Einde groei vermogen per m2 is in zicht

DDI #5

Met het eerste kwartaal vers achter de rug, zien we in april het meest duidelijk de afvlakking van de groei die kenmerkend is voor het begin van het jaar. De vooruitzichten voor de komende drie maanden blijven echter positief en de vooruitzichten voor de langere termijn maken zelfs een sprongetje. Maar ook zien we duidelijk dat aan de groei van het aantal MW’s per vierkante meter een einde zit en dat het keerpunt in zicht komt. 

In de driemaandelijkse terugblik is het positieve effect van het vierde kwartaal nu helemaal uitgewerkt. De groei op het vlak van vermogen en het investeringsniveau blijft ruim positief, maar op het vlak van het aantal vierkante meters weet de index maar net boven de 50 punten te blijven. Met andere woorden, er werden nauwelijks extra vierkante meters in gebruik genomen. Al met al daalt de index met de terugblik 6 punten in vergelijking met vorige maand.

Voor de komende drie maanden verandert de index minimaal. Hij blijft op 62 staan, dankzij een kleine stijging van 1 punt op het vlak van investeringen en lichte afnames op het vlak van oppervlakte en vermogen (beide -1 punt). De jaarlijkse vooruitblik stijgt sterk.

Tabel: Dutch Datacenter Index, april 2015

  Jan -Mar Apr – Jun Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 52 55 63
Vermogen 59 63 66
Investeringen 57 64 73
Totaal 57 62 68

Vooruitblik

De index begint steeds sterker te bevestigen dat ook 2015 een topjaar wordt voor datacentergroei. Het optimisme in de 12-maandelijkse vooruitzichten spreekt boekdelen: een stijging van 4 punten naar maar liefst 68. Hoewel de groei sterk is op alle gebieden, wordt een interessante onderliggende trend zichtbaar. Het verschil in de score op het gebied van vierkante meters en vermogen wordt naar verwachting steeds kleiner en ontloopt elkaar over 12 maanden nog maar weinig. Waar de vraag naar vermogen per vierkante meters de afgelopen jaren alsmaar toenam, zien we nu dat de hardware leveranciers de energie efficiencyslagen dermate weten te versnellen, dat nieuwe racks ondanks een toenemende capaciteit, minder vermogen nodig hebben. Het duurt even voordat dat effect volledig doorsijpelt in het datacenter, maar het lijkt erop dat het kantelpunt binnen anderhalf jaar bereikt kan worden. In de loop van 2016 zouden we dan kunnen zien dat het aantal vierkante meters harder gaat groeien dan de MWs.

Figuur: Dutch Datacenter Index, Januari 2014 - April 2015

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research

 
Dossiers