Dutch Datacenter Index april/mei: Sterke groei zwakt licht af

DDI #5

De DDI scoort ook bij de meting van eind april zeer sterk met een score van 67 voor de afgelopen drie maanden en 70 voor de komende drie maanden. De terugblik ligt ook deze maand weer enkele punten lager dan de score van de vorige index.

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen Pb7 Research en DatacenterWorks de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort en krachtig in beeld. We meten iedere maand of de activiteit de afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel is afgenomen en wat de verwachtingen zijn voor de komende drie en twaalf maanden.

April/mei 2014

Vooralsnog hebben we de genoemde daling verklaard aan het hand van seizoensinvloeden, waarin de activiteiten in het laatste kwartaal een hoogtepunt bereiken. Afgaande op de relatief stabiele, positieve vooruitblik, zouden we in de volgende meting weer een opgaande lijn moeten zien. Desondanks blijven we met 67 punten zeer ruim boven de 50, waarbij groeiers en krimpers elkaar in evenwicht houden. De groeiers hebben en houden een ruime overhand.

Ook de vooruitzichten voor de komende twaalf maanden blijven bijzonder positief met beduidend meer datacenters die groei verwachten, dan datacenters die krimp verwachten. Desalniettemin daalt de index zowel voor de verwachtingen voor de korte als de lange termijn weer een punt. Omdat de daling zo gematigd is, is het moeilijk om daar nu al conclusies aan te verbinden.

Investeringen

De sterke groei is vooral het gevolg van een toename in de investeringen in het vernieuwen en optimaliseren van het datacenter. Ook het gebruikt vermogen groeit stevig en stabiel door in het komende jaar. Op het gebied van het aantal vierkante meters dat datacenters in gebruik hebben, verwachtten datacenter-beslissers in januari nog dat de groei zou gaan stabiliseren in de loop van het jaar, maar het aantal datacenters dat groei in het aantal vierkante meters verwacht, nam ook in april verder toe. Terwijl de vierkante meters steeds beter benut worden en de eisen per vierkante meter sterk toenemen, groeit de vraag zo snel dat het totaal aantal vierkante meters stevig blijft doorgroeien. De animo voor nieuwbouw blijft daarmee toenemen.

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research