Dutch Datacenter Index laat lichte daling zien

DDI

Dutch Datacenter Index heeft dit jaar maand op maand mooie cijfers laten zien, die erop duiden dat het aantal vierkante meters, de hoeveelheid betrokken MegaWatts en algemene investeringen sterk toeneemt. Ook in november zien we dat de index op een hoog niveau blijft, zei het dat de vooruitzichten wat aan het afzwakken zijn.

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen Pb7 Research en DatacenterWorks de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort en krachtig in beeld. We meten iedere maand of de activiteit de afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel is afgenomen en wat de verwachtingen zijn voor de komende drie en twaalf maanden.

November 2014

Bij de meting van midden november zien dat de datacenteractiviteit over de afgelopen drie maanden, ondanks de zomermaanden, stabiel is gebleven op een hoog niveau. Voor de driemaandelijkse terugblik is de index stabiel op 64. Voor de driemaandelijkse verwachting zien we de index echter een puntje zakken. Vooralsnog gaan we uit van een seizoensinvloed, waarbij in het eerste kwartaal wat gas wordt teruggenomen, maar aangezien de pas de eerste jaargang van de DDI is, kunnen we niet uitsluiten dat de groei wat vertraagd doorzet in 2015. Aangezien ook de 12-maandelijkse vooruitblik zakt, zelfs met 2 punten, blijven we de ontwikkelingen de komende maanden nauwgezet volgen.

Onder de motorkap van de index, zien we een paar interessante verschuivingen. Waar de groei in vierkante meters beduidend achterbleef bij de vraag naar vermogen, lijkt de vraag naar vierkante meters toch weer iets te versnellen, terwijl de snelle groei van het aantal MegaWatts wat afzwakt. Mogelijk is dit een tijdelijke ontwikkeling, maar we vangen ook steeds meer geluiden op dat de beweging richting High Density-omgevingen aan het afzwakken is.

Tabel: Dutch Datacenter Index, november 2014

  Aug -Okt Nov – Jan Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 56 54 55
Vermogen 67 63 66
Investeringen 64 61 68
Totaal 64 60 65

Vooruitblik

Zoals we vorige maand al aangaven, leidt de datacentermarkt weinig onder het zuchten en steunen van de economie. Dat goede datacenterfaciliteiten aan de basis staan van een betrouwbare digitale dienstverlening, is stilaan voor iedereen duidelijk en de eisen aan een goed datacenter nemen sterk toe. Dat betekent allerminst dat ieder datacenter groeit. Het aantal vierkante meters dat “particulier” in handen is van bedrijven en overheden, neemt zelfs af ten gunste van colocatie, hosting en cloudoplossingen. De echte groei in de datacenterwereld wordt niet gerealiseerd door het reguliere bedrijfsleven, maar voornamelijk door de sterke groei bij cloudleveranciers en internet media. Ook in 2015 zal de groei voornamelijk door deze ontwikkelingen bepaald worden.

Figuur: Dutch Datacenter Index, Januari - November 2014

                   

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research