Het wordt tijd voor de digitale transformatie van het datacenter

Hoezo, hoor ik u denken. Een datacenter staat toch praktisch gelijk aan de digitale transformatie? Het maakt alle nieuwe applicaties, werkwijzen en verdienmodellen mogelijk. Maar toch is het waar. Hoe we er ook naar kijken, een datacenter heeft nog altijd een component dat wordt gedomineerd door de facilitaire wereld en een waar IT het voor het zeggen heeft. Nieuwe technologieën als 3D en virtual- en augmented reality doen voorzichtig hun intrede. Maar dan voornamelijk op het gebied van de IT-omgeving. Voor het facilitaire deel, met het gebouw en bijbehorende voorzieningen, is dat anders. Tijd om daar verandering in te brengen.

afbeelding 1_Technische installatie in puntenwolk

Want waarom zou je de huidige technologische mogelijkheden niet inzetten voor het ontwerpen en bouwen van een datacenter? Het bouwproces wordt zo sneller en efficiënter. Bovendien kunnen meteen de wensen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, architectuur, techniek en bouwtijd worden meegenomen. In de industrie gebeurt dit al. SPIE past het concept ‘industrieel bouwen’ al jaren toe en heeft het recent geschikt gemaakt voor het bouwen van datacenters. Zo wordt het ook mogelijk om een datacenter op maat en modulair te bouwen met behulp van virtualisatie en digitalisatie.

Reduceren faalkosten

De winst van industrieel bouwen zit ‘m in het reduceren van faalkosten. Diverse partijen (bron: NRC 19 september) hebben een inschatting gemaakt van de jaarlijkse faalkosten in de bouw. Het komt neer op minimaal 10% van de omzet. Dat is 6 miljard euro per jaar. De belangrijkste oorzaak is dat ieder gebouw uniek wordt ontworpen. En niet door één partij, maar steeds meer partijen. Kijk alleen maar naar het aantal verschillende busjes dat af en aan rijdt bij een bouwplaats. Dit werkt fouten in de hand. Denk daarbij aan fouten in het ontwerp, de planning en in de uitvoering. Hierdoor ontstaan er geschillen tussen de partijen onderling en moeten er kosten worden gemaakt om de fouten te herstellen.

Uit een onderzoek van AKD blijkt dat faalkosten vrijwel altijd aan houding en gedrag tussen de partijen toe te schrijven zijn. Elkaar onvoldoende op de hoogte houden en gebrek aan afstemming zijn de belangrijkste oorzaken. Anders samenwerken is daarom echt noodzakelijk geworden.

Industrieel bouwen

Wat houdt industrieel bouwen dan in? Het concept dat SPIE toepast kenmerkt zich door een uitgebreide voorbereiding, waarin de wensen van de klant centraal staan. Het is gebaseerd op de aanpak van Slimbouwen. Daarbij wordt een gebouw opgedeeld in gebouwdelen: casco, schil (onder andere gevel en dak), installaties en afbouw. Per gebouwdeel maakt de ontwerper keuzes uit de beschikbare deeloplossingen in de digitale bibliotheek. Deze digitale bibliotheek is in het geval van datacenters opgebouwd uit BIM-modellen van leveranciers. Op basis van de keuzes van de ontwerper rolt er een kant-en-klare prefab oplossing uit. Als 3D-object, inclusief alle daaraan gekoppelde (technische en financiële) informatie.

In het geval van een bestaand gebouw wordt er vooraf een 3D-laserscan gemaakt. Doordat de 3D-ontwerpen eenvoudig kunnen worden samengevoegd, is er inzicht in het totale ontwerp. Hetzij een nieuw gedeelte in bestaande bouw, hetzij een compleet nieuwe 3D-omgeving. De engineering is letterlijk op de punt nauwkeurig te zien, zoals de apparatuur en de specifieke aansluitingen per module. Deze aansluitingen bepalen voor een groot deel de kwaliteiten en prestaties van een gebouw. Om complexiteit en veel werk te voorkomen, heeft SPIE modules met standaard aansluitingen ontwikkeld.

Vervolgens worden de verschillende modules van het gebouw inclusief de technische functionaliteiten gebouwd. Daarna worden de modules naar de bouwlocatie vervoerd. Op locatie hoeft er dan alleen nog maar een connectie tussen de verschillende modules en aansluitingen worden gemaakt.

afbeelding-3_Transport-Born-Buggenum-050-615x461

Keuzevrijheden

Het voordeel van het gebruik van een digitale bibliotheek is dat een ontwerper van een gebouw niet iedere keer het wiel hoeft uit te vinden. Op basis van de vooraf bepaalde typologie, geometrie en lay-out van het gebouw zoekt hij in de digitale bibliotheek naar geschikte deeloplossingen (fundering, casco, gevel, dak, inbouw).

De bibliotheek beschikt over ‘ingebouwde’ keuzevrijheden om de concepten specifiek op maat te maken. Zoals bijvoorbeeld bij een koelingsoplossing. Op basis van de vraag van de klant kan de ontwerper kiezen uit oplossingen van verschillende aanbieders. Deze plaatst hij in het vooraf gedefinieerde model met overeenkomstige standaard aansluitingen, vermogens en rendement. Verschillende oplossingen kunnen zo makkelijk worden vergeleken, zonder dat de klant meteen vastzit aan type of fabricaat.

3D en virtual reality

Als het totaalontwerp eenmaal beschikbaar is in 3D, is het mogelijk om met behulp van virtual reality (VR) door het gebouw te wandelen. Zo kunnen zaken als veiligheid en volledigheid van het ontwerp worden gecontroleerd. Maar ook als het gebouw eenmaal staat, biedt VR legio mogelijkheden. Het maakt het onderhoud en beheer eenvoudiger doordat snel inzichtelijk wordt welke onderdelen aandacht behoeven. Aan elke asset zijn werkorders te koppelen. De gebruikte software is open source, waardoor het makkelijk te integreren is met ERP-pakketten of DCIM-oplossingen.

Daarnaast maakt het 3D-model scenarioplanning mogelijk. Aanpassingen en toevoegingen kunnen worden ingeladen. De impact die deze wijzigingen op het gebouw hebben, zijn dan snel te zien. Het biedt een gedegen basis voor het nemen van investeringsbesluiten.

SPIE_VR_mirror_view-615x332

Goedkoper en sneller

Door middel van industrieel bouwen is SPIE er van overtuigd dat een datacenter 20% goedkoper en 50% sneller gebouwd kan worden. Naast het reduceren van de faalkosten zijn er meer voordelen te noemen. Zo wordt het ontwerp en de bouw van een project niet meer door verschillende partijen uitgevoerd. Dat maakt de overdracht een stuk eenvoudiger. Een bestek of werktekeningen zijn niet meer nodig. Deze zijn immers al beschikbaar vanuit het 3D-ontwerp.

De kwaliteit wordt gewaarborgd doordat met uitontwikkelde en prefab deeloplossingen wordt gewerkt. Dit heeft ook positieve gevolgen voor de doorlooptijd van een project. Al in de ontwerpfase kunnen garanties worden gegeven over levertijden, prestaties en kosten. Dat voorkomt aanpassingen achteraf. Daarnaast kunnen tijdrovende processen zoals het aanvragen van vergunningen eerder worden gestart, omdat vooraf bekend is welke installaties in het gebouw worden geplaatst.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid wordt er ook winst behaald. Doordat de kant-en-klare modules direct op de bouw worden afgeleverd, zijn er minder vervoersbewegingen van en naar de bouwplaats. Maar ook rennovatie of het aanpassen van het gebouw wordt eenvoudiger. Alles kan met precisie vanachter het bureau worden uitgewerkt en beproefd.

En tot slot biedt de manier van ontwerpen en bouwen een antwoord op het groeiend personeelstekort in de bouw. Door prefabricage zijn er minder mensen op de bouwplaats nodig.

Kortom, het industrialiseren van het bouwproces en het gebruik van de huidige technologische mogelijkheden bieden veel voordelen. Ook voor het datacenter.

Ben Meesters, business development manager bij SPIE, business unit Mission Critical Datacenters

Lees ook
Hoe zetten Nederlandse bedrijven de cloud in voor digitale transformatie?

Hoe zetten Nederlandse bedrijven de cloud in voor digitale transformatie?

Digitale transformatie is voor veel bedrijven een 'hot item'. Veel organisaties kiezen er hierbij voor IT workloads van on-premises omgevingen naar de cloud te verplaatsen. Wilt u weten op welke wijze Nederlandse organisaties cloudoplossingen inzetten om digitale transformatie te realiseren? Dit hoort u op 1 februari op het CCE Nationale Cloud Monitor...