<


NEN overweegt oprichting platform gelijkstroom

DatacenterWorks 2020 editie 7 - NEN gelijkstroom

Bij het cluster ‘Elektrische installaties’ van NEN wordt nagedacht over de vraag of het zinvol is om  een platform op te richten rond het onderwerp ‘gelijkstroom'. ‘We verwachten dat gelijkstroominstallaties in de toekomst een rol gaan spelen, naast wisselstroominstallaties. Normen zorgen dat gelijkstroom veiliger, efficiënter en goedkoper wordt toegepast. Een platform helpt bij het opstellen van een goede norm’, aldus NEN.

Onder de normontwikkelingscommissie NEC 64 bestaat al een werkgroep die zich met gelijkstroom bezig houdt. Zij schrijven de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 9090: DC-installaties laagspanning. Dit document wordt regelmatig herzien, omdat de wereld van gelijkstroom zich continu ontwikkelt. Ook is het goed mogelijk dat op termijn NPR 9090 onderdeel wordt van de ‘moedernorm' NEN 1010. Deze norm bevat onder andere de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning-, de utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen.

Klankborden

‘Een werkgroep kan niet alles zien of weten', schrijft NEN op de eigen website. 'De werkgroepleden hebben behoefte aan een klankbord van onderzoekers, installateurs, productontwikkelaars of opdrachtgevers. Eigenlijk iedereen die beroepsmatig interesse heeft voor gelijkstroom. Het platform kan nieuwe ideeën of inzichten aandragen. Bovendien kunnen platformleden toelichten welke ontwikkelingen zij verwachten in de markt. Op die manier wordt NPR 9090 evenwichtiger en vollediger’.

Een platform is een uitgelezen kans om met vakgenoten te discussiëren, technische inzichten op te doen en te horen welke kant de normontwikkeling op gaat, meent NEN. Normaal gesproken vergadert een platform vier keer per jaar, maar dat bepaalt het platform zelf. Ook kiest het platform zijn voorzitter die onder andere de agenda opstelt. De lijnen met de werkgroep zijn kort. Op die manier is er een goede wisselwerking.

‘Het is echter niet mogelijk om direct invloed op NPR 9090 uit te oefenen’, stelt NEN vast. ‘Dit blijft de verantwoordelijkheid van de werkgroep en uiteindelijk de commissie. Wel is deelname een goede manier om problemen maar ook oplossingen bij de juiste mensen onder de aandacht te brengen. De ervaring leert dat werkgroepen de inbreng van platformen ter harte nemen'.

NEN is van plan een zogeheten inventariserende vergadering uit te schrijven, helaas in verband door corona door middel van een videomeeting. Op de vergadering wordt gepeild of er voldoende belangstelling is voor het platform en wat het werkgebied precies moet inhouden. Bij voldoende animo kan tot oprichting worden besloten, kan het werkplan worden opgesteld en kunnen kandidaten voor het voorzitterschap zich kenbaar maken. Het plan is om begin 2012 te starten. De inventariserende vergadering is gratis en zal eind 2020 plaats vinden.

Lees ook
Eaton werkt samen met de Universiteit van Zagreb om meer waarde te halen uit de IT-infrastructuur van kleine datacenters

Eaton werkt samen met de Universiteit van Zagreb om meer waarde te halen uit de IT-infrastructuur van kleine datacenters

Powermanagementbedrijf Eaton en de faculteit Elektrotechniek en Informatica (FER) van de Universiteit van Zagreb kondigen vandaag de details aan van het IDEAS-project (Immersive Datacentre ExplorAtion and Supervision). In het project, dat financieel gesteund wordt door de Europese Unie, werkt de faculteit samen met een panel van Eaton-partners en -klanten...

Eaton introduceert nieuwe functionaliteiten en biedt de laagste TCO met de tweede generatie van het toonaangevende Eaton 93PM UPS-systeem

Eaton introduceert nieuwe functionaliteiten en biedt de laagste TCO met de tweede generatie van het toonaangevende Eaton 93PM UPS-systeem

Eaton introduceert de tweede generatie van zijn toonaangevende Eaton 93PM driefase Uninterruptible Power Supply (UPS). Het modulaire en schaalbare ontwerp van de Eaton 93PM G2 stelt datacenteroperators in staat om de capaciteit en de stroombescherming op te schalen naarmate de bedrijfsbehoefte toeneemt.

Hoe duurzaam is het internet eigenlijk?

Hoe duurzaam is het internet eigenlijk?

Op het moment gebruiken we mogelijk nog wel meer internet dan voor de coronacrisis. Zo verbruiken we tegenwoordig veel Zoom te spreken met vrienden, terwijl Microsoft Teams door veel studenten wordt gebruikt voor school. Het is dan ook logisch dat de pandemie heeft gezorgd voor een stijging van het Nederlandse internetgebruik, wat in de afgelopen maanden...