Dutch Datacenter Index opnieuw hoger

DDI 7-8

De voorzichtige stijging van de DDI vorige maand zet zich bij de meting van eind juni voort. Zowel de graadmeter voor de datacenteractiviteit in de afgelopen drie maanden, als de graadmeter voor het komende kwartaal liggen een punt hoger ten opzichte van eind mei.

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen Pb7 Research en DatacenterWorks de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort en krachtig in beeld. We meten iedere maand of de activiteit de afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel is afgenomen en wat de verwachtingen zijn voor de komende drie en twaalf maanden.

Juni/juli 2014

Hoewel de DDI tot nog toe bij iedere meting een sterke groei van de datacenteractiviteit laat zien, zwakte de groei in de eerste maanden van dit jaar licht af. In de laatste twee metingen, zien we de groei juist weer sterker worden. De score van driemaandelijkse vooruitblik ligt bovendien ruim boven de terugblik, waardoor een verdere versnelling in de verwachting ligt. Met deze score van 75 punten komen we steeds verder boven de 50, het punt waarbij groeiers en krimpers elkaar in evenwicht houden.

Ook de vooruitzichten voor de komende twaalf maanden blijven bijzonder positief met beduidend meer datacenters die groei verwachten, dan datacenters die krimp verwachten. De index handhaaft zich hier op 70 punten, gelijk aan de vorige twee metingen, maar een stuk onder de driemaandelijkse verwachting. Dat zou op een mogelijke vertraging (van de hoge groei) later in het jaar kunnen duiden.

Investeringen

Hoewel de DDI-scores redelijk stabiel zijn in de afgelopen maanden, zijn er enkele interessante trends waarneembaar in de onderliggende cijfers. Op het gebied van het aantal vierkante meters dat in gebruik is, is de groei beduidend aan het afzwakken. De oppervlakte-KPI blijkt al maanden de minst sterke, wat op zich logisch is, aangezien de eisen per vierkante meter steeds verder toenemen. De 12 maandelijkse vooruitblik komt echter erg dicht bij de 50. Nader onderzoek wijst uit dat veel commerciële uitbaters blijven groeien, waar in-house datacenters capaciteit consolideren en naar derden verplaatsen.

Intussen zien we een zeer sterke (verwachte) toename van de investeringen, vooral wat later in het jaar. Nog altijd zijn investeringen in energie efficiency en beheersystemen wat dat betreft leidend.

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research

 
Dossiers