vormde voor SLA’s.

Dia13-615x345

Activiteiten worden vaker uitbesteed

“Met de toenemende eisen die gesteld worden aan het datacenter, is het vooral voor single tenant datacenters steeds moeilijker om alle benodigde skills in huis te krijgen en te houden. Veel datacenters zijn dan ook bereid om onderhouds- en beheeractiviteiten uit te besteden als dat helpt bij het verlagen van de kosten en het verhogen van de continuïteit”, legt Peter Vermeulen, directeur van Pb7 Research, uit. Datacenterbeheerders noemen verschillende redenen om beheer- en onderhoudsactiviteiten uit te besteden. De belangrijkste redenen zijn het vergroten van de continuïteit (40%), het verlagen van de kosten (39%) en het maken van een professionaliseringsslag in algemene zin (39%).

Dia11-615x345

De trend om meer uit te besteden is ook zichtbaar als we kijken naar de verdeling van IT-capaciteit over on-premise IT-omgevingen, colocatieproviders, hosting- en cloudproviders en outsourcers. Hieruit blijkt dat 72% van de capaciteit op dit moment in het eigen datacenter staat. Colocatieproviders staan met 13% op de tweede plek, gevolgd door hosting- en cloudproviders (10%) en outsourcers (4%). Datacenterbeheerders verwachten echter dat deze verdeling de komende jaren flink gaat verschuiven. Zo denken ze in 2021 nog 59% van de IT-capaciteit in het eigen datacenter te hebben ondergebracht. Van deze daling profiteren vooral colocatieproviders en zowel hosting- als cloudproviders, die hun aandeel met respectievelijk 6% en 7% zien stijgen. Outsourcers moeten het doen met een stijging van 2%.

Dia4-615x345

Verbeterpunten voor 2016

Als verbeterpunten voor 2016 noemen respondenten energie-efficiëntie, operationele kosten en beheersystemen (DCIM) als belangrijkste punten. Deze wijken sterk af van de verbeterpunten die datacenterbeslissers in 2015 zagen. Vorig jaar ging hun aandacht vooral uit naar energiezuinigheid en kapitaalinvesteringen.

Als we kijken naar de toekomst is energiezuinigheid echter wel een belangrijk verbeterpunt. 52% van de ondervraagde datacenterbeheerders verwacht in 2021 de energiezuinigheid van hun datacenter te moeten verbeteren om te kunnen voldoen aan de behoeften van hun organisatie. Duurzaamheid staat met 44% op de tweede plaats. Ook DCIM wordt opnieuw genoemd. 39% van de datacenterbeslissers verwacht in te moeten zetten op DCIM om over vijf jaar aan de behoeften van de business te kunnen voldoen.

Dia8-615x345

Op rackniveau meten

De wijze waarop DCIM wordt ingezet verandert. “Monitoring en beheer staan ieder jaar hoger op de agenda. Waar datacenters het nu voornamelijk gebruiken om op datacenterniveau zaken als elektriciteitsgebruik te meten, wil men dat de komende jaren op rackniveau kunnen gaan doen”, zegt Vermeulen. 35% van de respondenten geeft aan DCIM te gebruiken om het energiegebruik op rackniveau te kunnen berekenen en optimaliseren. Over vijf jaar verwacht 62% DCIM hiervoor in te zetten. Ook wordt DCIM naar verwachting meer ingezet voor het detecteren van storingen in het datacenter. 33% gebruikt de software hier op dit moment al voor, terwijl 53% verwacht dit in 2021 te doen.

Opvallend is ook dat 30% van de ondervraagde datacenterbeheerders aangeeft op dit moment geen gebruik te maken van DCIM-software. Dit terwijl de oplossing gedetailleerd inzicht kan geven in de infrastructuur in een datacenter. Van deze groep verwacht het overgrote deel DCIM in de komende vijf jaar alsnog te omarmen. Slechts 6% denkt in 2021 nog steeds geen DCIM-software te gebruiken.

Dia12-615x345

Modulaire inrichtingen zijn populair

Modulaire inrichtingen voor datacenters worden gezien als een interessante ontwikkeling die veel voordelen biedt. Zo verwacht 74% van de ondervraagde datacenterbeheerders door een modulaire inrichting kostenefficiënter te kunnen handelen. 66% denkt eenvoudiger uit te kunnen breiden en 46% verwacht dit sneller te kunnen doen. 58% stelt het energieverbruik dankzij een modulaire inrichting te kunnen terugdringen en de energierekening te kunnen verlagen, terwijl 44% aangeeft zich hierdoor eenvoudiger aan te kunnen passen aan nieuwe eisen. Eenvoud in beheer en een hogere betrouwbaarheid worden door respectievelijk 35% en 25% genoemd.

Dia17-615x345

Meer aandacht voor beveiliging

SPIE en Pb7 Research hebben respondenten ook gevraagd naar de impact van beveiliging op de inrichting van datacenters. Hieruit blijkt dat datacenterbeheerders de dreigingen voor datacenters zien toenemen, waardoor men gedwongen wordt anders na te denken over beveiliging. “Fysieke en cybercriminaliteit dwingen steeds meer organisaties tot het aanpassen van de inrichting van hun datacenters en serverruimten. Ze denken daarbij vooral aan meer en betere bewakingssystemen”, aldus Vermeulen. 75% van de respondenten noemt fysieke criminaliteit een belangrijke of zeer belangrijke drijfveer om de inrichting van hun datacenter(s) te herzien. Voor cybercriminaliteit ligt dit percentage op 74%. Om criminaliteit tegen te gaan, willen datacenterbeheerders vooral investeren in meer bewakingssystemen (49%). Het toepassen van meer fysieke beveiliging volgt op ruime afstand en wordt door 11% van de respondenten genoemd.

Dia15-615x345

Balans vinden

Het onderzoek van SPIE en Pb7 Research laat zien dat de aandacht voor incidenten die tot problemen leiden relatief kort aanhoudt. Indien incidenten zich niet herhalen, verslapt de aandacht en verleggen datacenterbeheerders hun focus naar zaken die op dat moment hun aandacht vereisen. Dit is uiteraard niet verrassend, maar brengt wel het risico met zich mee dat zaken als redundantie en noodstroomvoorzieningen onvoldoende aandacht krijgen en op de lange baan worden geschoven. Het feit dat incidenten als stroomstoringen langere tijd uitblijven, wil immers niet zeggen dat dergelijke problemen niet tot grote schade en veel ellende kunnen leiden. Kies uw aandachtspunten dan ook nauwkeurig, en zoek daarbij een goede balans tussen zaken die direct uw aandacht vereisen en verbeterpunten die op de lange termijn problemen kunnen voorkomen.

Wouter Hoeffnagel is freelance journalist

Dossiers
Meer over
Lees ook
Kansen nu operators 5G nog vóór 2022 willen uitrollen

Kansen nu operators 5G nog vóór 2022 willen uitrollen

In 2022 hebben de meeste operators (98 procent) hun eerste commerciële 5G-diensten uitgerold, zo blijkt uit onderzoek dat Vertiv en technologieanalysebedrijf 451 Research hielden naar de status van 5G. Het onderzoek biedt inzicht in strategieën en implementatieplannen voor 5G en Edge van meer dan honderd internationale beslissers in de telecom, alsmede...

4.000 extra banen voor Nederlandse datacenter industrie

4.000 extra banen voor Nederlandse datacenter industrie

De Nederlandse datacenter industrie is een groeiende bron van werkgelegenheid, zo blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van de Dutch Data Center Association (DDA), in samenwerking met Interxion en Workrate. De 12.500 banen die de sector momenteel creëert groeit de komende 5 jaar naar schatting tot 16.300. Het daadwerkelijk realiseren van deze groei...

Europese IT-afdelingen luiden alarmbel

Europese IT-afdelingen luiden alarmbel

Te weinig middelen om doelstellingen te verwezenlijken Steeds meer IT-professionals zeggen hun taken niet rond te krijgen. Bedrijven verwachten almaar meer van hun IT-afdeling, bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij de dagelijkse IT-taken (support, beveiliging, GDPR-maatregelen, …) en innovatieve projecten opzetten die de business vooruithelpen. Maar...