GREEN IT Amsterdam en partners lanceren eco-qube project

GreenIT

Green IT Amsterdam en een groep van Europese partners lanceren een nieuw project dat tot doel heeft de energie-efficiëntie en prestatieverbeteringen in kleine datacenters die tot stand komt via op AI gebaseerde koelsystemen te valideren. Dit zogeheten ‘Artificial Intelligence Augmented Cooling System’ functioneert als warmtebeheersysteem dat optimaal is geïntegreerd in het gebouw van de gebruiker.

Het gebruik van kleinere datacenters zal de komende jaren sterk groeien. Veel van dit soort faciliteiten zullen geïntegreerd zijn in bestaande of nieuwe gebouwen waarin - naast ICT - ook andere functies een plaats zullen krijgen. Tal van research- en innovatieprojecten hebben nieuwe technieken en processen opgeleverd die helpen het groeiende energieverbruik van grotere datacenters af te remmen. Deze nieuwe technologieën en concepten zijn echter nauwelijks toe te passen op kleine en in bestaande gebouwen geïntegreerde kleine datacenters. Toch wil de Europese Commissie graag dat ook het energieverbruik van dit soort faciliteiten wordt afgeremd.

Daarom financiert Europa via het Horizon 2020-programma een nieuw project genaamd ECO-Qube. Deelnemers aan ECO-Qube zijn onder andere Green IT Amsterdam, de van oorsprong Duitse Sustainable Digital Infrastructure Alliance evenals een aantal bedrijven en onderzoeksinstellingen uit onder andere Zweden, Zwitserland, Turkije en Spanje.

Dynamische structuur

De aanpak van ECO-Qube bestaat uit het verenigen van bestaande en reeds gevalideerde technologieën voor energie-efficiëntie in een dynamische structuur die nieuwe of bestaande gegevens mogelijk maakt. Het uiteindelijke doel is om referentierichtlijnen op te stellen die eigenaren en gebruikers van kleine datacenters in staat stellen om het door ECO-Qube ontwikkelde ontwerpconcept te gebruiken.

Het project zal innovatieve dynamische koeling, ondersteund door zonaal warmtebeheer, introduceren in een systeem dat volledig is verbonden met het gebouw. Het systeem maakt gebruik van de big data die zonale temperatuurstijgingen voorspelt. Deze big data wordt verzameld via de monitoring van het CPU-gebruik, temperatuur en stroomverbruik van de IT-apparaten. ECO-Qube maakt gebruik van AI om in al deze gegevens patronen te herkennen en voorspellingen te doen.

De partners in dit project zullen een smart energiemanagementsysteem voor de opgestelde ICT-omgeving ontwikkelen dat volledig wordt geïntegreerd met het energiebeheersysteem van het gebouw waarin het kleine datacenter zich bevindt.