Cable management: groei zet door, maar kwaliteit speelt hoofdrol

Base 8 van Siemon (bron: Siemon)

De markt voor cable management-oplossingen vertoont de komende jaren een gezonde groei. Hoewel de diverse analisten het niet helemaal eens zijn over de exacte percentages of de jaarlijkse verkopen, is wel duidelijk dat datacenters de komende jaren flink blijven investeren. De vraag is wel wat er met de prijzen gaat gebeuren. Duidelijk is bovendien dat bij veel projecten kwaliteit een van de belangrijkste selectiecriteria blijft.

Lees de rapporten van analisten en de conclusie zal duidelijk zijn: de komende jaren zal de verkoop van systemen voor kabelmanagement een gezonde groei blijven vertonen. Zo voorspelt Transparency Market Research in een vorig jaar uitgebracht rapport voor het jaar 2024 een omvang van de markt van liefst 33,9 miljard dollar. Het onderzoeksbureau heeft als basis voor zijn onderzoek het jaar 2016 genomen, toen de verkopen nog op 14,7 miljard dollar stonden. Daarmee komen de analisten van dit bureau op een gemiddelde jaarlijks groei van net geen 10 procent (9,8 %).

MarketIntelReports publiceerde begin dit jaar het rapport ‘Cable Management Market 2022’. In dit onderzoek ligt de gemiddelde groei iets hoger: 12,4% per jaar. Het bureau schetst in zijn rapportage een beeld van de ontwikkelingen tussen 2015 en het jaar 2022. En weer een andere onderzoeksfirma – Allied Market Research – ziet voor dat zelfde jaar (2022) een totale omvang van de markt van 25,1 miljard dollar ontstaan.

Nu hebben de onderzoekers van al deze bureaus in eerste instantie vooral gekeken naar de wereldmarkt. Die vertoont als geheel dus een gezonde groei, al moeten we wel voorzichtig zijn met het vergelijken van al dit soort cijfers. Waar de een zich namelijk richt op ‘cabling for IT and datacenters’, bekijkt een ander bij voorkeur uitsluitend de wereld van de datacenters.

Brede definitie

Interessant in dit soort rapportages is dus de definitiekwestie: men kijkt veelal verder dan enkel en alleen databekabeling. De meeste analisten hanteren een relatief brede definitie waarbij ook nadrukkelijk energiekabels worden meegenomen. Wel bekijkt men een vergelijkbare set aan producten. Denk aan kabelgoten, kabelladders, al of niet brandwerende doorvoeren, ophangsystemen en wandgoten. Software voor cable management ziet men veel als een andere productcategorie.

Een van de belangrijkste thema’s in dit marketsegment is volgens de analisten niet zozeer de technologische ontwikkeling van de kabelmanagementsystemen zelf. Men ziet daarentegen wel twee andere belangrijke ontwikkelingen: ten eerste kwaliteit en betrouwbaarheid van de netwerkverbindingen en ten tweede brandwerendheid. Daarnaast kijkt men nadrukkelijk naar de ontwikkeling van de kostprijs.

Kwaliteit

Allereerst het punt van kwaliteit en betrouwbaarheid. Datacenters – en zeker de commerciële datacenters – bouwen op de groei. De klanten van deze bedrijven hebben een grote behoefte aan connectiviteit en de groei daarvan zet de komende jaren onverminderd door. Dat stelt stevige eisen aan de cable management-oplossingen die men kiest. Lang niet ieder design is immers geschikt voor high density-omgevingen waarin grote hoeveelheden kabels dicht bij elkaar worden geplaatst. Dit heeft niet alleen te maken met de kwaliteit van de bekabeling zelf, maar ook met de mogelijkheden die kabelgoten en dergelijke bieden om interferentie te voorkomen.

Een ander belangrijk aspect lijkt wellicht een spreekwoordelijke open deur, maar leidt nog altijd regelmatig tot problemen: de buigradius van met name optische vezels. Ieder merk en type kabel stelt daar eisen aan om tot maximale prestaties te kunnen komen, maar in veel situaties ontstaan toch problemen doordat kabels noodgedwongen te scherpe bochten moeten maken. Dit kan een gevolg zijn van een slecht ontworpen systeem voor kabelmanagement (teveel kabels bijvoorbeeld), maar in andere gevallen blijkt dit toch ook het gevolg te zijn van goten of ladders die te scherpe hoeken kennen en die daarmee een negatieve impact hebben op de performance van het netwerk.

Regio’s

Wie de wereldmarkt voor cable management onderzoekt, splitst ook uit naar de diverse geografische regio’s. De Verenigde Staten is dan volgens alle onderzoekers de grootste markt. De EU (inclusief UK) is de tweede markt, gevolgd door Azië.

Wie echter kijkt naar groeipercentages, ziet de mooiste cijfers uit de Aziatische regio komen. In deze landen wordt een ware inhaalslag gemaakt als het om datacenters gaat, terwijl ook nog eens het gebruik van tal van internetdiensten – van social media tot Uber-achtige taxi-diensten – explosief groeit.

Prijsontwikkeling

In Europa groeien procentueel gezien met name Oost-Europa en Zuid-Europa. Maar ook een markt als West-Europa die veel volwassener is als het gaat om de technische infrastructuren van datacenters doet het zeker niet slecht. Nederland maakt uiteraard deel uit van deze regio, die helaas echter niet of nauwelijks separaat aan bod komt.

Wel is duidelijk dat het met name de op clouddiensten gerichte datacenters zijn die bij ons de groei bepalen. Met als gevolg dat de markt is veranderd. Meer en meer wordt de toon gezet door een beperkt aantal projecten die echter wel steeds groter van omvang worden. Met alle gevolgen van dien voor de marges die aanbieders kunnen maken. Dit speelt bovendien de grote aanbieders met een breed portfolio in de kaart. Zij kunnen immers toegeven op de marges voor de ene productgroep en die op een andere overeind houden.

Daar komt nog bij dat een aantal onderzoekers in hun rapportages aandacht besteden aan de ontwikkelingen van de prijsstelling van oplossingen voor cable management. Zij kijken dan met name naar de ontwikkeling van de kosten die fabrikanten moeten maken bij het inkopen van basismaterialen. Zo wijzen de analisten van Allied Market Research er nadrukkelijk op dat de grondstofprijzen de laatste jaren sterk fluctueren. Dat geldt zowel voor de kosten die fabrikanten betalen voor plastic, rubber, koper als aluminium. Hierdoor is deze markt wat prijsontwikkelingen betreft toch enigszins onvoorspelbaar geworden, zo stellen zij.

In-house ruimtes

Net als bij fabrikanten van bekabelingsystemen voorspellen veel analisten dan ook een voortgaande consolidatie waarbij een beperkt aantal totaalleveranciers zal ontstaan. Dat zien we nu natuurlijk al gebeuren, waarbij een soort aanbieders van ‘one-stop-shopping’ ontstaan a la LeGrand of Schneider Electric. Toch is en blijft er ruimte voor gespecialiseerde aanbieders, al zullen die wel meer en meer moeten opboksen tegen conglomeraten die een breder pakket aan producten en diensten te bieden hebben en die dus makkelijker tot totaalaanbiedingen kunnen komen.

Opvallend in de marktrapporten is verder dat de markt voor in-house datacenters en serverruimtes slechts mondjesmaat aan bod komt. Kennelijk zitten de analisten nadrukkelijk op een koers waarbij meer en meer interne faciliteiten vervangen zullen worden door externe voorzieningen als cloud datacenters en al of niet managed service providers. Toch is dit – zeker ook in Nederland – een marktsegment dat niet vergeten mag worden. Veelal zal het gaan om kleinere ruimtes en faciliteiten, maar het aantal projecten dat jaarlijks om oplossingen vraagt blijft aanzienlijk in aantal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *