Luxemburg bouwt eerste op QKD gebaseerde kwantumcommunicatie-infrastructuur

luqcia_architecture_v1_1_reference.png

 

De Universiteit van Luxemburg heeft de ontwikkeling aangekondigd van een Luxemburgs laboratorium voor kwantumcommunicatie-infrastructuur. Er zal een 5-jarig project gefinancierd door de Recovery and Resilience Facility van de Europese Unie worden gebouwd als onderdeel van het NextGenerationEU-initiatief. Dit is gericht op het bouwen van een Luxemburg’s testbed in 2023 voor geavanceerd en toegepast onderzoek op het gebied van quantum key distribution kwantuminternet - een cruciale fase in de volgende generatie computer- en internetgebruik.

Luxemburg wil ‘s werelds belangrijkste communicatieknooppunt blijven dat het de afgelopen tien jaar is geworden. “Daarom hebben we het op ons genomen, via het wetenschappelijke leiderschap van SnT, om de basis te leggen voor de kwantumcommunicatie-infrastructuur van morgen”, aldus premier en minister van Communicatie en Media, Xavier Bettel. Als een van de kleinste landen van Europa is Luxemburg ook thuisbasis van de gegevensambassade van Estland.

“De LUQCIA-infrastructuur zal onderzoekers van de Universiteit van Luxemburg unieke tools geven om cyberbeveiliging te optimaliseren voor de opkomende kwantumcommunicatietechnologie”, aldus de rector van de Universiteit van Luxemburg, Stéphane Pallage.

Het merendeel van de informatie die we via internet uitwisselen, wordt versleuteld met behulp van keys. Naarmate computers krachtiger worden, neemt de tijd die een hacker nodig heeft om deze versleuteling te doorbreken af. Er is echter een nieuw gebied van cyberbeveiliging, Quantum Key Distribution (QKD) genaamd, dat tot doel heeft onze gegevens beter te beveiligen, zelfs tegen kwantumcomputers.

Het project - LUQCIA geheten - streeft naar het creëren en implementeren van een ultraveilige communicatie-infrastructuur met behulp van kwantumtechnologie. Er worden minimaal twee geografisch gescheiden locaties aangesloten op de onderzoeksinfrastructuur van LUQCIA. Een terrestrisch netwerk zal de kern van LUQCIA vormen, en vervolgactiviteiten zullen het ruimtesegment integreren. ‘Als Luxemburg in staat is om een back-up te maken van de openbare gegevens van Estland, waarom zouden we dat concept dan niet kunnen uitbreiden en een bedrijf starten dat een back-up wil maken van alle gegevens op aarde?’

Lees ook
MDI-QKD maakt onaftapbare quantum cryptografie mogelijk

MDI-QKD maakt onaftapbare quantum cryptografie mogelijk

Ingenieurs van QuTech (een samenwerking tussen de TU Delft en TNO) kunnen met behulp van meetapparaatonafhankelijke (MDI) quantum-sleuteldistributie (QKD) zorgen voor onaftapbare communicatie, die  voor meerdere gebruikers in kosten schaalbaar is. Een opmerkelijk neveneffect is dat de onaftapbare communicatie, over dezelfde glasvezelverbinding...

Bouw van ‘nationaal hoofdkwartier voor quantumtechnologie’ in Delft van start

Bouw van ‘nationaal hoofdkwartier voor quantumtechnologie’ in Delft van start

Nederland krijgt een House of Quantum. Het House of Quantum moet bekend komen te staan als de slimste 12.000 vierkante ‘quantummeters’ van Europa en wordt gebouwd rond een ecosysteem van bedrijven, financiers en onderzoekers die de quantumtechnologieën en de business van morgen creëren.