<


NEN overweegt oprichting platform gelijkstroom

DatacenterWorks 2020 editie 7 - NEN gelijkstroom

Bij het cluster ‘Elektrische installaties’ van NEN wordt nagedacht over de vraag of het zinvol is om  een platform op te richten rond het onderwerp ‘gelijkstroom'. ‘We verwachten dat gelijkstroominstallaties in de toekomst een rol gaan spelen, naast wisselstroominstallaties. Normen zorgen dat gelijkstroom veiliger, efficiënter en goedkoper wordt toegepast. Een platform helpt bij het opstellen van een goede norm’, aldus NEN.

Onder de normontwikkelingscommissie NEC 64 bestaat al een werkgroep die zich met gelijkstroom bezig houdt. Zij schrijven de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 9090: DC-installaties laagspanning. Dit document wordt regelmatig herzien, omdat de wereld van gelijkstroom zich continu ontwikkelt. Ook is het goed mogelijk dat op termijn NPR 9090 onderdeel wordt van de ‘moedernorm' NEN 1010. Deze norm bevat onder andere de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning-, de utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen.

Klankborden

‘Een werkgroep kan niet alles zien of weten', schrijft NEN op de eigen website. 'De werkgroepleden hebben behoefte aan een klankbord van onderzoekers, installateurs, productontwikkelaars of opdrachtgevers. Eigenlijk iedereen die beroepsmatig interesse heeft voor gelijkstroom. Het platform kan nieuwe ideeën of inzichten aandragen. Bovendien kunnen platformleden toelichten welke ontwikkelingen zij verwachten in de markt. Op die manier wordt NPR 9090 evenwichtiger en vollediger’.

Een platform is een uitgelezen kans om met vakgenoten te discussiëren, technische inzichten op te doen en te horen welke kant de normontwikkeling op gaat, meent NEN. Normaal gesproken vergadert een platform vier keer per jaar, maar dat bepaalt het platform zelf. Ook kiest het platform zijn voorzitter die onder andere de agenda opstelt. De lijnen met de werkgroep zijn kort. Op die manier is er een goede wisselwerking.

‘Het is echter niet mogelijk om direct invloed op NPR 9090 uit te oefenen’, stelt NEN vast. ‘Dit blijft de verantwoordelijkheid van de werkgroep en uiteindelijk de commissie. Wel is deelname een goede manier om problemen maar ook oplossingen bij de juiste mensen onder de aandacht te brengen. De ervaring leert dat werkgroepen de inbreng van platformen ter harte nemen'.

NEN is van plan een zogeheten inventariserende vergadering uit te schrijven, helaas in verband door corona door middel van een videomeeting. Op de vergadering wordt gepeild of er voldoende belangstelling is voor het platform en wat het werkgebied precies moet inhouden. Bij voldoende animo kan tot oprichting worden besloten, kan het werkplan worden opgesteld en kunnen kandidaten voor het voorzitterschap zich kenbaar maken. Het plan is om begin 2012 te starten. De inventariserende vergadering is gratis en zal eind 2020 plaats vinden.

Lees ook
Dutch Datacenter Index November 2020

Dutch Datacenter Index November 2020

In november neemt de activiteit binnen datacenters nog altijd toe. Hoewel de hand op de knip blijft, neemt het aantal vierkante meters en het gebruikte vermogen toe. Hoewel we een lange, onzekere Corona-winter voor ons hebben, is er goed vaccin-nieuws en lijken we grip op de tweede golf te krijgen.

Power over Ethernet biedt volop kansen

Power over Ethernet biedt volop kansen

In steeds meer gebouwen - van intelligente kantoren tot serverruimtes en datacenters - speelt Power over Ethernet (PoE) een belangrijke rol. Logisch, want met de almaar verder oprukkende digitalisering biedt PoE interessante kansen om de enorme aantallen apparaten met elkaar te verbinden en tegelijkertijd het energieverbruik te verlagen

‘Monitoring van batterijen steeds belangrijker voor datacenters’

‘Monitoring van batterijen steeds belangrijker voor datacenters’

Er gebeurt momenteel heel veel op het gebied van datacenter monitoring, meent Willem Nieuwhuizen van Franklin Electric. “De pandemie trekt een forse wissel op onze digitale infrastructuur. Logisch dat de aandacht voor de power-infrastructuur sterk is toegenomen. Oplossing die daarbij echter soms over het hoofd wordt gezien, is het ‘battery management...