Experts op het gebied van noodstroom aan het woord: B&A ‘Altijd Stroom’-event

Altijd Stroom 1

Wat kan je het beste doen wanneer je als bedrijf noodstroomoplossingen als expertise hoog in je vaandel hebt staan en dat graag wilt delen? Dan organiseer je een netwerkevent voor relaties, leveranciers en klanten waarin door experts uit de markt wordt ingegaan op de recente noodstroomontwikkelingen. B&A in Houten is zo’n bedrijf. Op 15 oktober organiseerde zij het B&A ‘Altijd Stroom’ event, waar ruim 200 geïnteresseerden op afkwamen.

Onder toeziend oog van oud-directeur en medeoprichter Bert van Iperen werden de gasten door diverse sprekers uit de praktijk meegenomen in de laatste ontwikkelingen, uitdagingen en trends. De logische rode draad door alle acht presentaties was duurzaamheid in een markt waarin de vraag naar en het aanbod van data alsmaar blijft groeien.

Duurzaamheid

Zo liet Darren Cater van Delta Electronics ­duidelijk zien dat de snelle groei van het IoT zorgt voor veranderingen in de IT-architectuur en in de infrastructuur van datacenters. Nu al worden er wereldwijd per minuut zo’n 42 ­miljoen WhatsApps en andere tekstberichten verstuurd. De gevolgen van de enorme groei van digitalisering voor de datacentermarkt en de druk om zo energie-efficiënt als mogelijk te opereren, laten zich raden. Niek van der Pas van Legrand ging hier in zijn sessie inhoudelijk dieper op in. De potentiële groei van de datacentermarkt zal afnemen en het gebruik van renewable energiebronnen is een must. Willen we ook in de nabije toekomst aan de vraag naar dataopslag en dataverwerking blijven voldoen, dan is een enorme verlaging in het stroomverbruik van IT-apparatuur en datacenter infra noodzakelijk.

Praktijk

Inmiddels was de toeloop van geïnteresseerde gasten zo groot geworden, dat de organisatie besloot om de seminars in een grotere ruimte voort te zetten. Een ruimte waar de geur van diesel vermengd werd met die van hamburgers en patat. B&A zorgde niet alleen voor inhoudelijke lezingen maar zeker ook voor de inwendige mens. De grotere seminarruimte grensde aan een forse partytent waar leveranciers de theorie van hun PowerPoint-­presentaties in praktijk konden laten zien. Zo konden de bezoekers op de stand van Hydac en ­Reehorst met eigen ogen zien hoe het nu ­precies zit met de filtratie van biodiesel en krijgt zoiets als het block diagram modulaire gelijkrichters toch een andere dimensie. Maar ook Ko Nieuwenhuijse van Helix kon hier ­dieper ingaan op zijn prestatie over de nut en vooral noodzaak van de implementatie van NEN2767.

Op de bres klimmen

Veel inhoudelijke informatie dus in een relatief korte tijd. Logisch dan ook dat Leon Verbeek, de managing director van B&A met een zekere trots de bezoekers een blik gunde in het portfolio van B&A. De dag werd in stijl afgesloten door Stijn Grove die op zijn bekende manier duidelijk maakte dat de DDA bij de overheid op de bres klimt voor de datacentersector die alleen maar in belang toeneemt. De presentatie van Stijn sloot naadloos aan op de lezing van Martijn Imming van Eaton over energy storage en Jeffrey Bartels van E.d.mij die zijn toehoorders prikkelde met de niet onbelangrijke vraag hoe je met noodstroom installaties geld kan verdienen.

Altijd Stroom 2

Voldoende stof om na te praten met collega’s en specialisten. Zo bleef het nog lang onrustig in de partytent van B&A aan de Vleugelboot in Houten.