Behoefte aan hoogwaardige infra groter dan ooit

iStock-516293648

Nu steeds meer bedrijven door een proces van digitale transformatie gaan, lijkt het wel alsof alle technologie die daarbij komt kijken een niet-fysieke verschijningsvorm krijgt. De IT-infrastructuur wordt de cloud, servers zijn tegenwoordig virtueel en netwerken software-defined. Maar juist door die enorm snelle ontwikkelingen op IT-gebied was de behoefte aan een hoogwaardige fysieke infrastructuur nog nooit zo groot. 

Zowel bedrijfsleven als overheid zijn in de ban van data. Men verzamelt zoveel mogelijk gegevens, legt deze vast en analyseert ze liefst in realtime om zo snel mogelijk op trends en ontwikkelingen te kunnen inspelen. Om dit mogelijk te maken, is een flinke upgrade van de IT-aanpak van deze organisaties noodzakelijk. In feite worden daarbij alle belangrijke bedrijfsprocessen geautomatiseerd. Of anders gezegd: gedigitaliseerd. Vaak wordt deze ontwikkeling ook wel ‘digital transformation’ genoemd. 

Steeds belangrijker

Klassieke IT-architecturen als client/server passen daar niet meer bij. Die zijn niet flexibel genoeg om snel te kunnen inspelen op veranderingen bij klanten, concurrenten, wet- en regelgevers en dergelijke. Daarom kiezen steeds meer organisaties voor een aanpak waarbij de gehele IT-architectuur zo flexibel mogelijk wordt gemaakt. Applicaties worden dan niet meer zelf ontwikkeld maar afgenomen van SaaS-leveranciers. Deze applicatiesoftware wordt in makkelijk te verplaatsen virtuele machines geplaatst waarna de functionaliteit volgens een service-model wordt afgenomen. Het eigen netwerk moet makkelijk aangepast kunnen worden en dat lukt het beste wanneer de structuur en de capaciteit van de diverse netwerkonderdelen via software kunnen worden gewijzigd als de behoefte aan snelheid of throughput binnen de business-organisatie verandert. 

Soms lijkt het wel alsof de fysieke infrastructuur van het datacenter er als gevolg van al dit IT-geweld niet meer toe doet. Niets is echter minder waar. Eigenlijk is juist het tegenovergestelde aan de hand: naarmate de digitalisering van de bedrijfsprocessen van een business-organisatie verder toeneemt, groeit ook het belang van de fysieke infrastructuur. Een digitale organisatie is immers in hoge mate afhankelijk van de beschikbaarheid en de prestaties van applicaties, IT-hardware en netwerken die door datacenters worden gefaciliteerd. Het is dus van cruciaal belang om te beschikken over een of meer datacenters met een hoogwaardige fysieke infrastructuur. Het is dan ook logisch dat steeds meer organisaties tot de conclusie komen dat investeren in power, koeling en al die andere elementen die samen de fysieke infrastructuur van een datacenter vormen zeer belangrijk is. 

Volop uitdagingen

Hierbij zijn een aantal punten van groot belang. 

  • Voldoende energie voor de juiste IT-systemen - Door de komst van virtualisatie, zeer krachtige OCP (Open Compute) servers, geconvergeerde systemen waarbij het onderscheid tussen (bijvoorbeeld) compute, storage en networking componenten steeds kleiner is, is het naar het juiste apparaat brengen van de juiste hoeveelheid energie een steeds grotere uitdaging geworden.
  • De juiste temperaturen en andere omgevingsvariabelen - Naarmate de densiteit steeds verder toeneemt, zullen we meer moeite moeten doen om IT-apparatuur in een voor hen optimale omgeving te laten functioneren. Doen we dat niet, dan neemt de kans op storingen toe, terwijl de IT-hardware in veel gevallen ook geen maximale beschikbaarheid of prestaties zal kunnen leveren.
  • Makkelijk te onderhouden en beheren - Mechanische en elektronische apparatuur kan na verloop van tijd mankementen gaan vertonen. Dat vereist een weldoordacht beheer, maar ook dat bij een storing het probleem snel en efficiënt kan worden opgelost. Met de almaar toenemende densiteit van datacenters is dat geen eenvoudige opgave. Maar wie grip op deze uitdaging krijgt, zal zien dat prestaties en beschikbaarheid alleen maar verder toenemen. 

Vijf gevolgen

Voor veel klassiek beheerde datacenters geldt dat de fysieke infrastructuur relatief weinig aandacht krijgt. In de managementliteratuur spreekt men hierbij vaak van een ‘tactische uitdaging’ en die worden per definitie beschouwd als minder belangrijk dan de strategische aspecten van het IT-beleid. In die houding komt - gelukkig - steeds meer verandering. Steeds meer directies en raden van bestuur komen tot de conclusie dat de kwaliteit van de fysieke infrastructuur van een datacenter van doorslaggevend belang is voor het succes van de business. Daar heeft men dan vaak vijf redenen voor. 

Reden 1 - Technologie en kosten

Technologie kost geld. Logisch dat we dus altijd goed willen weten waarom we bepaalde investeringen doen en hoeveel die kosten. Maar de neiging om almaar te bezuinigen kent ook nadelen. Er komt immers een moment dat de kwaliteit in gevaar komt. 

Bovendien zien we dat als gevolg van digital transformation steeds meer producten en diensten van business-organisaties uit software bestaan of gebaseerd zijn op het razendsnel verzamelen en analyseren van data. Technologie als percentage van de totale kosten voor het ontwikkelen en leveren van een product neemt dus toe. Een hoogwaardige fysieke infrastructuur helpt om die kosten in de hand te houden. De kosten die we voor een fysieke infra maken bestaan uit drie soorten: energie, arbeid en fysieke ruimte. Slim beheer van de datacenter-infrastructuur met de hulp van bijvoorbeeld DCIM zorgt voor een optimalisatie van de infra-kosten, zonder dat sprake is van over- of onderinvestering. 

Reden 2 - Zakelijke risico’s

Bedrijven worden meer en meer afhankelijk van digitalisering. De risico’s die we lopen als gevolg van eventuele storingen in de fysieke infrastructuur worden dus steeds relevanter voor de business. We hebben het dan over bijvoorbeeld storingen in de energievoorziening, problemen rond netwerken en connectiviteit of een gebrek aan inzicht in de beschikbaarheid of prestaties van IT-systemen. Een koelingssysteem dat niet optimaal functioneert kan in technische zin wellicht een beperkt probleem vormen, maar kan wel degelijk een grote negatieve impact op het zakelijk succes van de organisatie hebben. 

Reden 3 - Operational excellence

Iedere business-organisatie streeft groei na. Een fysieke infrastructuur waarin te weinig is geïnvesteerd, zal echter zelden in staat zijn de groei van de business bij te benen. Daarmee hindert dit gebrek aan schaalbaarheid in het datacenter dus de groei van de business. Waar hebben we het dan over? Bijvoorbeeld gebrek aan ruimte op zaal om nieuwe IT-hardware te kunnen plaatsen om het groeiend aantal transacties te ondersteunen. Of een gebrekkig opgezette power-infrastructuur waardoor het lastig is om voldoende energie aan de juiste apparaten te leveren. Hetzelfde geldt voor koelingscapaciteit. Kent het datacenter onvoldoende mogelijkheden om de warmte die geproduceerd wordt door nieuw geplaatste IT-hardware af te voeren, dan hindert dit de business in de groei-ambities. 

Reden 4 - Flexibiliteit en innovatie

Vaak kan een business zakelijk innoveren door nieuwe technologie toe te passen. Denk aan business analytics, maar bijvoorbeeld ook aan Internet of Things-projecten, virtual reality-toepasssingen of nieuwe vormen van samenwerking. Technische innovaties als het gebruik van flash-geheugens en solid state disks (SSD) kunnen de snelheid of flexibiliteit bieden die dit soort innovatieve toepassingen nodig hebben. Maar kan het datacenter wel met SSD’s uit de voeten als het gaat om energieverbruik, koelingseisen en dergelijke? Kunnen de speciale security-systemen die nodig zijn om bijvoorbeeld realtime analytics veilig toe te passen wel worden geplaatst en van de juiste netwerkverbindingen of koeling worden voorzien? Met andere woorden: een snel en flexibel op zakelijke kansen inspelende business-organisaties heeft een datacenter nodig dat evenzeer in staat is vlot en soepel op de veranderende eisen en wensen in te spelen. 

Reden 5 - Security en compliance

Cybersecurity is van cruciaal belang voor iedere business-organisatie. Hetzelfde geldt voor het voldoen aan de almaar veranderende wet- en regelgeving ofwel compliance. Om op deze twee punten aan de hoogste eisen te kunnen voldoen, is het niet voldoende dat de organisatie flink investeert in - bijvoorbeeld - identity en access management (IAM) oplossingen. Ook de fysieke infrastructuur van het datacenter moet maximaal beveiligd zijn. Dan hebben we het over de fysieke beveiliging van het gebouw en het terrein, maar ook over de vraag of bijvoorbeeld het DCIM-pakket of een monitoring-systeem niet door cybercriminelen kan worden overgenomen. 

Bovendien dient de beheerder van het datacenter te kunnen aantonen dat de software, de data en de systemen in het datacenter niet door onbevoegden zijn misbruikt. Dit betekent dat de beheerder historische gegevens moet kunnen overleggen die bijvoorbeeld precies aangeven wie wanneer op welke zaal is geweest, dat beheersoftware op tijd is voorzien van de laatste updates, dat er geen onbevoegden toegang tot het gebouw hebben gehad, terwijl bovendien is geadministreerd wie wanneer en hoelang in welke zaal of gang is geweest. 

Fysiek fit worden

Hoe kan een datacenter aan al deze eisen ten aanzien van de fysieke infra voldoen? Om dit te bereiken, zijn drie stappen nodig: 

  1. Zorg dat de verantwoordelijkheid voor de fysieke infrastructuur hoger in de organisatie komt te liggen dan nu het geval is. De huidige houding van ‘niet-aankomen-als-het-niet-stuk-is’ is niet langer voldoende. Er zal door een strategische bril naar de fysieke infra moeten worden gekeken. Het vormt immers het cruciale fundament voor de digitale operatie van de business. 
  1. Zorg voor een herontwerp van het datacenter. De afgelopen paar jaar is enorm veel veranderd in het datacenter en het zal in veel gevallen maar zeer de vraag zijn of de fysieke infra nog wel toegerust is op de eisen en wensen van de business. Waar staat bijvoorbeeld welke IT-apparatuur en hoe wordt bepaald hoe deze apparatuur wordt opgesteld? Is die indeling wel optimaal? Kunnen we meten hoeveel energie bepaalde IT-apparatuur verbruikt? Is alle netwerkapparatuur die de verbinding met externe applicaties of de cloud mogelijk maken wel voldoende beveiligd? 
  1. Schakel externe expertise in. Veel IT-afdelingen hebben nauwelijks kennis of ervaring als het om power of koeling in het datacenter gaat. Hetzelfde geldt voor menig facilitaire afdeling. Het is dus maar de vraag of zij intern over voldoende expertise beschikken om de hiervoor genoemde onderzoeken zelf uit te voeren. Overweeg daarom om externe deskundigen bij het moderniseren van de fysieke infrastructuur van het datacenter te betrekken. 

Door de beschreven componenten binnen de fysieke infrastructuur te adresseren, zijn datacenter managers beter in staat om de organisaties welke ze bedienen, succesvol te laten zijn. Dit terwijl deze professionals op zoek blijven gaan naar de vele mogelijkheden op het gebied van virtualisatie, cloud en software-defined IT-infrastructuren.

Raritan, een merk van Legrand, gespecialiseerd in datacenter stroomoplossingen zoals intelligente PDUs, transfer switches en serverkast-omgevingssensoren biedt lezers de mogelijkheid om de volledige whitepaper ‘Data Center Physical Realities in a Software-Defined and Virtualized World’ te downloaden op www.Raritan.nl.