<


Intel en Dell onderzoeken inzet Datacenter Infrastructure Management

Hoewel het nut van de inzet van softwaresystemen voor het managen van de datacenterinfrastructuur (DCIM) met enige regelmaat opnieuw wordt aangetoond, laat recent onderzoek van Intel en Dell onder meer zien dat niet meer dan 53 procent van de ondervraagde datacentermanagers gebruikmaakt van een DCIM-systeem. Het onderzoek werd gedaan in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Hier een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Aan het onderzoek, dat eind 2015 werd uitgevoerd, deden in totaal 154 datacenteroperators mee, 79 uit de US en 75 uit de UK. Van de deelnemende bedrijven telde 23 procent tussen de 500 en 1000 medewerkers, 21 procent tussen de 1000 en 2000, eveneens 21 procent tussen de 2.000 en 5000, 20 procent had tussen de 5.000 en 10.000 medewerkers en 15 procent viel in de categorie 10.000+. Deelnemers moesten minimaal vijf jaar ervaring hebben in server/infrastructuur-management en tevens beschikken over hands-on ervaring op gebied van stroombeheer en datacenterkoeling. Doel van het onderzoek was allereerst om een beeld te vormen van de bestaande datacenteromgeving van de respondenten, met name op gebied van DCIM-gebruik, temperatuur- en powermanagement. Verder werden er vragen gesteld over mogelijke verbeterpunten van de gebruikte beheertools (indien aanwezig). “Vanuit Intel en Dell wilden we vooral ook uitvinden of we met de bestaande roadmap van de door Intel en Dell gezamenlijk op de markt gebrachte oplossingen voor DC-infrastructuurmanagement nog op het juiste spoor zaten”, zegt Jeff Klaus, GM Data Center Solutions bij Intel, in een toelichting op het onderzoek.

Belangrijkste uitkomsten

Iets meer dan de helft (53%) van de respondenten heeft een DCIM-oplossing geïmplementeerd. Dat kan worden opgevat als een beweging in de goede richting, maar tegelijkertijd geeft het aan dat bijna de helft zo’n oplossing nog niet heeft draaien. Dat betekent dat er nog het nodige te doen is qua voorlichting over de mogelijkheden en voordelen van DCIM. In dit licht is het een interessant gegeven dat datacentermanagers (in dit geval afkomstig uit de VS) die beschikken over de meeste ervaring (meer dan tien jaar) beduidend vaker gebruikmaken van een DCIM-systeem dan zij die minder dan tien jaar ervaring hebben (62% vs 44%). Hierbij moet wel worden aangetekend dat zich in de VS ook de meeste 5000+ bedrijven uit het onderzoek bevinden (37 vs 17 in de UK). Een onderliggende verklaring gebaseerd op een samenhang tussen (1) grootte van het datacenter, (2) inzet van een DCIM-oplossing en (3) managementervaring, dringt zich hier op.

Powerproblemen en koelingskwesties

Maar liefst 44 procent van de managers geeft aan minstens één keer per week te worden geconfronteerd met problemen met de stroomvoorziening. 21 procent treft dit meerdere keren per week en 8 procent heeft zelfs dagelijks last. Wat koelingskwesties betreft ligt het niet veel anders. In dit geval geeft 37 procent aan minstens wekelijks hiermee te maken te hebben. 21 procent moet zich meerdere keren per week hierover buigen en 7 procent wordt maar liefst dagelijks te maken met problemen met de koeling.

De reeds eerder geciteerde Jeff Klaus van Intel geeft, gevraagd naar een reflectie op deze cijfers, aan dat de noodzaak van de inzet van DCIM door deze cijfers alleen maar wordt onderstreept. “DCIM zorgt ten eerste voor meer granulariteit in je metingen. Je beschikt over veel meer meetwaarden, over veel meer telemetrische gegevens over je datacenteromgeving. Veel van die telemetrie bevindt zich al in de apparatuur die je in huis hebt. Als je bijvoorbeeld servers hebt staan die na 2007 zijn aangeschaft - en de meeste bedrijven beschikken daarover - dan heb je al heel veel telemetrie in huis waar je je voordeel mee kunt doen. Dat geeft je in potentie veel meer feedbackmogelijkheden over de stroomconsumptie van je apparatuur. Het geeft je ook real-time informatie over de temperatuur op deviceniveau. Dus je kunt drempelwaarden instellen waarboven een alert moet uitgaan. Je kunt ook trends in de temperatuurverandering vroegtijdig detecteren, zodat je al in kunt grijpen voordat een bepaalde drempelwaarde wordt bereikt. Er zijn veel operators die op rackniveau metingen doen, maar wij rusten elk device al uit met temperatuursensoren aan het frontpaneel. Dat zit standaard in elke Intel-chipset. Zo bieden wij de extra granulariteit, die met behulp van een DCIM-systeem ontsloten kan worden.”

Powermanagement

62 procent van de DC-managers gebruikt tools voor powermanagement, met het doel het stroomverbruik terug te dringen. De helft monitort het stroomverbruik gedetailleerd. 40 procent experimenteert met verhoging van de omgevingstemperatuur als middel voor het reduceren van de stroomkosten voor koelapparatuur. 45 procent geeft aan de powerconsumptie verder omlaag te willen brengen door middel van het opsporen en uitschakelen van apparatuur die niets staat te doen. Ruim de helft (54%) wil het monitoren van zijn stroomverbruik verder verbeteren en een vergelijkbaar aantal (55%) plant een verdere reductie van de energieconsumptie door de inzet van ondersteunende infrastructuur.

Met betrekking tot de mogelijkheid van het verhogen van de standaard datacentertemperatuur merkt Klaus op: “Wat wij aanbevelen is om je te houden aan de richtlijnen van de ASHRAE (‘American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers’). Je kunt ze gebruiken in een conservatieve setting, maar ook in een meer geavanceerde omgeving. Maar waar het in het algemeen op neerkomt, is dat je je datacenter op een flink hogere temperatuur kunt laten draaien dan in veel gevallen op dit moment gebruikelijk is. We zien dat als een hele belangrijke mogelijkheid voor klanten om hun koelingskosten naar beneden te brengen. Servers kunnen tegenwoordig gegarandeerd veel hogere temperaturen aan dan vroeger. We bevelen aan om door middel van kleine, iteratieve stappen de temperatuur te bepalen waarop nog zonder problemen goed gewerkt kan worden. Geleidelijk de temperatuur opvoeren dus en kijken wat voor effect dat sorteert op de airconditioning. Intel heeft in het verleden wat cijfers verzameld waaruit blijkt dat een verhoging met gemiddeld vier graden kan zorgen voor een reductie van 30 procent in het stroomverbruik van de airconditioning. Het gaat tenslotte om grote ruimtes, zodat er flinke besparingen mogelijk zijn.”

De primaire drijfveer om efficiënter met energie om te gaan, is het terugdringen van de operationele kosten. Driekwart van de respondenten geeft dat aan. 65 procent wil door efficiënter energiebeheer de serverdichtheid verder opvoeren: meer servers onderbrengen in dezelfde hoeveelheid ruimte. Dat laatste is overigens iets dat met name in de VS speelt (79% vs 51%). Op een meer verantwoorde manier met het milieu omgaan wordt in deze context door 64 procent genoemd. 50 procent geeft ‘voldoen aan de CO2-bedrijfsdoelstellingen’ als reden en 48 procent krijgt efficiënter energiebeheer gewoon als opdracht van de afdeling Facility mee. Iets meer dan drie op de tien (31%) voldoet overheidseisen op dit gebied.

Tot slot

De belangrijkste bevindingen van het Intel/Dell-onderzoek zijn weergegeven in de begeleidende infographic. Aan Klaus ter afsluiting de vraag, hoe hij verwacht dat de adoptiesnelheid van DCIM zich in de nabij toekomst zal ontwikkelen. “Ik ben wat dat betreft positief gestemd. DCIM-systemen zijn nog helemaal niet zolang op de markt en als we dan nu al een dekkingsgraad van 53 procent registreren, dan vind ik dat lang niet gek. Misschien gaat het niet zo snel als sommige analisten hebben voorspeld, maar we maken grote vorderingen in de reductie van de complexiteit van onze oplossingen. En als een operator aan zijn leidinggevende laat zien wat de potentiële besparingen zijn die een DC-managementoplossing hem kunnen opleveren, dan zie ik de DCIM-toekomst optimistisch tegemoet.”

Dick Schievels is journalist

dcim-survey-infographic
Meer over
Lees ook
DCIM cruciaal voor optimaliseren van datacenter

DCIM cruciaal voor optimaliseren van datacenter

Bij veel ondernemingen is het datacenter al lang het meest waardevolle bezit van de organisatie. De vraag naar computer- en opslagmiddelen neemt toe, maar dat geldt ook voor de kosten voor het energieverbruik van het datacenter. Daarmee is het voordeel van het optimaliseren van de infrastructuur van het datacenter evident - het is immers een belangrijke...

Europees project ontwikkelt open source datacenter management

Europees project ontwikkelt open source datacenter management

Het monitoren en meten van de belangrijkste hardware-componenten binnen het datacenter zijn uitgegroeid tot de belangrijkste kenmerken van de Data Center Infrastructure Management (DCIM) tools die momenteel commercieel beschikbaar zijn. Er bestaat weliswaar geen eensluidende definitie van DCIM, maar veelal wordt hieronder verstaan: het geïntegreerde...

Veilig vormgeven van digitale transformatie

Veilig vormgeven van digitale transformatie

Herken en minimaliseer de uitvalsrisico’s van een IT-infrastructuur Om economische redenen is het voor veel middelgrote bedrijven moeilijk de eigen IT-experts alleen in te zetten voor de monitoring van IT-systemen. De oplossing? Een slim monitoring-softwareprogramma dat de grotendeels geautomatiseerde infrastructuur rondom de computerruimte bewaakt....