ITSM + DCIM = een perfecte combinatie

Binnen de meeste organisaties zijn IT Service Management (ITSM) en Data Center Infrastructure Management (DCIM) twee op zichzelf staande werelden. Een gemiste kans. Wie de twee werelden combineert, zal zien dat de efficiëntie en betrouwbaarheid van zowel het datacenter als het IT-beheer omhoog gaan.

Soms zit het tegen en kan het gebeuren dat het serverpark wordt getroffen door twee verschillende storingen. ‘Storing 1’ haalt de servers onderuit die intern worden gebruikt om files te uploaden naar een gedeelde schijf, terwijl ‘storing 2’ de server treft die wordt gebruikt voor de dienstverlening aan de belangrijkste klanten. En om de rampspoed compleet te maken, kan de door reorganisaties en een griepepidemie getroffen IT-afdeling maar één storing tegelijkertijd verhelpen. Het spreekt voor zich dat de dienstverlening als eerste weer in de lucht moet zijn, maar dan moet het voor de beheerder wel snel inzichtelijk zijn dat die cruciale dienst wordt getroffen door ‘storing 2’...

  • De componenten waaruit een DCIM-oplossing is opgebouwd
  • Op dat fatale moment mag de getroffen organisatie van geluk spreken als er gebruik wordt gemaakt van een gecombineerde ITSM/DCIM-oplossing, zo schetst DCIM-specialist Raritan in een recente whitepaper met als titel ‘DCIM Software and IT Service Management – Perfect Together’. “Met de informatie verkregen uit een gecombineerde ITSM/DCIM-oplossing kunnen datacenterprofessionals een betere inschatting maken van de impact die de storingen hebben en prioriteit geven aan het herstellen van de dienstverlening aan de belangrijkste klanten omdat dat de meest positieve invloed heeft op de business.”

DCIM subset van ITSM

Zoals het voorbeeld hierboven al duidelijk maakt, gelooft Raritan in de ‘operationele efficiëntie’ die een organisatie kan realiseren als Data Center Infrastructure Management wordt geïntegreerd met IT Service Management. In de visie van Raritan is het ook niet meer dan logisch om DCIM- en ITSM-software gecombineerd te gebruiken, aangezien de twee disciplines grote overeenkomsten vertonen en uiteindelijk dezelfde ‘business’ dienen. ITSM door ervoor te zorgen dat IT-diensten de behoeften van de business optimaal invullen, en DCIM door te zorgen voor een optimale performance van het datacenter dat het hart vormt van de IT-dienstverlening. “Deze gemeenschappelijkheid geeft aan dat er voordelen zijn te behalen met integratie”, zo stelt de auteur van de whitepaper.

In zekere zin kan DCIM worden gezien als een ‘subset’ van ITSM. IT Service Management-software van bijvoorbeeld BMC Software, HP of CA wordt al sinds jaar en dag gebruikt voor het ‘aansturen van het IT-beheer’ op basis van richtlijnen en standaarden zoals ITIL en ISO 20.000. Een belangrijk component binnen een ITSM-oplossing is de Configuration Management Database (CMDB). In deze centrale ‘repository’ wordt alle informatie opgeslagen over de componenten binnen een netwerk die nodig zijn voor het aanbieden van een IT-dienst, met als doel om relaties tussen die componenten snel inzichtelijk te maken. Daarnaast biedt ITSM onder andere processen voor beheer, een ‘ticketingproces’ voor het aanvragen en implementeren van wijzigingen en een ‘workflow engine’ voor het controleren van wijzigingen.

Screenshot van Raritans DCIM-oplossing

Bijna dezelfde componenten treffen we ook aan in een DCIM-pakket dat wordt gebruikt voor het ‘aansturen van het datacenter’ door middel van het verzamelen en beheren van de informatie over de datacenter-assets, het gebruik van resources en de operationele status. Zo treffen we bij DCIM eveneens processen voor beheer en monitoring aan, een ticketingproces van het aanvragen van fysieke wijzigingen in het datacenter en workflowmanagement om de status van een ‘move, add of change’ te kunnen volgen. En net zoals ITSM-software biedt ook DCIM en centrale database, in dit geval voor de opslag van de informatie over alle fysieke en virtuele ‘datacenterassets’. Sterker nog: een deel van de informatie die wordt opgeslagen in een CMDB treffen we ook aan in een DCIM-database.

Voordelen van integratie

Ondanks de grote overlap tussen DCIM en ITSM zijn het in de praktijk toch nog vaak strikt gescheiden disciplines. Deze scheiding gaat ten kosten van de operationele efficiëntie van zowel het IT-beheer als van het datacenter in zijn geheel. Zonder een koppeling biedt de CMDB bijvoorbeeld alleen de documentatie over de huidige staat van alle IT-middelen zoals servers, software en licenties en de processen en tools die worden ingezet voor het beheer en het doorvoeren van wijzigingen. Voor realtime en historische informatie over bijvoorbeeld het gebruik van ruimte, power en koeling en over de fysieke verbindingen in het datacenter moet de DCIM-database worden geraadpleegd. Maar het beheer van zowel de IT-omgeving als het datacenter is alleen te optimaliseren als alle informatie op één centrale plaats beschikbaar is zodat onderlinge afhankelijkheden ook sneller inzichtelijk zijn.

Het aanbrengen van een een koppeling tussen het ITSM- en het DCIM-systeem levert dan ook aanzienlijke operationele voordelen op:

– Het IT-personeel kan efficiënter zijn werk doen. ITSM wordt de primaire ‘engine’ voor zaken als het indienen van wijzigingsverzoeken en het afhandelen van tickets waar al het IT-personeel – inclusief het datacenterpersoneel – gebruik van kan maken. Als een gebruiker een wijzigingsverzoek indient waarvoor ook een wijziging in het datacenter nodig is, komt er automatisch een ticket in DCIM terecht. Als wijzigingen in het datacenter zijn doorgevoerd, wordt er automatisch een update teruggekoppeld naar het ITSM-systeem.

– De CMDB wordt de centrale bron voor alle IT-data waardoor de informatie over de middelen die binnen de IT-omgeving en in het datacenter worden ingezet een stuk accurater wordt. Alle geautoriseerde gebruikers hebben immers dezelfde, identieke bron tot hun beschikking. ‘Moves, adds en changes’ in het datacenter komen via het DCIM-systeem automatisch terecht in de CMDB, die ook wordt verrijkt met realtime en historische informatie over bijvoorbeeld het gebruik van koeling, power en ruimte.

Raritans DCIM-software verbindt naadloos met IT Service Management-software

Sneller reageren op calamiteiten

In het geval van Raritans DCIM-oplossing kan de tooling voor het beheer van de datacenterinfrastructuur via een application programming interface (API) worden geïntegreerd met een ITSM-systeem naar keuze. Dankzij een dergelijke koppeling kan de data uit het ITSM-systeem worden gecorreleerd met DCIM data waardoor direct inzichtelijk is wat de impact op de business is als een server in een van de datacenters onderuit gaat en kan er sneller actie worden ondernomen door bijvoorbeeld een IT-load te verplaatsen naar een ander datacenter.

Meer weten over de kracht van DCIM in combinatie met ITSM?

Dit artikel is gebaseerd op een whitepaper van Raritan met als titel ‘DCIM: The Physical Heart of ITSM. DCIM Software and IT Service Management - Perfect Together’. Deze whitepaper kan na registratie worden gedownload.

Ferry Waterkamp is freelance journalist

 
Meer over
Lees ook
DCIM cruciaal voor optimaliseren van datacenter

DCIM cruciaal voor optimaliseren van datacenter

Bij veel ondernemingen is het datacenter al lang het meest waardevolle bezit van de organisatie. De vraag naar computer- en opslagmiddelen neemt toe, maar dat geldt ook voor de kosten voor het energieverbruik van het datacenter. Daarmee is het voordeel van het optimaliseren van de infrastructuur van het datacenter evident - het is immers een belangrijke...

Europees project ontwikkelt open source datacenter management

Europees project ontwikkelt open source datacenter management

Het monitoren en meten van de belangrijkste hardware-componenten binnen het datacenter zijn uitgegroeid tot de belangrijkste kenmerken van de Data Center Infrastructure Management (DCIM) tools die momenteel commercieel beschikbaar zijn. Er bestaat weliswaar geen eensluidende definitie van DCIM, maar veelal wordt hieronder verstaan: het geïntegreerde...

Veilig vormgeven van digitale transformatie

Veilig vormgeven van digitale transformatie

Herken en minimaliseer de uitvalsrisico’s van een IT-infrastructuur Om economische redenen is het voor veel middelgrote bedrijven moeilijk de eigen IT-experts alleen in te zetten voor de monitoring van IT-systemen. De oplossing? Een slim monitoring-softwareprogramma dat de grotendeels geautomatiseerde infrastructuur rondom de computerruimte bewaakt....