IT en infrastructuur als één geheel beheren

IDS1000-C

Waar het implementeren van DCIM soms nog een hele uitdaging is, gaan sommige aanbieders alweer een stap verder. Huawei heeft een oplossing ontwikkeld - ManageOne geheten - die het mogelijk maakt om een datacenter als één geheel te beheren. Dus IT én infra beheren via één managementplatform. Dat bleek tijdens een partnerconferentie die Huawei onlangs in München organiseerde.

De afgelopen jaren zien we op het gebied van het monitoren van de facilitaire infrastructuur van het datacenter interessante ontwikkelingen. Het volgen van het gedrag van losse systemen en installaties is niet meer voldoende om tot een goed beheer van de infrastructuur te komen. Met de komst van datacenter infrastructure management (DCIM) software proberen meer en meer datacenters grip op hun infra te krijgen.

Met een DCIM-pakket kunnen datacenter managers inzicht krijgen in het functioneren van hun technische infrastructuur. Daarmee is het invoeren van een geïntegreerde beheersmethode voor de infra-kant van het datacenter een belangrijke stap vooruit gebracht. Het is alleen niet genoeg. Want de uiteindelijke klant van het datacenter - zeg maar: de business - is niet zozeer geïnteresseerd in de prestaties van airco’s of de beschikbaarheid van UPS’en, maar kijkt enkel en alleen naar de vraag of bepaalde business processen beschikbaar zijn voor de eigen medewerkers van de organisatie of voor klanten. Hapert een business proces, dan is men niet geïnteresseerd in de technische oorzaken van die storing, maar wil men uitsluitend weten wie men moet waarschuwen en hoe lang een incident gaat duren voordat alles weer naar behoren functioneert.

Inzicht geven

Dit betekent voor het datacenter dat het beheren van de infrastructuur onderdeel dient te zijn - of te worden - van een veel uitgebreider managementplatform. Dat werkt als volgt. De werkprocessen van de business worden mogelijk gemaakt door applicaties. Deze applicaties maken gebruik van IT-hardware (servers, storage, networking en dergelijke) die op zijn beurt weer wordt ondersteund door een facilitaire infrastructuur die bestaat uit power, koeling, bekabeling en meer. Soms draaien deze applicaties in een eigen datacenter, maar even zo goed kan sprake zijn van uitbesteding naar een hosting-partij, een public cloud-omgeving (Amazon Web Services en dergelijke) of wordt de software gehost door een partner. Denk in het laatste geval bijvoorbeeld aan shared service centers die onder andere bij gemeenten populair zijn.

De informatie over de status van het datacenter maakt dus onderdeel uit van een veel bredere aanpak die business managers inzicht moet geven in de stand van zaken rond zijn business proces. Dat kan gebeuren via een relatief eenvoudig dashboard waarin via een stoplicht de status wordt aangegeven. Met eventueel enkele mogelijkheden om bij een oranje of zelfs rode situatie door te klikken zodat de business manager meer informatie krijgt over de feitelijke problemen.

Onder één paraplu

Alle informatie over de status van applicaties, IT-hardware en infrastructuur dient dus met elkaar geïntegreerd te worden. Huawei heeft nu als een van de eerste aanbieders een managementplatform ontwikkeld dat precies dat als doel heeft: het monitoren en beheren van de gehele stack van applicatie tot pdu. Daarmee brengt men dus deze gehele stack onder één paraplu.

Dat bleek onlangs tijdens een partnerconferentie die Huawei’s Network Energy-divisie in München organiseerde. Al gaf dr. Fang Liangzhou, vice-president van deze divisie, aan dat er nog heel wat werk te verzetten is voordat het ideaalplaatje zoals hierboven geschetst volledig kan worden ingevuld. Toch is er al veel bereikt. Het gaat om de ManageOne-software. Dat zal zeker voor facilitair georiënteerde datacenter managers een nieuwe productnaam zijn. Wellicht kennen zij wel NetEco. Deze software is oorspronkelijk ontwikkeld voor de telecom-tak van Huawei en dient om de infra-kant van carrier-sites te beheren en aan te sturen. Die software vormt inmiddels tevens de basis voor de beheer- en monitoring-software die Huawei nu ook voor datacenters beschikbaar heeft. Het is zeg maar de DCIM-oplossing van het concern.

Module binnen ManageOne

Interessant genoeg staat NetEco echter niet op zichzelf. Het is een module die binnen de veel bredere ManageOne-managementoplossing past. Andere modules binnen ManageOne richten zich - bijvoorbeeld - op het beheren en de provisioning van storage of het managen van server-capaciteit. In figuur 1 is een beeld geschetst van de reikwijdte van ManageOne en de mogelijkheden die dit platform een datacenter - of beter gezegd: en IT-afdeling - biedt. Het NetEco/DCIM-deel zit in dit schema onder andere in het vak ‘DC Health Diagnosis’ en ‘DC Topology Navigation’.

Figuur 1. De functionaliteit van Huawei’s ManageOne-managementplatform.

In eerste instantie heeft Huawei ManageOne ontwikkeld voor gebruik in door het concern zelf gebouwde datacenters. Met andere woorden, datacenters waarin in principe alles door Huawei zelf is geleverd - van UPS tot servers tot netwerkapparatuur. De situatie in veel datacenters is natuurlijk heel anders. Daar is al IT-hardware van andere merken in gebruik en hetzelfde geldt voor de power- en koelinginstallaties. Ook is vaak al heel wat software van andere aanbieders in gebruik voor het beheren van die hardware en de infrastructuur.

ManageOne bij 2K Telekom

Daarom heeft Huawei zelf reeds een serie interfaces ontwikkeld waarmee ManageOne kan ‘praten’ met andere beheer-tools. Daarnaast zoekt het concern nadrukkelijk samenwerking met andere aanbieders. Op tal van gebieden, maar zeker ook rond ManageOne. Daarom organiseerde het bedrijf voor het eerst in zijn geschiedenis in oktober een zogeheten developer conference. Doel van dit in Shenzhen georganiseerde event is tot samenwerking met andere softwareontwikkelaars te komen. Of zoals Fang Liangzhou het in München uitdrukte: “ManageOne heeft open interfaces. Daarmee bedoel ik dat wij heel graag met andere softwareontwikkelaars samenwerken om de functionaliteit van ManageOne verder uit te breiden. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het samen ontwikkelen van een goede interface tussen ManageOne en een managementpakket van een andere aanbieder. Maar de samenwerking kan ook betrekking hebben op software die aan ManageOne wordt gekoppeld en waarmee we de functionaliteit van ons platform verder uitbreiden of verdiepen.”

ManageOne is in Europa vooralsnog bij 2K Telekom in gebruik. Dit is een Roemeense aanbieder van telekom-services die zijn dienstenpakket heeft uitgebreid met cloud-diensten. Hierbij maakt men gebruik van prefab datacentermodules van Huawei die compleet met ManageOne ‘aan boord’ worden geleverd. In China wordt het platform al enige tijd gebruikt. Onder andere door China Mobile dat in zijn datacenters streeft naar een zogeheten provisioning-tijd van 30 minuten. Dit wil zeggen, dat binnen een half uur een verzoek van de business voor nieuwe of extra verwerkingscapaciteit beschikbaar moet zijn. Dat is natuurlijk niet alleen een IT-vraagstuk, maar wil bijvoorbeeld ook zeggen dat China Mobile precies moet weten waar ruimte beschikbaar is in zalen of racks of waar stroom beschikbaar is. Maar bijvoorbeeld ook waar op data moment onderhoud wordt gepleegd en dus even geen mogelijkheid is om apparatuur te plaatsen, ook al is daar wellicht volop ruimte in racks. Anders gezegd: het beschikbaar stellen van nieuwe IT-capaciteit aan de business is niet enkel en alleen een kwestie van voldoende IT-hardware beschikbaar hebben, maar natuurlijk ook zorgen dat altijd een actueel inzicht bestaat in de facilitaire infrastructuur.

Robbert Hoeffnagel