Koelwatergebruik kan veel duurzamer

Stefan Spaas Termanox375500

Water is een grondstof waarvan velen denken dat die overvloedig en zonder schaarste beschikbaar is. Niets is echter minder waar. Alle gebruikers van water zullen in de toekomst steeds meer en uitdrukkelijker worden gevraagd kritisch over hun watergebruik na te denken. Datacenters liggen al onder een vergrootglas qua watergebruik en dit zal alleen maar toenemen. 

Er is al veel discussie over het gebruik van water voor koeling van datacenters. Ook op dit punt gaat verduurzaming een rol spelen. Een Nederlandse firma biedt een oplossing die een significante vermindering van chemische koelwaterbehandeling mogelijk maakt.

Er komt steeds meer aandacht voor de gebruikte methode voor de koeling van datacenters. Hoe doet men dit? En op welke methode en type water baseert men deze koeling dan? Open systemen? Oppervlaktewater ? Drinkwater?

 

Meestal zijn dit soort vragen niet de eerste waar men zich mee bezig houdt tijdens de exploitatie van een datacenter. Het is inmiddels echter wel een belangrijke vraag. Wat voor effecten heeft dit gebruik van water? Dit zijn vragen die ook de overheden en de maatschappij steeds meer (zullen gaan) stellen.

Warmtewisselaars en leidingen

Een van de effecten die het gebruik van water voor koeling heeft, is dat er problemen kunnen ontstaan in de warmtewisselaars en de leidingen waarin dit water wordt getransporteerd. Denk aan biologische aangroei, corrosie en de indirecte problemen die hierdoor kunnen ontstaan zoals het verlies van bedrijfszekerheid. Om dit te voorkomen gebruikt men verschillende chemicaliën die vervolgens weer andere problemen veroorzaken - direct hetzij indirect. Bijvoorbeeld problemen met de milieuvergunning of problemen in de waterzuivering.

Termanox is een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in het oplossen van dit soort vraagstukken. Wat is de beste methode om biologische aangroei en corrosie te voorkomen of op te lossen? Hoe is deze methode het beste te monitoren? Wat zijn de effecten van het gebruik van chemie op het ontvangende water? Welke regels zijn er?  Allemaal vragen die steeds actueler worden bij de beheerders van datacenters.

Om deze systemen efficiënter en met minder chemie te laten functioneren zonder in te binden aan bedrijfszekerheid heeft Termanox een nieuwe methode ontwikkeld die het bedrijf graag met enkele voorlopende datacenters verder wil ontwikkelen en toepassen.

Biologische biocide

De techniek is gebaseerd op een combinatie van een bestaande biologische biocide in combinatie met een oppervlakte-actieve stof waarbij het synergetische effect het chemiegebruik sterk kan verminderen. Veldtesten bij een energiecentrale hebben reeds uitgewezen dat de techniek goed toepasbaar is. Het kan bovendien een reductie (bij deze energiecentrale ) hebben van tussen de 50 en 90% van de huidige chemie.

Behalve het feit dat er in absolute zin minder chemie nodig is, is deze chemie ook nog eens minder schadelijk voor milieu en installaties dan de meeste gebruikte huidige chemie. Een win-win situatie dus. Zo is het product dat gebruikt wordt gemakkelijk biologisch afbreekbaar, waardoor het negatieve effect op het milieu of de waterzuivering tot een minimum wordt beperkt of zelfs volledig teniet wordt gedaan.

Meer dan vervanging alleen

De techniek behelst echter meer dan alleen een vervanging van de huidige chemie door een minder schadelijk product. Ook de methode van behandeling heeft voordelen. Deze reductie wordt niet alleen louter geïnjecteerd, maar er wordt ook gebruikt gemaakt van een monitoringsprogramma om de effecten van de behandeling te staven en terug te koppelen naar de datacenters.

Dit maakt het mogelijk een dashboard te creëren waarmee de circulariteit en behaalde verduurzaming inzichtelijk wordt gemaakt. Hierdoor kan direct het effect van de behandeling inzichtelijk worden gemaakt, zowel bedrijfstechnisch als milieutechnisch.

Deze combinatie van monitoring, meer duurzame chemie, en transparantie en samenwerking met de klant zorgt voor een optimale behandeling van het koelwatersysteem voor zowel de bedrijfszekerheid als voor het milieu.

Pilotprojecten gezocht

Om deze manier van werken in de datacenterwereld te introduceren en verder te ontwikkelen is Termanox op zoek naar bedrijven die voorlopers willen zijn in de verduurzaming van het watergebruik om zodoende het groene imago van de datacenters te versterken.

Hiertoe wil Termanox gezamenlijk met de sector projecten opzetten. Termanox zal haar kennis en kunde inbrengen om het watergebruik binnen de bedrijven te optimaliseren en de behaalde vergroening, zoals bijvoorbeeld gesteld in de gesteld Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, zoveel mogelijk uit te dragen - in samenwerking met de sector.

Daarnaast heeft Termanox ruime ervaring in de mogelijkheden die het product heeft om te mogen worden toegepast bij specifieke koelwatergebruikers en contacten in Nederland en daarbuiten met de instanties die hier een rol in spelen. Ook  hier zal Termanox haar expertise voor haar partners in deze projecten volledig inzetten om tot een succesvol project en het behaalde vergroeningsresultaat te communiceren.

 

Stefan Spaas is business development director bij Termanox

Meer over
Lees ook
Project RePlanIT krijgt subsidie KIA-CE

Project RePlanIT krijgt subsidie KIA-CE

AMS Institute, Aliter Networks, IDEAL&CO Explore, WcooliT, KPN, TU Delft, STichting Green IT Amsterdam, Amsterdam Economic Board ontvangen met dit project subsidie vanuit de regeling TSE Industrie CE 2021: Circulaire Economie van de KIA CE en RVO.

Seenons brengt Knowledge Center en Matchmaker voor afvalstromen

Seenons brengt Knowledge Center en Matchmaker voor afvalstromen

Seenons heeft twee nieuwe tools ontwikkeld die organisaties moeten helpen bij het bereiken van Zero Waste. Het platform voor afvalverwerkers heeft een Knowledge Center geïntroduceerd waar bedrijven terecht kunnen met vragen over hun afvalstromen. Die kan gaan over afvalscheiding, circulaire inkoop of compliance met wetgeving, en meer onderwerpen

CyrusOne heeft de plannen voor Nederlandse markt drastisch gewijzigd

CyrusOne heeft de plannen voor Nederlandse markt drastisch gewijzigd

In 2018 betrad CyrusOne de Nederlandse markt. Tussen Amsterdam en Haarlem werd een eerste datacenter gebouwd, in de kop van Noord Holland werd 33 hectare grond gereserveerd. Eind april is door een melding van de gemeente Hollands Kroon duidelijk geworden dat de businessplannen van het bedrijf grondig zijn gewijzigd.