<


NEN publiceert safety cube methode

you-x-ventures-Oalh2MojUuk-unsplash280210.jpg

NEN publiceert de Safety Cube Methode. Deze legt de basis voor een veilig en juist systeemontwerpen en systeemintegratie door drie componenten: mensen, technisch systeem en de omgeving, evenals de snijvlakken tussen deze componenten. Met de methode kunnen al deze componenten integraal worden benaderd in het technisch ontwerpproces. NEN nodigt belanghebbende partijen uit feedback te geven.

De integrale benadering en stappen van de Safety Cube Methode zijn in de Nederlands Technische Afspraak (NTA) Ontwerp NTA 8287:2020 vastgelegd. Het ontbreken van een integrale benadering, bijvoorbeeld door in het ontwerp van een gebouw of een datacenter onvoldoende rekening te houden met omgevingsaspecten, kan in de praktijk tot onveilige situaties leiden en zelfs ongelukken en schade tot gevolg hebben. Met de benadering en stappen van Safety Cube Methode en het vastleggen van de methode in een NTA worden de veiligheidsrisico’s en risico’s op schade en ongelukken zoveel mogelijk beperkt.

Deze methode kan in iedere discipline waar sprake is van een technisch ontwerpproces worden toegepast. Iedere professional en student die zich bezig houdt met technisch ontwerpen behoort dan ook tot de doelgroep van deze NTA. Voor het stimuleren van een brede toepassing binnen deze doelgroepen worden in een later stadium ook trainingen en lesmateriaal ontwikkeld.

Pilot en samenwerking

Dr. Mohammad Rajabali Nejad is de uitvinder van de methode en de auteur van deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA). Deze NTA is ontwikkeld in een experimentele setting. Het doel van deze samenwerking tussen Mohammad Rajabali Nejad en NEN Innovationlab was om het standaardisatieproces te gebruiken en te versnellen, met behoud van het kwaliteitsniveau van NEN bij standaardontwikkeling en het voldoen aan de essentiële stappen in het normale NTA-ontwikkelproces. Joop Halman (Universiteit Twente) en Paul Hoogerkamp (MECID) hebben dit document beoordeeld. Een conflict met de huidige normen kon niet worden gedetecteerd.

 Voor een verdere verbetering van de NTA en het creëren van een breder draagvlak worden andere partijen uitgenodigd om binnen een tijdbestek van zes weken feedback te geven. De ontvangen feedback wordt vervolgens beoordeeld en meegenomen in een volgende versie van de NTA. Ontwerp NTA 8287:2020 is te bestellen via de webshop.