Alastair Waite van CommScope over 4 belangrijke trends in datacenters

Alastair Waite van CommScope

Praten over datacenters doet Alastair Waite graag. Want al snel in het gesprek benoemt hij nog een vijfde trend die hij wil noemen: sustainability. “Vergroening en economie versterken elkaar inmiddels. In tegenstelling tot enkele jaren terug zien we dat kiezen voor duurzame(re) producten nu ook financieel gunstig uitpakt.”

Papieren verleden

Door de huidige economische situatie met alle problemen die we zien in supply chains, zijn de kosten van het transporteren van producten enorm gestegen. Dan zoek je natuurlijk naar goedkopere transportvoorzieningen, maar je kijkt ook naar mogelijkheden om simpelweg minder te verschepen. Als een klant tien panelen nodig heeft, is het dan werkelijk nodig om bij ieder individueel paneel een handleiding te stoppen? Of kunnen we die net zo goed vervangen door een qr-code die de weg wijst naar een webpagina waar een pdf van die manual staat? Dat soort maatregelen scheelt enorm: in aantallen handleidingen die we moeten drukken, in het aantal items dat we in een zending stoppen, in het aantal manuals dat de klant - waarschijnlijk - in het ‘papieren’ verleden al snel zou weggooien, noem maar op.”

Verpakkingsmateriaal is ook een punt dat veel aandacht krijgt van datacenter managers. “Daar wordt heel duidelijk om gevraagd. Het moet kleiner, lichter, zo min mogelijk plastic. En het restmateriaal dat we dan hebben, moet makkelijk zijn te hergebruiken.”Het is echt een belangrijke eis van datacenters geworden. Interessant genoeg scheelt dat voor veel fabrikanten natuurlijk ook vaak in de kosten. Bijvoorbeeld voor transport.”

Van 100 naar 400 Gb

Betekent sustainability ook dat CommScope steeds dichter bij klanten gaat produceren? Dat ziet Waite niet zo snel gebeuren. “We hebben nu grote en ten opzichte van de belangrijkste markten goed gekozen productiefaciliteiten waar de technische installaties volledig zijn geoptimaliseerd. Daardoor kunnen we daar vaak ook de investeringen doen die positief uitpakken voor het milieu. Zouden we meer maar kleinere productiefaciliteiten hebben, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we daarmee onbedoeld een wat grotere milieu-footprint zouden krijgen.”

Een andere trend die Waite wil benoemen is het feit dan de migratie van 100 naar 400 Gb flink aan het doorzetten is. “De prijs per GB komen snel omlaag door een betere integratie in switches. Die worden meer dense, waardoor je meer datatransmissie kunt realiseren met minder apparatuur Daardoor kan ik meerdere switching layers in elkaar schuiven. De vraag is dan alleen wel: hoe krijg ik al die data aan de andere kant ook weer uit die switch? Daar is nieuwe technologie voor nodig, zoals de 16 fibre NPO connector die we als CommScope laatst met onze Propel-portfolio hebben gelanceerd.”

IT en infra

De scheiding tussen IT-afdelingen en infrastructuurmedewerkers die we lange tijd in het datacenter hebben gezien, lijkt kleiner te worden. “Het valt mij inderdaad op dat de kennis van veel IT-afdelingen op het gebied van bekabeling en connectiviteit flink is toegenomen. Men is zich erg bewust van wat zij nodig hebben. De vertaalslag blijft echter soms nog lastig. Dan zien we bijvoorbeeld dat een IT-architect een aantal lijntjes trekt tussen wat servers en een reeks switches. De bekabelingsmensen hebben dan vaak nog heel wat vragen en opmerkingen waar die IT-architect niet altijd rekening mee heeft gehouden. Daarmee wordt die eenvoudige tekening met een handvol lijntjes tussen servers en switches al snel toch weer complex. Dus begrijpen ze elkaar al volledig? Nee, dat niet. Er is nog best wel wat werk te verzetten op dat gebied.”

OM5 en nieuwe locaties

Ook opgenomen in het nieuwe trendrapport is de opkomst van nieuwe datacenterlocaties. “Naast de traditionele steden - Londen, Amsterdam, Frankfurt en Parijs - zien we dat er gezocht wordt naar andere locaties waar bijvoorbeeld nog wel voldoende stroom is. Of waar minder problemen met de watervoorziening zijn. Die wens voor nieuwe locaties is er, maar in de praktijk blijkt dit toch niet zo eenvoudig. Punt is namelijk dat die nieuwe locaties aan tal van eisen moeten voldoen. Zoals low latency. Maar minstens zo belangrijk: er dient voldoende kennis aanwezig te zijn. We noemen dat in ons rapport een ‘knowledge chain’. Op tal van gebieden moet voldoende kennis en moeten voldoende goed opgeleide mensen aanwezig zijn om daadwerkelijk tot een bloeiende datacentersector te kunnen komen.”

Single mode is the way to go in data centers”, zegt Waite tenslotte. “Dan kunnen we veel data over lange afstanden sturen. Multimode/OM5 kan ook. Dat is wat goedkoper, maar kent afstandsbeperkingen. OM5 is vrij nieuw en biedt fiber dat extra bandbreedte biedt (meerdere wave lengths). Hierdoor is meer density mogelijk en dus meer capaciteit in datacenters.” Interessant daarbij is, zegt Waite, dat je soms die maximale lengte wat kunt oprekken, zodat het toch binnen de gekozen architectuur past, terwijl je toch ‘standards compliant’. “Daarbij moet je echter wel goed opletten met welke leverancier je werkt, want niet allemaal bieden ze de mogelijkheden van een dergelijke ‘superset’”.

Lees ook
Amsterdam en de datacenters moeten gaan bewegen

Amsterdam en de datacenters moeten gaan bewegen

Amsterdam heeft er nog een probleem bij en volgens de lokale pers zal nu nog meer naar datacenters gekeken gaan worden. Die belangstelling heeft niets te maken met het gebrek aan stroom of ruimte. Amsterdam heeft enorme behoefte aan restwarmte om het warmtenet te kunnen realiseren.

Lansingerland zit vol, Amsterdam heeft wel ruimte op het stroomnet

Lansingerland zit vol, Amsterdam heeft wel ruimte op het stroomnet

Tot ver over de landsgrenzen weet men dat er in Amsterdam geen ruimte is voor datacenters en andere grote verbruikers omdat het stroomnet vol zit. Dat speelt sinds ongeveer 2016 en sindsdien is er toch wel wat veranderd. Het wordt tijd dat aan beide zijden van de grens duidelijk te maken.

Niemand ontwerpt bewust kabelspaghetti, toch blijft cable management in veel datacenters lastig

Niemand ontwerpt bewust kabelspaghetti, toch blijft cable management in veel datacenters lastig

Kabelbeheer was en is een uitdaging in veel datacenters. In dit artikel behandelt David Cuthbertson, een bekende cable management-specialist die al meermalen heeft bijgedragen aan bekabelingsstandaarden zoals de nieuwe TIA TR-60, het documenteren van bestaande koper- en glasvezelconnectiviteit, evenals enkele van de uitdagingen die men onderweg kan...