Praktische oplossingen voor duurzame serverruimtes

Opdrachtgevers en uitvoerders hebben bij zowel nieuwbouw, als de herinrichting van een bestaande serverruimte, met veel zaken rekening te houden. Een van de punten die in elke fase ter sprake komt, is de duurzaamheid. Het letterlijke begrip zelf wordt daarbij weinig gebruikt. Wel is onmiskenbaar zichtbaar dat de optelsom van aandachtspunten leidt tot een duurzamere bouw, inrichting en exploitatie.

Van gesegmenteerd naar integraal

Rittal constateert bovenstaande al enige tijd. Men merkt dat waar voorheen vragen uit de markt wezen op een gesegmenteerde aanpak, er steeds meer aandacht komt voor het geheel. Het gaat niet meer om het aanschaffen van een zuinigere koeling, er wordt naar de hele keten gekeken om te zien wat de koelingsbehoefte bepaalt en of het mogelijk is daar verbeteringen door te voeren. Die belangstelling gaat overigens gepaard met de komst van hardware die op hogere temperaturen kan opereren en daardoor minder koeling nodig heeft. De impact daarvan op de grotere datacenters is bekend: in Nederland volstaat voor de meeste datacenters inmiddels nagenoeg volledige indirecte vrije koeling in combinatie met warmte- en koude opslag (WKO). Als er moet worden bijgekoeld met een compressiekoelmachine, blijft dat beperkt tot een aantal dagen met uitzonderlijk zomerweer. Bij server- en computerruimtes speelt een vergelijkbare ontwikkeling. Voor bestaande ruimtes, maar ook die in nieuwere gebouwen, ziet Rittal duidelijk de trend naar een meer integrale aanpak. Zo worden hogere efficiency en meer flexibele, op duurzaamheid gerichte oplossingen, gerealiseerd.

De rol van Rittal

Rittal ziet de markt veranderen en zorgt uiteraard voor oplossingen om aan deze veranderde marktvraag te voldoen. Zij heeft daarvoor meerdere ijzers in het vuur. De oplossingen voor drie veel voorkomende situaties worden hier kort besproken. Verder investeert Rittal veel in kennisuitwisseling met de markt over veranderingen. Eén daarvan, die voor het thema verduurzaming relevant is, is de gewijzigde EIA regeling. Dit artikel sluit af met een praktische handreiking van Rittal over deze aantrekkelijke investeringsregeling.

Rittal Hybrid Cloud Packages

De eerste veel voorkomende situatie betreft serverruimtes tot en met 10m2. Ruimtes van dit formaat komen veel voor in het MKB en zijn zelden gebouwd met focus op energie efficiency en duurzaamheid. Rittal heeft voor deze omgevingen de Hybrid Cloud Packages. Dit zijn kant-en-klare volledig gesloten en daardoor geluidsarme IT-racks die een optimale bescherming, energievoorziening en koeling van IT- en netwerkapparatuur en een betrouwbare verbinding met het internet garanderen. Elke Hybrid Cloud Package heeft een onafhankelijk opererend UPS- en klimatiseringssysteem, een brandmeld- en blussysteem en remote monitoring. De racks zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, met koelvermogens van 1 tot 20 kilowatt.

Omdat de Hybrid Cloud Package een gesloten systeem is, staat het een optimale klimatisering van de componenten toe. Het betekent dat een veel kleiner deel van de serverruimte dan voorheen moet worden gekoeld. Op die manier levert de Hybrid Cloud Package direct een bijdrage aan een lager energieverbruik. Na de ‘end of life (EOL) van een Hybrid Cloud Package systeem kan in overleg met de klant worden overgegaan tot verwijdering. Rittal zorgt dan voor een verantwoorde ontmanteling en waar mogelijk hergebruik van de materialen. Dit alles maakt dat de Hybrid Cloud Package niet alleen een praktische, maar ook een verantwoorde op duurzaamheid gerichte, oplossing is.

Serverruimtes tot en met 100m2

Om het energieverbruik in grotere serverruimtes te verlagen, heeft Rittal andere oplossingen. Centraal hierbij staat het scheiden van de warme en koude lucht en zorgen dat in plaats van de gehele serverruimte alleen de gesloten racks of rijen met racks worden gekoeld.

Voor het eerste zijn er watergekoelde Precisie-airconditioners (CRAC’s) met indirecte vrije droge of adiabatische koeling. Voor het tweede biedt Rittal de mogelijkheid de rackopstellingen te voorzien van een gesloten deur voor en achter op de racks, zijdelingse luchtgeleiderplaten en 19”-blindpanelen. Een andere optie zijn zogenaamde hot- of cold cubes inclusief schuifbare daken en deuren, waarbij de gekoelde lucht in de gang of ruimte aan de voorzijde van de servers wordt geblazen.

Retrofit Cooling Solutions

Wat Rittal verder regelmatig tegenkomt zijn omgevingen met de racks die niet ‘end of life’ zijn, maar die evenmin te upgraden, of vervangbaar zijn. Hiervoor heeft Rittal de Retrofit Cooling Solutions als oplossing. Met dit portfolio worden primair twee knelpunten verholpen: de koeling van de racks en het kabelmanagement.

Dat de koeling van racks steeds meer aandacht vergt, is bekend. Het komt met name omdat hardware op steeds hogere temperaturen draait en door nieuwe toepassingen, zoals Power over Ethernet en Voice over IP, die de racks zwaarder belasten. Daaraan gerelateerd is de toename van bekabeling, wat negatief uitwerkt op de airflow in een kast. Om de koeling te verbeteren heeft Rittal diverse oplossingen. Een daarvan is het Blue e+ koelaggregaat dat aan de zijkant van een IT-rack wordt bevestigd. Dit systeem is vooral in trek bij de industrie, met name in fabrieken en schakelkasten met Blue e+ systemen maken gebruik van een andere koelmethodiek, gebaseerd op een verticale luchtstroom en een gepatenteerde heat pipe en inverter compressor. Hierdoor ligt het energieverbruik ruim 75 procent onder dat van traditionele koelsystemen. De Blue e+ heeft de TechAward voor het meest innovatieve product van 2016 gewonnen.

Specifiek voor de bekabeling biedt Rittal de mogelijkheid een extra frame aan de achterkant te plaatsen, waardoor er voldoende ruimte is voor diepere apparatuur en het netjes wegwerken van bijbehorende kabels.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) en het MKB

In elk van de drie genoemde situaties is met Rittal een aanzienlijke besparing op het energieverbruik en daarvan afgeleid de CO2 uitstoot mogelijk. Zo wordt een praktische en positieve bijdrage geleverd aan de trend naar meer verduurzaming in het bedrijfsleven. Zaken als verlenging van levensduur, minder afval en verantwoorde ontmanteling na de EOL sluiten daar naadloos op aan.

Wat Rittal echter constateert is dat een deel van de markt de meerwaarde van de genoemde oplossingen inziet, maar opkijkt tegen de benodigde investeringen. Het blijkt vaak dat men onvoldoende op de hoogte is van de EIA regeling (Energie Investeringsaftrek). Doel van de EIA is energiebesparende innovaties onder de aandacht te brengen en te promoten bij bedrijven. Afhankelijk van de hoeveelheid winst van bedrijven, kunnen bedrijven met EIA een teruggave van ca. 14% netto verwachten op de gemaakte investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen. De overheid heeft dit programma per 2015 dusdanig aangepast, dat het goed aansluit op de IT situatie in het MKB. Door deze aanpassing kan het MKB een beroep doen op deze regeling voor het verbeteren van de eigen serverruimtes. Ook indien men investeert in de energiebesparende koeloplossingen zoals hierboven staan genoemd. Deze oplossingen zorgen er namelijk voor dat de ruimte om de racks (in de praktijk is dat de gehele serverruimte) niet langer gekoeld hoeft te worden. Die realiseerbare besparing voldoet aan de eisen die de EIA regeling stelt.

Advies

Rittal adviseert gebruikers en installateurs van serverruimtes nog eens goed naar die omgevingen te (laten) kijken. De conclusie zal zeer waarschijnlijk zijn dat het dankzij de EIA regeling steeds makkelijker wordt een interessante, sluitende, businesscase te maken van investeren in duurzame en zuinige serverruimtes.

Wie meer wil weten over de producten en diensten van Rittal die bijdragen aan verdere verduurzaming van IT, of wil horen over concrete praktijkcases (vinden op www.expert.rittal.nl/projecten) kan contact opnemen: 0316-59 16 60 of sales@rittal.nl

U kunt de nieuwe white paper downloaden en blogs over HCP lezen op https://expert.rittal.nl/thema/hybrid-cloud-packages/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.