<


DDA en omscholingstraject tot Data Center Professional

dda

We digitaliseren en automatiseren sneller dan ooit, en dat beïnvloedt  de manier waarop we werken fundamenteel. Inmiddels heeft de digitaal werkende bevolking een omvang van 2,2 miljoen en in 2025 groeit dit door naar 2.9 miljoen. Een niet te stoppen trend, die bovendien ook niet bij te houden is: de kennis en vaardigheden die we leren op school, zijn alweer verouderd nog voordat we starten op de arbeidsmarkt. Maar ook de baan die je nu hebt, zal continu veranderen of zelfs verdwijnen. Het is dus belangrijk om je continu en actief te verbreden en te verdiepen, zodat je relevant blijft op de arbeidsmarkt.

Die focus van overheid en onderwijs op “een leven lang ontwikkelen” is nu belangrijk dan ooit, zeker nu 350.000 banen op de tocht komen te staan door de Corona-crisis. Alleen al in Amsterdam is het aantal vacatures met 40% gedaald en het aantal werklozen toegenomen met 33% tot 27.000. Ook in Utrecht ziet het UWV een daling van 20% in het aantal vacatures en een stijging van 21% van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van 2019. We moeten nu actie ondernemen en versnellen, willen we het tij keren en de werkloosheidscrisis de kiem smoren.

Gelukkig zijn er volop kansen in andere sectoren, die snelgroeiend zijn en hard op zoek naar personeel. Onze datacentersector is daar een van. Juist nu iedereen thuis werkt en thuis leert en dus meer gebruik maakt van het internet, neemt de vraag naar datacenterdiensten fors toe. Datacenters zijn fundamenteel voor thuiswerkend Nederland, en dragen bovendien €1,5 milj. bij aan het BBP. Omdat de sector snel groeit, is er ook een grote behoefte aan personeel. Al in 2019 waren er honderden openstaande vacatures en verwacht wordt dat er tot 2024 duizenden banen bij komen. Een zeer toekomstbestendige sector, met gouden kansen voor ieder die affiniteit heeft met techniek en bereid is om te leren. 

Om die reden heeft de datacenterbranche het omscholingstraject tot Data Center Professional ontwikkeld, aangeboden door Data Center College en in samenwerking met het Ministerie van Defensie. Met als doel om mensen met de juiste technische competenties snel weer aan het werk te krijgen en te personeelstekorten in onze branche te reduceren. Wij zijn trots dat de branche dit initiatief zo snel heeft kunnen opzetten. Meer informatie over dit mooie initiatief vindt u op www.datacentercollege.com

Lees ook
Gezamenlijke brancheorganisaties maken zich zorgen: te weinig ambitie kabinet voor versterken digitale economie

Gezamenlijke brancheorganisaties maken zich zorgen: te weinig ambitie kabinet voor versterken digitale economie

Een coalitie van negen (branche)organisaties uit de digitale economie heeft de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd langs de digitale meetlat gelegd. Ze komen gezamenlijk tot de conclusie dat het kabinet digitalisering weliswaar belangrijk vindt, maar toch onvoldoende bereid blijkt om daarvoor regie te nemen en de juiste investeringen te doen....

Forse energiebesparing mogelijk door consolidatie infrastructuur onderwijssector

Forse energiebesparing mogelijk door consolidatie infrastructuur onderwijssector

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen kunnen een flinke energiebesparing realiseren door hun ICT onder te brengen bij een gedeelde e-infrastructuur. De besparing kan naar schatting oplopen tot tientallen procenten. Dit meldt SURF in het rapport ‘Duurzaam in de e-infrastructuur’. SURF inventariseert in het rapport de effecten van een overstap geïnventariseerd...