<


Met deze vier websites kunt u snel aan de slag met Open Compute

De aanpak van Open Compute Project staat de laatste tijd flink in de belangstelling. Bij meer en meer colo’s wordt gekeken naar de voordelen van een eventuele overstap naar een op OCP-principes gebaseerde aanpak. En ook grote banken zien de voordelen. Voor de Nederlandse aanbieders van datacenterexpertise ontstaan hierdoor nieuwe kansen. Voorwaarde is dan wel dat men zich goed voorbereid op een toch wezenlijk andere manier van datacenters ontwerpen en bouwen. Hoe komt u aan alle relevante informatie? Start dan met deze vier websites.

Een paar jaar geleden sloeg het idee dat Open Compute Project wel eens erg relevant zou kunnen worden voor Nederlandse datacenters nog niet erg aan. Inmiddels is daar flink verandering in gekomen. In DatacenterWorks hebben we regelmatig geschreven over Open Compute (bijvoorbeeld hier, hier en hier), terwijl OCP’s EMEA-vertegenwoordiger John Laban ook nog eens een presentatie verzorgde tijdens het internationale congres dat we begin oktober samen met BICSI Mainland Europe hebben georganiseerd.

Vier informatiebronnen

De belangstelling voor OCP neemt duidelijk toe. Daarmee groeit ook de behoefte aan informatie: waar zitten nu precies de essentiële verschillen als we een datacenter dat is ontworpen op een meer traditionele wijze vergelijken met een op OCP-principes gebaseerde faciliteit? Er is op internet veel informatie te vinden, maar dit zijn wellicht de vier eerste bronnen die als startpunt kunnen dienen. Dat geldt overigens zowel voor datacenter managers en datacenter eigenaren, als voor IT-managers en beheerders van inhouse datacenters:

  1. OCP-website - algemene introductie
  2. OCP Ready - welke hardware is geschikt voor een OCP-dc?
  3. CircleB - een Nederlandse leverancier van OCP-hardware
  4. Hyperscale-IT - Engelse aanbieder die al OCP-datacenters heeft gebouwd en onder andere een vergelijkingstool heeft ontwikkeld

OCP-website

Zoals bekend is het Open Compute Project een project dat gestart is door Facebook. Daar sloten al gauw een aantal partijen bij aan die eveneens werken met wat we wel noemen hyperscale of internet-scale datacenters. Denk aan Nasa en Rackspace. Daarmee was een breder gedragen project in het leven geroepen, compleet met een eigen website. Het aantal deelnemers is inmiddels enorm gegroeid. En daarmee ook de informatie die op de website van OCP beschikbaar is. De site beschrijft de activiteiten van de werkgroepen, al zijn veel documenten waarmee deze commissies werken alleen beschikbaar voor leden. Het is mogelijk om als bedrijf lid te worden, maar ook individuen kunnen zich als lid inschrijven.

OCP-615x500

Op de website wordt in feite een compleet datacenter in deelgebieden opgedeeld. Belangrijk hierbij is dat OCP géén onderscheid maakt tussen de IT-kant van een datacenter en de facilitaire infrastructuur. Zoals we dat wel vaker zien op congressen van webscale datacenter-aanbieders kan het zomaar gebeuren dat een netwerk engineer een presentatie verzorgt waarin zeer veel aandacht aan - bijvoorbeeld - koeling wordt gegeven. IT en infra zijn volledig met elkaar verweven. Dat was ook een van de uitgangspunten van de oprichters van Open Compute: juist de hardnekkige scheiding tussen IT en infra is een belangrijke oorzaak van het feit dat veel klassieke datacenters niet optimaal functioneren en meer mankracht en geld vereisen dan nodig.

Per deelgebied delen de leden veel informatie. Zodat zij gezamenlijk tot een zogeheten ‘reference design’ kunnen komen. Dat is de manier waarop de betreffende werkgroep denkt dat het beste - bijvoorbeeld - racks of monitoring kan worden aangepakt. OCP levert deze racks of software vervolgens niet zelf, maar stelt dit referentie-ontwerp beschikbaar aan iedereen die daar belangstelling voor heeft. Zo’n design biedt dus de basis om als fabrikant producten te ontwerpen en op de markt te brengen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor DCIM.

Inmiddels zien we dat niet alleen Aziatische fabrikanten zich hier op richten, maar ook bekende spelers als Schneider Electric. Dit concern verkoopt inmiddels een op het Open Rack reference design gebaseerde reeks kabinetten.

OCP Ready

Hoewel Facebook, Google en al die andere webscale datacenters massaal datacenters bouwen, valt het voor IT-managers en datacenterbeheerders die werkzaam zijn bij meer bescheiden faciliteiten niet altijd mee om te achterhalen welke leveranciers nu OCP-producten leveren. Zeker de eerste jaren bestond deze groep aanbieders vooral uit Taiwanese en Chinese fabrikanten die in OCP een mooie aanvulling zagen op hun bestaande en veelal op OEM-productie gerichte activiteiten. Juist het feit dat zij vooral actief zijn als fabrikant die de servers of switches van bekende IT-aanbieders bouwen, betekent dat zij bij ‘het grote publiek’ nauwelijks bekend zijn. Daar begint nu verandering in te komen. Denk dan aan firma’s als Quanta of Wywinn.

Een document dat weliswaar geheel redeneert vanuit de IT-kant van het datacenter, maar dat desondanks een goed beeld geeft van de manier waarop door OCP naar datacenters wordt gekeken, is OCP Ready. Officieel luistert dit document naar de naam ‘Physical Compliance and Interoperability Test Plan’. Het beschrijft de manier waarop fabrikanten kunnen vaststellen in hoeverre hun apparatuur aansluit op de afspraken die binnen OCP zijn gemaakt. Dat geldt voor bijvoorbeeld energiegebruik, maar ook voor de fysieke afmetingen.

CircleB

Verstopt op een industrieterrein in Amsterdam zit een van de eerste Nederlandse aanbieders van OCP-hardware. Het gaat om CircleB, dat nauw samenwerkt met het Taiwanese Wywinn. Het bedrijf levert racks, servers, storage en networking - alles gebaseerd op Open Compute-designs. Minstens zo interessant is dat het bedrijf inmiddels ook ervaring heeft met het ontwerpen van datacenterfaciliteiten voor bijvoorbeeld telco’s waarbij de opdrachtgever maximaal gebruik wil maken van OCP-principes. Het gaat hier dus om meer dan enkel het leveren van IT-hardware en infrastructuurproducten.

Hyperscale-IT Comparison Tool

Een van de eerste colo’s in Europa die faciliteiten op basis van Open Compute-principes in gebruik nam, is Aegis. Deze firma beschikt over twee datacenters, waarvan er eentje volgens OCP-principes is ingericht. Dat heeft men gedaan in samenwerking met Hyperscale-IT, een firma die is opgezet door de voormalige (Britse) Chief Technology Officer van Booking.com, een van oorsprong Nederlandse reissite.

Deze Britse aanbieder van OCP-producten en -diensten is enigszins vergelijkbaar met CircleB. Beide zijn bovendien in geheel Europa actief. Hyperscale-IT heeft op de website een zogeheten Comparison Tool geplaatst. Daarmee kan een bezoeker op eenvoudige wijze inzicht krijgen in de vraag wat de financiële voordelen van OCP versus een meer klassieke aanpak zijn. Interessant daarbij is dat het verschil vaak in kleine dingen zit. Wie een klassieke server koopt, bemerkt dat daar bijvoorbeeld graphics in zit. Of een VGA-poort. Maar hebben we die eigenlijk wel nodig in een datacenter?

Robbert Hoeffnagel

Meer over
Lees ook
Open Compute Project introduceert Root of Trust-specificatie

Open Compute Project introduceert Root of Trust-specificatie

De Open Compute Project Foundation (OCP) heeft versie 1.0 van de Root of Trust (RoT) -specificatie aangekondigd. Dit model is gebaseerd op het concept dat ieder OCP-apparaat eerst een RoT moet hebben die verantwoordelijk is voor het verifiëren van de firmware tijdens het opstarten, het authentiek en veilig houden tijdens updates en het herstellen als...

OCP hardware recyclen basis van een nieuwe samenwerking in Nederland

OCP hardware recyclen basis van een nieuwe samenwerking in Nederland

Het was dit jaar nogal stil rond OCP, maar sinds enige weken weten we dat Circle B, ITRenew en Maincubes samenwerken om datacenters duurzamer te maken waarbij OCP hardware recyclen een belangrijke rol speelt.

Open Compute schoeft  in 20121 eisen verder op

Open Compute schoeft in 20121 eisen verder op

Als deze editie van DatacenterWorks bij u op de mat valt, is de OCP Tech Week net begonnen. Van 9 tot en met 13 november organiseert OCP een week vol online sessies waarin deelnemers worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond de specificaties en afspraken die OCP de laatste maanden heeft gelanceerd.