Lange termijn vooruitzichten zijn sterk verbeterd

DDI

Net als in de afgelopen maanden klimt de DDI ook deze maand weer licht. Zowel de graadmeter voor de datacenteractiviteit in de afgelopen drie maanden, als de graadmeter voor het komende kwartaal zijn wederom een punt omhoog gegaan. Wat vooral opvalt, is de sterker stijgende trend voor de komende 12 maanden.

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen Pb7 Research en DatacenterWorks de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort en krachtig in beeld. We meten iedere maand of de activiteit de afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel is afgenomen en wat de verwachtingen zijn voor de komende drie en twaalf maanden. N.B. In Augustus heeft Pb7 met terugwerkende kracht de rekenmethode voor de DDI gecorrigeerd, zodat het minimum exact ‘0’ bedraagt en het maximum ‘100’.

Bij de meting van begin september zien dat de datacenteractiviteit over de afgelopen drie maanden opnieuw verder is toegenomen. De indicator stijgt met een punt ten opzichte van vorige maand. Hetzelfde geldt voor de vooruitzichten voor de komende drie maanden. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een grotere groei in de vraag naar vermogen, terwijl vooral de groei in de vraag naar oppervlakte weer wat afzwakt. Dit is met name van toepassing op de komende drie maanden.

Met de totaalscores van ruim boven de 60 komen we weer verder boven de 50, het punt waarbij groeiers en krimpers elkaar in evenwicht houden.

Hoewel de komende drie maanden de groei iets zwakker lijkt te gaan worden dan in de afgelopen periode, nemen de positieve verwachtingen voor de komende 12 maanden opvallend toe. Ten opzichte van vorige maand stijgt de index met 2 punten, toen we zelfs een stijging van 4 punten noteerden. De stijging wordt vooral veroorzaakt door nieuwe investeringen en in mindere mate door een toenemende vraag naar vermogen en vierkante meters.

Dutch Datacenter Index, september 2014

  Jun -Aug Sep - Nov Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 58 53 57
Vermogen 63 67 66
Investeringen 66 58 70
Totaal 63 61 66

 Investeringen

De trends die we de afgelopen maanden waarnemen in de onderliggende cijfers, zetten ook deze maand door. Op het gebied van het aantal vierkante meters dat in gebruik is, blijft de groei verder afzwakken. Dat de oppervlakte-KPI de minst sterke is, is op zich logisch: de eisen per vierkante meter nemen steeds verder toe. Dat leidt uiteindelijk tot nieuwe investeringen om datacenters gereed te maken voor de alsmaar sterkere eisen per vierkante meter, maar ook om de kosten van het beheer onder controle te houden.

Dutch Datacenter Index, Januari - September 2014

 

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research