Eerste Europese norm voor klimaatadaptatie gepubliceerd

hoog water

Onlangs is de NEN-EN-ISO 14090 ‘Klimaatadaptatie - Principes, eisen en richtlijnen' gepubliceerd. Dit is de eerste norm in een reeks over klimaatadaptatie die door ISO wordt ontwikkeld en die als Europese norm wordt overgenomen.

Deze normen geven organisaties handvatten om alleen of in samenwerkingsverbanden maatregelen voor klimaatadaptatie te plannen, in te voeren en te monitoren op effectiviteit. Vanuit Nederland wordt aan de ontwikkeling van deze normenserie gewerkt door de NEN-commissie voor klimaatadap­tatie.

NEN-EN-ISO 14090

De basis van de reeks normen voor klimaatadaptatie is gelegd met de NEN-EN-ISO 14090. Deze norm is in juli officieel gepubliceerd als de eerste Europese norm voor klimaatadaptatie en overgenomen als ­Nederlandse norm.

NEN-EN-ISO 14090 is bedoeld als een raamwerk dat organisaties in staat stelt om de ­effecten van klimaatverandering bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid, strategieën, plannen en activiteiten de nodige aandacht te schenken.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer het identificeren van klimaateffecten, het begrijpen van klimaatrisico’s, het opstellen van een klimaatadaptieplan, monitoring en rapportage.

Internationaal

Om de internationale normalisatietrajecten te volgen en te beïnvloeden, nationaal bredere discussies op het gebied van klimaatadaptatie te voeren, belanghebbenden voor te lichten en te informeren, en met nationale trajecten af te stemmen, is in 2018 de NEN-commissie ‘ISO-normen voor klimaatadap­tatie’ van start gegaan. Deze commissie richt zich met name op managementnormen op het gebied van klimaatadaptatie in de ISO 14000-serie.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm en de commissie ‘ISO normen voor klimaatadaptatie’: Dick Hortensius, consultant normontwikkeling, telefoon 015 269 01 15 of e-mail mm@nen.nl.